Vaša duša je iskričkou Boha

JOGA A MEDITÁCIA

„Človek s ovládnutými zmyslami by mal zotrvávať v meditačnom stave, v ktorom Ja (Krišna) som najvyšším cieľom.“

Bhagavad Gítá

JEDNOTA S BOHOM

Čím viac na niečo upriamujeme svoju pozornosť, tým viac sa na to naladíme. Upriamením pozornosti na Boha v joge a meditácii môžeme preskúmať naše vnútorné božstvo. Spojenie s Bohom je účelom jogy.

Joga a meditácia na ceste života bhakti podporujú a trénujú telo a myseľ. Je to vaša príprava na získanie a udržanie si trvalej realizácie. Paramahamsa Vishwananda učí rôzne formy meditácie, ktoré sú pomôckou na upriamenie pozornosti na Boha a Jeho lásku.

ATMA KRIYA YOGA

Atma Kriya Yoga je absolútne jedinečná. Tieto techniky upokoja myseľ, no ich duchovným cieľom je prebudiť dušu a jej večný vzťah s Bohom pomocou rôznych foriem bhakti – lásky a oddanosti.

Prehlbovaním cvičenia sa prirodzene začínajú manifestovať božské vlastnosti: mier, sebaovládanie, sila, múdrosť, pokora, súcit, vitalita a oveľa viac.

Vďaka milosti iniciácie, Šaktipátu, sú techniky dostatočne jednoduché aj pre začiatočníkov, no dostatočne mocné na to, aby priviedli aj skúsených meditujúcich do nových, vyšších úrovní spojenia s Bohom.

OM CHANTING

OM Chanting je skupinové cvičenie, využívajúce transformačnú moc ómu na aktiváciu vlastného uzdravujúceho potenciálu účastníkov. Okrem osobného benefitu je to tiež služba ľudstvu.

Vibrácie vytvorené OM Chantingom sa šíria do vzdialenosti 2 km. Vytvárajú harmonické a pokojné prostredie a jednotu medzi ľuďmi a prírodou. Zvuk óm aj po ukončení ďalej rezonuje v telách účastníkov, takže môžu tieto dobré vibrácie šíriť, aj keď odídu.

BABAJI SURYA NAMASKAR

Babaji Surya Namaskar je meditácia v pohybe, oslavujúca ľudské telo ako chrám Boží. Toto jednoduché a mocné cvičenie ásan (pozícií) vám zaberie menej ako 15 minút denne. Prinesie vám svetlo a živosť do celej bytosti.

Keď sa vám vaše denné cvičenie ukotví v tele, myslenie sa utíši a vaše pohyby sa stanú jemným a vedomým vyjadrením vašej vnútornej sily.

Láskyplným a vedomým cvičením sa každá pozícia stáva modlitbou vďačnosti za samotný život. Uveďte vašu oddanosť do pohybu.

PROJECT MANTRA

Opakovanie Božích mien, čantovanie, je jedno z najjednoduchších meditačných cvičení, aké môžete robiť. Zmysluplné je najmä vtedy, keď premeníte každé opakovanie na srdečnú modlitbu. Hoci sa to javí byť príliš jednoduché, dokáže vás to priviesť až k Bohu.

Každý môže čantovať, hocikedy, hocikde, aj deti. Je to dokonalé pre začiatočníkov, potrebujúcich jednoduchý účinný nástroj na upokojenie mysle a otvorenie srdca.

Project Mantra je bezplatný program. Umožňuje vám postupne si vybudovať zvyk denného čantovania počas 40-dňovej výzvy.

ZAŽITE MEDITÁCIU

Usaďte sa a relaxujte. V tomto videu vám Aksharananda, jeden z učiteľov jogy a meditácie, stručne opíše, čo je meditácia a ako vám pomôže priblížiť sa k Bohu. Pre vašu vlastnú skúsenosť vás prevedie tiež dvomi krátkymi meditáciami.