Jednoduchá púdža

Zoom - videokonferencia

Prostredníctvom rituálu uctievania zvaného púdžá si môžeme užívať sladkosť starostlivosti o Boha, akoby sme sa starali o akúkoľvek milovanú osobu. Svoje milované božstvo kúpeme, obliekame a kŕmime jedinečným spôsobom a […]

Študijné kruhy Šrímad Bhagavad Gíty – Zázrivá

Zázrivá

Šrímad Bhagavad Gítá je jednou z najstarších svätých kníh na svete. Obsahuje priame slovo Boha, vypovedané pre ľudstvo, bez ohľadu na náboženstvo, či tradíciu. Názov Šrímad Bhagavad Gítá doslovne znamená Pieseň […]