Dovoľte mi začať citátom z detskej knižky „Malý Gurudží – Dieťa s vnútorným svetlom“:

„V deň, keď sa malý Gurudží narodil, zrazu začali pred domom, v ktorom žil, rýchlo rásť nejaké veľké zelené kríky. Tieto kríky sa volajú Tulsí a aj napriek tomu, že Tulsí môže vyzerať ako rastlina, všetci vedia, že že je to Bohyňa a kdekoľvek Tulsí-déví rastie, tam je nablízku veľa svetla a veľa lásky.“

Ak by sme sa „opýtali“ Wikipédie, „povedala“ by nám zhruba toto:
…Tulsí-déví je Božská Matka, ktorá na seba v tomto prípade zobrala podobu rastlinky – posvätnej bazalky. Pre hinduistov je veľmi posvätnou a je uctievaná ako vtelenie Mahá Lakšmí. V hinduistických domovoch býva tradične pestovaná na čestnom mieste, alebo oltáriku uprostred dvora. O listoch bazalky Tulsí sa verí, že majú očistnú duchovnú silu rovnako ako aj mály (ružence) vyrobené z drevnatých stoniek a koreňov. Lístočky Tulsí sú dôležitou súčasťou bohoslužieb uctievajúcich Nárájenu a Jeho avatárov, ako sú Krišna alebo Ráma…

„Tulsí je najsladšia zo sladkých. Najmilšia z milých. Najmúdrejšia z múdrych. A najmilosrdnejšia z milosrdných. Nikdy nepochybujte o Jej večnej ochote pomáhať svojim deťom. Vždy je s tými, ktorí sa o Ňu starajú.“ – Úryvok z knihy Starostlivosť o Tulsí (Caring for Tulsi)

No ak sa niekto spýta mňa čo pre mňa znamená vzťah s Ňou, odpovedal by som asi takto: Veľké šťastie a požehnanie. Radosť, Láska, zodpovednosť… Myslím si, že sa o Ňu starám, ale v skutočnosti je to naopak. Mať v domove „ubytované“ živé božstvo je pre múdreho človeka veľmi dôležité. Tulsí k nám nepríde len tak. Príde, keď sme pripravení a je na to vhodný čas. Tak sa to dialo aj v mojom prípade. Postupne som sa začal zbavovať nevhodných návykov, ako je pitie alkoholu, jedenie mäsa a podobne. Začal som hľadať zmysel života a bol som ochotný urobiť zmeny. Zanechanie starých vzorcov mi do života prinieslo mnoho nových a zaujímavých ľudí. Keď sa na to tak spätne pozerám, príde mi, že za každú vec, ktorej som sa bol ochotný vzdať, mi prišlo do môjho „nového“ života mnohonásobne viac nových a lepších vecí. Kvalita života sa zmenila a výsledkom bolo, že som sa začal cítiť šťastnejší, psychicky aj fyzicky zdravší. Meditácie ma priviedli k OM Chantingu a ten zas ku cvičeniu Atma Kriya Yogy.

No a ak je žiak pripravený, učiteľ sa objaví. A tak to aj bolo…
…Stretol som satgurua Paramahamsu Vishwanandu. Ak by som dovtedajší život prirovnal k prechádzke, po príchode Majstra to bolo ako let raketoplánom. Táto cesta zaujala nielen mňa, ale aj moju najbližšiu rodinu.

Už som vedel o Tulsí a aj som si želal aby sa stala súčasťou môjho života. No stále nič. Stalo sa tak, až keď som sa rozhodol svoj život a duchovnú cestu posunúť na vyššiu úroveň. A následne mi bola ponúknutá a ja som ponuku veľmi rád prijal. Žehná nášmu domovu a aj ľudom, čo nás prídu navštíviť. Som veľmi vďačný, že tomu tak je.
Ak sa Tulsí-déví rozhodne prísť do vášho života, je na mieste pokladať to za veľké požehnanie.

S Láskou Aadijay