Vaša duša je iskričkou Boha

JOGA A MEDITÁCIA

„Človek s ovládnutými zmyslami by mal zotrvávať v meditačnom stave, v ktorom Ja (Krišna) som najvyšším cieľom.“

Bhagavad Gítá

JEDNOTA S BOHOM

Čím viac na niečo upriamujeme svoju pozornosť, tým viac sa na to naladíme. Upriamením pozornosti na Boha v joge a meditácii môžeme preskúmať naše vnútorné božstvo. Spojenie s Bohom je účelom jogy.

Joga a meditácia na ceste života bhakti podporujú a trénujú telo a myseľ. Je to vaša príprava na získanie a udržanie si trvalej realizácie. Paramahamsa Vishwananda učí rôzne formy meditácie, ktoré sú pomôckou na upriamenie pozornosti na Boha a Jeho lásku.

ATMA KRIYA YOGA

Atma Kriya Yoga je absolútne jedinečná. Tieto techniky upokoja myseľ, no ich duchovným cieľom je prebudiť dušu a jej večný vzťah s Bohom pomocou rôznych foriem bhakti – lásky a oddanosti.

Prehlbovaním cvičenia sa prirodzene začínajú manifestovať božské vlastnosti: mier, sebaovládanie, sila, múdrosť, pokora, súcit, vitalita a oveľa viac.

Vďaka milosti iniciácie, Šaktipátu, sú techniky dostatočne jednoduché aj pre začiatočníkov, no dostatočne mocné na to, aby priviedli aj skúsených meditujúcich do nových, vyšších úrovní spojenia s Bohom.

OM CHANTING

VIBRÁCIA PODSTATY

Boh tvorí prostredníctvom vibrácií. Óm je vibrácia počiatku. Ponorenie sa do neho čistí mentálne a fyzické blokády.
Ako skupinová prax je to tiež skvelý spôsob, ako sa spojiť s ľuďmi. Môžete si nájsť skupinu alebo si dokonca založiť vlastnú.

BABAJI SURYA NAMASKAR

Babaji Surya Namaskar je meditácia v pohybe, oslavujúca ľudské telo ako chrám Boží. Toto jednoduché a mocné cvičenie ásan (pozícií) vám zaberie menej ako 15 minút denne. Prinesie vám svetlo a živosť do celej bytosti.

Keď sa vám vaše denné cvičenie ukotví v tele, myslenie sa utíši a vaše pohyby sa stanú jemným a vedomým vyjadrením vašej vnútornej sily.

Láskyplným a vedomým cvičením sa každá pozícia stáva modlitbou vďačnosti za samotný život. Uveďte vašu oddanosť do pohybu.

PROJECT MANTRA

Opakovanie Božích mien, čantovanie, je jedno z najjednoduchších meditačných cvičení, aké môžete robiť. Zmysluplné je najmä vtedy, keď premeníte každé opakovanie na srdečnú modlitbu. Hoci sa to javí byť príliš jednoduché, dokáže vás to priviesť až k Bohu.

Každý môže čantovať, hocikedy, hocikde, aj deti. Je to dokonalé pre začiatočníkov, potrebujúcich jednoduchý účinný nástroj na upokojenie mysle a otvorenie srdca.

Project Mantra je bezplatný program. Umožňuje vám postupne si vybudovať zvyk denného čantovania počas 40-dňovej výzvy.

ZAŽITE MEDITÁCIU

Usaďte sa a relaxujte. V tomto videu vám Aksharananda, jeden z učiteľov jogy a meditácie, stručne opíše, čo je meditácia a ako vám pomôže priblížiť sa k Bohu. Pre vašu vlastnú skúsenosť vás prevedie tiež dvomi krátkymi meditáciami.