Najväčším nástrojom sebatransformácie na ceste jogy je sila lásky. Schopnosť prijímať, cítiť a dávať lásku je skutočným meradlom pokroku na duchovnej ceste. V duchovne nie je nič vyššie ako láska.

Aby ste sa k Nemu dostali rýchlejšie, musíte rýchlo bežať do svojho vnútra. Ponorte sa do oceánu Jeho lásky. Práve vďaka Jeho láske je tak ľahko dostupný pre každú ľudskú bytosť. Neustále každému pripomína svoju lásku. Ľudské bytosti sú však natoľko zaujaté malichernými vecami vonkajšieho sveta, že strácajú šance. Nestrácajte čas. Ponorte sa do oceánu lásky a nájdite Ho. To je najjednoduchší spôsob, ako Ho dosiahnuť. Nepozerajte sa doľava, doprava, nepozerajte sa dozadu, ale dopredu. Len sa pozerite hlboko do svojho vnútra. Meditujte o Ňom. Najvyšší Pán je tam vo vnútri vášho srdca. — Paramahamsa Vishwananda

Na začiatku, keď sa v roku 2007 začala Atma Kriya Yoga vyučovať, Mahavatar Babaji a Paramahamsa Vishwananda ju nazývali Bhakti Kriya. Bhakti je tajomstvo. Je to to, čo posúva vašu jogu na inú úroveň, na rýchlu diaľnicu k Bohu, čo vám umožní dokončiť vašu duchovnú cestu a cieľ inkarnácie na zemi.

A predsa pre väčšinu ľudí, ktorí dnes praktizujú akúkoľvek formu jogy, bhakti, ktorá je prejavom lásky a oddanosti, zvyčajne nie je stredobodom ich jogovej praxe. Bhakti je spôsob, akým si zamilujeme Boha. Z vlastnej životnej skúsenosti vieme, že keď chceme prehĺbiť svoj vzťah s niekým, budeme konať nespočetným množstvom spôsobov, aby sme danej osobe ukázali, ako veľmi ju milujeme. Tieto činy láskavosti, starostlivosti, zdieľania, oddanosti, venovania našej nerozdelenej pozornosti sú naším spôsobom, ako si ich získať, získať si ich srdce, zamilovať sa. Bhakti používa rovnaký prístup a je to prirodzené, pretože je súčasťou našej ľudskej prirodzenosti prejavovať takéto činy. Jediný rozdiel je v tom, že v bhakti-joge je teraz táto láska a oddanosť zameraná na Boha s cieľom získať si Ho, dosiahnuť Ho v láske.

Stretnutie s Ním vo vlastnom srdci je najvyšším cieľom jogy. Prečo by to malo byť pre jogína iné, či sa zbližujete k inému človeku, alebo k Bohu? V oboch prípadoch ide o nadviazanie vzťahu, ktorý si najprv vyžaduje úsilie z vašej strany. Neskôr sa stáva obojstranný a ako postupuje, je opätované a veľmi rýchlo znásobené Bohom. Nakoniec sa vyvinie do stále vyššieho a extatickejšieho prežívania života. Touto skúsenosťou je Božia láska. Čím viac sa ponárate do hĺbky bhakti a lásky, tým viac po nej túžite. Je to ako ochutnať zdroj života, amrit (božský nektár), nikdy sa ho nemôžete nasýtiť. Koho už unavilo prežívať lásku, ktorá neustále rastie? Nikoho.

Atma Kriya Yoga je vzácna, pretože umožňuje vyjadriť nielen pár, ale všetky formy bhakti. Ako systém jogy je úplne kompletná. Týchto deväť foriem bhakti zapečatí prechod k Bohu. Sú to šravana-bhakti, kírtana-bhakti, smarana-bhakti, padaséva-bhakti, arčana-bhakti, vandana-bhakti, dásja-bhakti, sakhja-bhakti a átmanivédana-bhakti.

Každá technika Atma Kriya Yogy pôsobí na iný prejav našej lásky k Bohu. Láska je veda, skratka, chýbajúci článok, ako dosiahnuť Boha. To je tajomstvo. A je vedecké, pretože ide o opakované skúsenosti duchovných majstrov, svätcov a veľkých jogínov po tisíce rokov. Stále sa odvolávajú na bhakti a lásku ako na kľúč k nájdeniu Boha, pretože to funguje v tej najťažšej a poslednej fáze duchovnej cesty. Je to to, čo potrebujete pri záverečnom výstupe na vrchol života, kde konečne môžete stáť vedľa Boha a môžete Ho skutočne nazývať svojím.

