VZDELÁVANIE

Učenie dostupné vďaka Paramahamsovi Vishwanandovi vám pomôže uvedomiť si, kým skutočne ste, odkiaľ pochádzate a aký je skutočný účel ľudskej existencie.

„Ovládnutá myseľ je dobrým priateľom. Neovládnutá myseľ je najhorším nepriateľom.“

Bhagavad Gítá

UČENIE MAJSTRA

Paramahamsa Vishwananda je plne realizovaný majster, ktorý pozná Boha z prvej ruky. Prakticky a uzemnene odhaľuje a zdieľa hlbokú pravdu a tajomstvá starých svätých písiem, vďaka čomu sú Jeho knihy a prejavy prístupné a vhodné pre súčasného človeka.

Pre život bhakti sú vedomosti dôležité. Poskytujú základy na pochopenie cesty a inšpiráciu pre život, lásku a rast. Poznanie premieňa zážitky na múdrosť.

BHAGAVAD GÍTÁ

Bhagavad Gítá odhaľuje pravdu skutočnej duchovnosti v len 700 veršoch. Obsahuje všetko potrebné na dosiahnutie sebapoznania a poznania Boha cez bhakti, cestu oddanosti.

Bhagavad Gítá poskytuje človeku na duchovnej ceste mapu ku zdroju samotného božstva. Jednoduché a elegantné komentáre Paramahamsu Vishwanandu oživujú túto nadčasovú rozpravu a ukazujú nám ako žiť múdrosť Bhagavad Gíty v našich bežných životoch.

ŠRÍMAD BHÁGAVATAM

Toto nadčasové sväté písmo otvára srdcia božskej láske. Je plné príjemných príbehov o inkarnácii najvyššieho Pána počas vekov, aby nadviazal rôznorodé vzťahy so Svojimi oddanými.

Paramahamsa Vishwananda vybral z pôvodných 18 000 veršov tie najkrajšie príbehy. Jeho bystré komentáre odhaľujú skrytý význam týchto príbehov a ukazujú ako preniesť poznanie do srdca a napredovať na duchovnej ceste.

PONORTE SA HLBŠIE DO UČENIA

Myseľ je často plná otázok, ktoré potrebujú vysvetlenie, aby sa mohla otvoriť novým myšlienkam. Cesta Bhakti Margy nie je o preťažovaní mysle. Dáva mysli dostatok vedomostí na stanovenie jasného cieľa a sústredenie mysle na tie správne veci. To jej pomôže preniesť sa za vlastné obmedzenia.

X