Spojte sa s Bohom práve teraz

RITUÁLY

„Oddaný by mal uctievať Najvyššieho v konkrétnej osobnej forme Pána, ktorá ho najviac priťahuje.“

Šrímad Bhágavatam

MILUJÚCI A MILOVANÝ

Ak sme na duchovnej ceste, je to preto, lebo milovaný Pán nás volá, aby nám pripomenul náš večný vzťah s Ním.

Čantovaním Jeho Božieho mena a láskyplným uctievaním Ho môžete pozvať, aby sa stal súčasťou vášho života. Týmto spôsobom si s Ním môžete užívať najvyšší vzťah, vzťah milujúceho a milovaného.

Toto je život bhakti.

OBRADNÉ UCTIEVANIE

V hinduizme sa hovorí: „Ak veríte, že kameň je kameňom, bude kameňom. No ak veríte, že je Bohom, stane sa Bohom.“ Uctievanie s plnou vierou vyvolá prítomnosť Boha v uctievanom božstve.

Cez obrad uctievania nazývaný púdžá si môžete užívať sladkosť starania sa o Boha tak ako o akéhokoľvek milovaného. Svoju lásku môžete vyjadriť vaším vlastným jedinečným štýlom kúpania, obliekania a kŕmenia svojho Milovaného. Môžete si vychutnať posvätné okamihy spoločne stráveného času.

VÉDSKE ČANTOVANIE

Sanskrit je jazykom vibrácií. V modlitbách sa používa tisícky rokov. Frekvencie vibrácií z mantier čantovaných v sanskrite upokojujú myseľ a privádzajú vás do srdca, sídla Boha.

Každé Božie meno vyvoláva prítomnosť danej podoby Boha. Čantovanie mena vašich milovaných, ich pritiahne a vy si môžete užívať ich spoločnosť a nerušenú pozornosť.

CHRÁMOVÉ MODLITBY

Práca s Božím požehnaním je úspešná. Keď je požehnanie privolané z neba, jedna hodina je ako celodenná práca. Spoločné modlitby sú silnejšie ako modlitby jednotlivca, pozdvihujú všetkých zúčastnených a každého, s kým prídu do kontaktu.

Chrámové modlitby výdatne a aktívne ovplyvňujú zmysly farbami, vôňami, zvukmi, chuťami a textúrami všetkého, čo je ponúkané pre potešenie Pána. On na oplátku zahrnie každého požehnaním. Modlite sa za ľudstvo.

PONORTE SA DO UCTIEVANIA

Vydajte sa na krátky výlet s Vandhananandom, naším hlavným medzinárodným učiteľom čantovania. Na tejto ceste budete uvedení do chrámových modlitieb, uvidíte krásu púdže a naučíte sa, ako obrady pomáhajú kultivovať živý vzťah s Bohom. Spoznáte tiež rodinu, ktorá je navzájom s Bohom spojená obradmi.