Je to to, čo potrebujete pri záverečnom výstupe na vrchol života, kde konečne môžete stáť vedľa Boha a môžete Ho skutočne nazývať svojím.

Podobne ako eufória horolezca, ktorý zdolal Everest, predstavuje tento vrchol váš najvyšší úspech, Božiu lásku. Už pred 5 000 rokmi, keď bol Pán Krišna na Zemi, hovoril o nadradenosti bhakti, lásky a vytvárania osobného vzťahu s Bohom. Bhagavad Gítá nás učí o živote a o tom, ako dosiahnuť cieľ života. Zdrojom Atma Kriya Yogy je Bhagavad Gítá. Láska je cesta a cieľ a to si musí každý jogín konečne uvedomiť, aby zavŕšil svoju duchovnú cestu.

Posledný krok na tejto ceste miliónov životov je možné dokončiť len prostredníctvom Božej lásky. Aj preto je tu dnes s nami Paramahamsa Vishwananda. Nie je len žijúcim majstrom kriya-jogy, ale aj majstrom cesty bhakti. On JE bezpodmienečná láska. Jeho poslaním je pripomenúť nám túto lásku, ktorou sa musíme stať, a vstúpiť do vzťahu s Bohom prostredníctvom bhakti, aby sme Ho dosiahli. Toto je realizácia Boha, posledný prechod, najvyšší cieľ duchovna, ktorý je tu preto, aby ho dal ľuďom, ktorí oň skutočne stoja.

Ak v ľudskom vzťahu prejavujeme svoju lásku k niekomu určitým spôsobom, pretože ho poznáme, ako potom môžete milovať Boha, keď ho nepoznáte? Práve preto je bhakti taká dôležitá, pretože začína prebúdzať vzťah medzi vami a Bohom. Práve to vám umožní zamilovať si Ho, a to nie jedným spôsobom, ale deviatimi rôznymi spôsobmi navadhá-bhakti.

Ak by ste sa zamerali len na jeden alebo dva spôsoby, riskovali by ste, že nedosiahnete svoj cieľ. Ale zapojiť sa do všetkých možných spôsobov je istý spôsob, ako ho dosiahnuť. O tento vzťah, o túto lásku sa oplatí usilovať, pretože ďaleko presahuje akýkoľvek ľudský vzťah alebo lásku. Každý jeden ľudský vzťah, s ktorým ste sa kedy stretli, bol konečný a láska bola obmedzená, zatiaľ čo vzťah lásky medzi vami a Bohom je večný. Je to konečný vzťah, na ktorý čakáme, aby sme ho mohli zažiť a vychutnať si ho, pretože je to vzťah medzi našou dušou a Bohom, je to najčistejší zo vzťahov, najčistejšia forma lásky, bez obmedzení. Vaša duša je trpezlivým svedkom, ktorý od počiatku času túži len po tomto. Vaša duša je stará ako samotné stvorenie. Bude čakať večnosť, aby zažila tento vzťah a Božiu lásku. Odtiaľ prišla, patrí tam a opäť sa tam vráti.

V slovenskom jazyku je len veľmi málo slov pre lásku. Ale v iných jazykoch, napríklad v sanskrte, je veľa rôznych slov. Je to preto, že neexistuje len jeden druh lásky. Môžete mať napríklad lásku k priateľovi, lásku k rodičom a rodine, lásku k milencovi a lásku k Bohu. To všetko sú rôzne druhy lásky. V sanskrte je Préma láska k Bohu a nášmu guruovi. To nie je obyčajná láska. Je to láska, ktorá sa prebúdza z duše. Ľudská láska sa prebúdza z mysle, emócií a tela. Je obmedzená. Keď sa zjednotíme s prém, tak sa zjednotíme s Bohom, pretože Boh je Préma. Potom už neexistuje ľudská láska, existuje len božská láska. Dokonca aj láska, ktorú máme k niekomu inému, sa zmení z „milujem človeka“ na „milujem Boha v človeku“. To je ten rozdiel.

Keď môžeme dávať Prému, láska už nie je viazaná na žiadnu podmienku. Na lásku nepotrebujete dôvod. Napríklad: „Milujem tohto človeka, pretože“…, „Milujem svoju rodinu, pretože“… Už nepotrebujete „prečo“, aby ste milovali. A čím viac dokážete takto milovať, máte pocit, že toho človeka poznáte odjakživa, pretože tento druh lásky je večný. Vaša duša je večná, Boh je večný a božská láska je večná.

