Zistite, kto je Boh, od toho, kto to skutočne vie

VZDELÁVANIE

„Ovládnutá myseľ je dobrým priateľom. Neovládnutá myseľ je najhorším nepriateľom.“

Bhagavad Gítá

UČENIE MAJSTRA

Paramahamsa Vishwananda je plne realizovaný majster, ktorý pozná Boha z prvej ruky. Prakticky a uzemnene odhaľuje a zdieľa hlbokú pravdu a tajomstvá starých svätých písiem, vďaka čomu sú Jeho knihy a prejavy prístupné a vhodné pre súčasného človeka.

Pre život bhakti sú vedomosti dôležité. Poskytujú základy na pochopenie cesty a inšpiráciu pre život, lásku a rast. Poznanie premieňa zážitky na múdrosť.

BHAGAVAD GÍTÁ

Bhagavad Gítá odhaľuje pravdu skutočnej duchovnosti v len 700 veršoch. Obsahuje všetko potrebné na dosiahnutie sebapoznania a poznania Boha cez bhakti, cestu oddanosti.

Bhagavad Gítá poskytuje človeku na duchovnej ceste mapu ku zdroju samotného božstva. Jednoduché a elegantné komentáre Paramahamsu Vishwanandu oživujú túto nadčasovú rozpravu a ukazujú nám ako žiť múdrosť Bhagavad Gíty v našich bežných životoch.

PRÍBEHY SRIMAD BHAGAVATAM

ŠRÍMAD BHÁGAVATAM

Toto nadčasové sväté písmo otvára srdcia božskej láske. Je plné príjemných príbehov o inkarnácii najvyššieho Pána počas vekov, aby nadviazal rôznorodé vzťahy so Svojimi oddanými.

Paramahamsa Vishwananda vybral z pôvodných 18 000 veršov tie najkrajšie príbehy. Jeho bystré komentáre odhaľujú skrytý význam týchto príbehov a ukazujú ako preniesť poznanie do srdca a napredovať na duchovnej ceste.

PONORTE SA HLBŠIE DO UČENIA

Myseľ je často plná otázok, ktoré potrebujú vysvetlenie, aby sa mohla otvoriť novým myšlienkam. Cesta Bhakti Margy nie je o preťažovaní mysle. Dáva mysli dostatok vedomostí na stanovenie jasného cieľa a sústredenie mysle na tie správne veci. To jej pomôže preniesť sa za vlastné obmedzenia.