CESTA

Keďže ste sa dostali až sem, pravdepodobne hľadáte v živote niečo viac, niečo oveľa zmysluplnejšie, niečo, čo vás naplní a pomôže vám prekonať životné výzvy.

CESTA K BOHU

Bhakti je láska a oddanosť k Bohu. Život bhakti je cesta vedomého milovania Boha, nielen tak povrchne, ale hlboko v našich srdciach v každom okamihu života.

Paramahamsa Vishwananda učí, že realizácia Boha je najvyšším účelom ľudskej existencie. Je tu, aby nás touto cestou viedol, aby nám pomohol žiť bhakti rozvíjaním nášho jedinečného osobného vzťahu s Bohom.

Mať majstra takto vysokej úrovne nie je len pre jogínov či svätcov. Je to reálne možné pre nás všetkých a v tomto živote.

CESTA DUŠE

Skutočné poznanie a úprimné cvičenie dokáže človeka priviesť k sebarealizácii, kedy zažívate svoju vlastnú božskosť. No tu to nekončí.

Za tým sa nachádza realizácia zdroja samotného života v celom stvorení. Toto nazývame plná realizácia alebo realizácia Boha. Realizácia Boha je dôležitá, oslobodí vás z kolobehu narodenia a smrti. Vďaka nej uvidíte večnú realitu všetkého.

Bhakti Marga poskytuje jedinečný celostný štvorzložkový prístup s koreňmi v duchovných tradíciách, overených časom.

JEDEN BOH – MNOHO TVÁRÍ

Veríme v jedného Boha. Nazývame Ho Šríman Nárájena.

Žije v nás a berie na Seba rôzne vonkajšie podoby, ktoré nám umožňujú prežívať s Ním vzťah. Tento vzťah je pre nás najdôležitejším vzťahom našich životov.

Každá Jeho podoba má jedinečné zoskupenie atribútov a vlastností. Dáva vám to slobodu tvoriť si vzťah a milovať toho najatraktívnejšieho pre vás.

MILOSŤ GURUA

Naše vlastné úsilie nás môže priviesť len po určité miesto na ceste k realizácii Boha. K prekročeniu obmedzenia hmotného sveta je potrebná milosť majstra.

Paramahamsa Vishwananda je satguru, majster tejto cesty a dokáže vás previesť cez vaše obmedzenia. Prebúdza božskú lásku v srdciach ľudí a vedie ich na tejto ceste pomocou jedinečnej kombinácie duchovných cvičení.

JOGA A
MEDITÁCIA

VZDELÁVANIE

RITUÁLY

DUCHOVNÉ
UMENIE