Keď prídeme k takémuto bodu lásky a zameriame svoju pozornosť na Boha, vidíme veľký rozdiel medzi tým, čo sme celý život považovali za „lásku“, a tým, čo láska skutočne je. Takáto láska sa však prebudí, keď sa začneme približovať k Bohu, keď ho urobíme stredobodom svojho života a duchovna.

Čím viac o tom budete uvažovať, tým viac si uvedomíte, že vo vašom živote sú večné len tri veci: Boh, duša a ľúbostný vzťah medzi nimi. Tieto tri veci sú jedno a to isté. V Božej láske neexistujú žiadne podmienky, zatiaľ čo v ľudskej láske máme tendenciu lásku obmedzovať, hovoriť, že láska je len dobrý pocit alebo len radosť, alebo len šťastie, len pokoj atď. Ale v Božej láske nie je len šťastie a radosť, môžu tam byť aj starosti, smútok, hnev, mnoho vecí. Je to preto, že v Božej láske sme prekročili myseľ, ktorá je v neustálom stave posudzovania, duality a porovnávania.

V božskej láske začíname všetky tieto veci prežívať rovnako a vtedy vzniká ánanda alebo blaženosť. Blaženosť je často nesprávne chápaná. Nie je to len extrémna radosť. Je to plné prežívanie všetkého v tom istom okamihu bez akýchkoľvek podmienok, či už je to radosť a vzrušenie, alebo smútok či hnev, alebo pokoj a túžba po väčšej láske, ale všetko v tom istom čase. Nie sú to protichodné pocity. Naša myseľ ich môže oddeľovať ako dobré alebo zlé, pretože v našej ľudskej prirodzenosti je posudzovať, ale v božskej láske toto posudzovanie prestáva. Tento druh lásky je neobmedzený, pretože v ňom nie je ego ani extrémna emocionalita.

V Atma Kriya Yoge sa snažíme prebudiť niečo hlboko vo svojom vnútri. Toto prebudenie je božstvo, je to Boh. Je to On v nás, s ktorým sa snažíme znovu spojiť. Táto božskosť má svoju osobnosť a podobu. Je skutočné, ako každý vzťah, a v Atma Kriya Yoge označujeme Boha ako Nárájena. Čantujeme mantru óm namó nárájenája, aby sme sa s Ním spojili, túžili po Ňom a znovu s Ním boli.

Tak ako čantovanie mantry a všetky ostatné cvičenia Atma Kriya Yogy, aj tu ide nakoniec o túžbu spoznať Boha, a to sa stane len vtedy, keď medzi vami a Ním existuje vzťah. Ako Ho môžete poznať, ak vzťah neexistuje? Nemôžete. Takže tieto techniky Atma Kriya Yogy pracujú na inom vyjadrení lásky, založenom na jednej z deviatich foriem bhakti. Každá z deviatich foriem bhakti je tým vyjadrením lásky. Rovnako ako keď niekoho milujete, robíte určité činy, aby ste prejavili lásku, tak podobne aj týchto deväť foriem bhakti je prirodzeným vyjadrením lásky k Bohu.

Svet práve teraz potrebuje viac ľudí, ktorí sú ochotní mať silu a odvahu nadviazať spojenie so svojím hlbším ja a s Bohom a vyjadriť túto lásku. Takýmto spôsobom môže Atma Kriya Yoga zmeniť váš život a svet k lepšiemu. Je to prostredníctvom lásky. Zmení vaše vnímanie a chápanie života a spôsob, akým riešite ťažké situácie. Dochádza k väčšiemu pochopeniu a súcitu so sebou samým i s druhými. Dnes je zrejmé, že svet zo všetkého najviac potrebuje lásku, lásku, ktorá je bezpodmienečná, ktorá je inšpirujúca, v ktorej sa prekonáva osobnosť, pocit viery v seba samého, v ktorej prekonávate všetky obmedzenia. Výzvou je priniesť túto večnú lásku do sveta? Bhakti je spôsob, ako to dosiahnuť, pretože týchto deväť foriem bhakti pochádza priamo z Božej lásky, a keď budete praktizovať Atma Kriya Yogu, začnete túto bhakti prejavovať a zdieľať so svetom.

Autor: Roshan