Svámí pre Slovensko

Svámíovia a Svámíní jednotlivých krajín sú pravou rukou Paramahamsu Vishwanandu. Ich životným poslaním je šíriť Gurudžího učenie v danej krajine. Ak máte otázky duchovného charakteru, náš Svámí je na to najlepšou kontaktnou osobou.

SWAMI Vishwakurunandhanananda

Svámí VishwaKurunandhanananda (skrátene Kurunandha) sa narodil vo Švajčiarsku. Vo veku 20 rokov začal podnikať a založil svoju prvú spo-ločnosť. O niekoľko rokov neskôr zažil svoje prvé duchovné prebudenie po skúsenosti s materiálnym obmedzením.

V roku 1998 stretol Paramahamsu Šrí Svámího Vishwanandu, ro-zoznal Jeho božskú podstatu a bol pripravený venovať svoj život v službe Jemu. V roku 2008 bol ako jeden z prvých inciovaný za Svámího. Je jedným z 12 vymenovaných Svámíov s medzinárodnou úlohou, slúži celému poslaniu a tiež priamo krajinám.

Iniciovaný: 13. júna 2008

Pripojil sa k misii: 1998

Zodpovedný za: Albánsko, Česká republika, Dánsko, Grécko, Severné Macedónsko, Slovensko a Turecko

Mesto: SPN, Springen, Nemecko

Jazyky: anglický, nemecký, grécky, španielsky, francúzsky, portugalský

X