Najväčším nástrojom sebatransformácie na ceste jogy je sila lásky. Schopnosť prijímať, cítiť a dávať lásku je skutočným meradlom pokroku na duchovnej ceste. V duchovnosti neexistuje nič vyššie ako láska.

V živote zažijete mnoho verzií lásky. Najskôr s rodičmi, neskôr s priateľmi a inými dôležitými osobami. Tieto vzťahy sa však vyvíjajú spôsobom, ktorý nie vždy vydrží a neprináša konečné šťastie. Ak ste na duchovnej ceste, je to preto, že vás váš milovaný Pán volá, aby vám pripomenul váš večný vzťah s ním. Koniec koncov je to jediný vzťah, ktorý prinesie večnú lásku a šťastie.

Esencia len lásky

Ak by sme sa mali zhodnúť na jednom pocite, o ktorý sa snažia všetci ľudia, dokonca všetky živé bytosti, bola by to pravdepodobne láska. Toto päť písmenkové slovo má taký hlboký význam a rôzne úrovne chápania, ale napriek tomu každý pozná lásku. Nie je možné ju pochopiť rozumom, ale napriek tomu zostáva pocitom v srdciach všetkých. Spočíva v samotnom jadre všetkého, čo je.

Keď väčšina ľudí zažije dočasnosť hmotného sveta, začne hľadať niečo hlbšie a trvalé. Odpoveď na túto túžbu je nakoniec nesmierne jednoduchá. Je to len láska.

Láska je cesta aj cieľ. Už len toto pochopenie môže poskytnúť nový pohľad na to, ako sa pozerať na život. Každý okamih možno vnímať ako príležitosť milovať s cieľom dosiahnuť cieľ lásky. Keď ste zakorenení v sebe, uvedomíte si, že vonkajšie úspechy neurčujú, kto ste. Namiesto toho vašu podstatu definuje to, ako hlboko milujete a ako ste milovali.

Láska, ktorá je konečným cieľom vtelenia každého človeka, nie je láska k zmrzline ani láska k rodičom. Vzťahy, ktoré si počas života budujete, sú dôležité, dávajú vám ochutnať podstatu lásky a zároveň vás učia o jej dočasnosti. Povzbudzujú vás ku konečnému zážitku, po ktorom vaša duša túži.

Hľadanie podstaty lásky

Ľudská láska je krehká, môže ju odhodiť jediné nesprávne vyslovené slovo, môže sa jedného dňa zobudiť a rozhodnúť, že už jej nie sme hodní. Možno si pomyslíte: „Je toto láska, ktorú chcem zažívať? Existuje niečo viac?“

S týmito otázkami na mysli sa ľudia snažia zažiť večnú podstatu Boha, prém. Táto láska časom neoslabuje. Neovplyvňuje ju negativita, ktorú prináša svet, a ani sa jedného dňa nezobudí a nerozhodne sa, že už nie je viac lásky. Prelieva sa z večného zdroja a očisťuje všetko, s čím sa stretne. Je to bezpodmienečná láska, ktorá vždy prebývala v hĺbke našich sŕdc a čaká, kým ju budeme pestovať.
Keď sa vydáte na duchovnú cestu, je to výsledok pochopenia, že byť človekom je viac ako vlastniť autá, domy, mať kariéru a dokonca aj rodinu. Začnete chápať, že hmotný majetok a ľudské vzťahy sú dočasné, prídu a odídu. Všetci sme prišli na svet s prázdnymi rukami. Všetci budeme aj odchádzať s prázdnymi rukami.
Veľký potenciál ľudských bytostí pochádza z toho, ako sme Bohu drahí. Keď rastiete na duchovnej ceste a usilujete sa slúžiť Bohu vo všetkom, čo robíte, naučíte sa, že je to Boh, kto všetko umožňuje a umožňuje vám slúžiť mu. On je ten, ktorý vás bude vždy milovať a vždy vás miloval. Neexistuje nič, čo by ste mohli urobiť, žiadna urážka, ktorú by ste mohli povedať, ktorá by zabránila súcitu a láske, ktorú má k vám. Božská láska je trvalá a rozširuje sa aj mimo tohto jedného ľudského vtelenia.

Uvedomenie si, že láska je skutočným úspechom našej hmotnej existencie, nás podnecuje k tomu, aby sme hľadali niekoho, kto nám túto lásku ukáže a ukáže nám, ako sa k nej dostať. Oddanosť pestovaná prostredníctvom Boha nás obklopuje láskou, ktorá neustále rastie. Ako vysvetľuje Paramahamsa Vishwananda, práve tu zažívame „vzostup v láske“ namiesto prepadnutia láske.

„Ale tí oddaní, ktorí praktizujú toto nesmrteľné učenie s plnou vierou, ako som ich učil, a ktorí Ma považujú za Najvyššieho, tí sú Mi nesmierne drahí.“ – Bhagavad Gítá, 12.20

Ako pestujete bhakti?

Bhakti je tajomstvo. To je to, čo posúva jogu na inú úroveň a umožňuje vám dokončiť duchovnú cestu a cieľ inkarnácie na Zemi. Aj preto je tu dnes s nami Paramahamsa Vishwananda. On JE bezpodmienečná láska. Jeho poslaním je pripomenúť nám túto lásku, ktorou sa musíme stať, a vstúpiť do vzťahu s Bohom prostredníctvom bhakti, aby sme Ho dosiahli.

  1. Čantuj Jeho meno: Paramahamsa Vishwananda mnohokrát uviedol, že medzi Bohom a Božím menom nie je žiadny rozdiel. Kedykoľvek robíme džapu, tešíme sa z úplnej prítomnosti Boha. Keď sme v Jeho prítomnosti, ako najvyššia préma, sme v láske.
  2. Ponúkanie oddaného uctievania: Oddaná služba vykonávaná božstvu, pozýva božskú prítomnosť a umožňuje nám užívať si láskyplný vzťah s Bohom vo fyzickej podobe, tu a teraz.
  3. Objavte cieľ života: Hinduistické písmo nás učí, že cieľom života je dosiahnuť Boha. To a len to je zmyslom našej existencie. Keď spoznáme krásny dôvod našej prítomnosti na duchovnej ceste, nie je to čistou náhodou, je to preto, aby sme pestovali bhakti pre Pána a uvedomili si svoj skutočný vzťah s Ním.

Je prirodzené, že šťastie sa skončí, keď „prepadneme“ láske. Tak ako horská dráha nás vyvezie do veľkých výšok, ukáže nám krásny výhľad, aby vzápätí priniesla veľmi náhly a rýchly pád. Nebudete môcť povedať: „Zastavte jazdu! Chcem tu zostať!“ K podstate tohto zážitku patrí, že idete hore a potom idete dole. Na druhej strane, kým v láske „stúpame“, vzťah, ktorý pestujeme s Bohom, nás nikdy nenechá padnúť, vynáša nás vyššie a vyššie – k nádherným výhľadom, ktoré trvajú večne.