DOKONALÝ ČLOVEK, ŠRÍ RÁMA

DOKONALÝ ČLOVEK, ŠRÍ RÁMA

Pred 10000 rokmi na svet prišiel Pán v podobe Šrí Rámu. Bohovia, mudrci a svätci sa modlili, aby prišiel a oslobodil svet od tyranie démona Rávanu, tak sa teda inkarnoval. Ako sa hovorí v Bhagavad Gíte:  „Vždy, keď nastáva úpadok dharmy (spravodlivosti) a narastá...
PREKONANIE ŽIARLIVOSTI

PREKONANIE ŽIARLIVOSTI

Načo je dobrá žiarlivosť? Čo nás učí? Ľudské emócie sú neuveriteľné. V kombinácii s vonkajšími podnetmi nám emócie dokážu povedať, kedy sme v nebezpečenstve, kedy sa naplnila nejaká potreba alebo kedy je potrebné niečo zmeniť. Vďaka nim prežívame krásu, ktorá sa nedá...
AKÁ JE PODSTATA LÁSKY?

AKÁ JE PODSTATA LÁSKY?

Najväčším nástrojom sebatransformácie na ceste jogy je sila lásky. Schopnosť prijímať, cítiť a dávať lásku je skutočným meradlom pokroku na duchovnej ceste. V duchovnosti neexistuje nič vyššie ako láska. V živote zažijete mnoho verzií lásky. Najskôr s rodičmi, neskôr...
AKO VYZERALA PRÍPRAVA ČANTOVANIA NA DARŠAN?

AKO VYZERALA PRÍPRAVA ČANTOVANIA NA DARŠAN?

Nápad na zorganizovanie tohto projektu skrsol, keď sme sa dozvedeli, že Slovensko bude mať to šťastie, že bude hosťovať Daršan. Táto správa bola magickým okamihom, kedy ľudia začali uvažovať, čím všetkým by chceli prispieť pri plánovaní a organizácii Daršanu. Prvé...
PREKONANIE STRACHU ZO SMRTI

PREKONANIE STRACHU ZO SMRTI

Pravdivé staré príslovie tvrdí, že keď plánujeme, Boh sa smeje. My plánujeme. My snívame. Možno konáme. A Boh sa pozerá so svojím vlastným plánom pre nás a práve tento plán sa uskutoční bez ohľadu na to, čo sa stane. Hoci tendencia plánovať a pripravovať sa je...
HINDUISTICKÁ DUCHOVNÁ CESTA

HINDUISTICKÁ DUCHOVNÁ CESTA

„Medzi svetovými náboženstvami je hinduizmus jedinečný. Nikde nenájdeme takú rozmanitosť myslenia a praxe. India umožnila hľadajúcim zo všetkých oblastí života slobodne experimentovať a vyjadrovať svoje poznatky. Poskytla fórum pre majstrov a svätcov, aby odovzdávali...