Stať sa oddaným Paramahamsovi Vishwanandovi je vzácna príležitosť a je to voľba, ktorá navždy zmení váš život. Vďaka tejto príručke hlbšie pochopíte, čo znamená byť oddaným, aby ste mohli na svojej duchovnej ceste napredovať s pevným odhodlaním.

Túžba duše

Cesta sa začína túžbou átmy alebo duše.

Oddaní Paramahamsu Vishwanandu nepochádzajú z jednej krajiny alebo prostredia. Pochádzame z mnohých rôznych kultúr a životných okolností. Každý oddaný má svoj jedinečný príbeh, o ktorý sa môže podeliť, ale všetci máme spoločné to, že sme stretli svojho gurua a jeho učenie o bezpodmienečnej láske nás zmenilo.

Čo teda niekoho vedie k tomu, aby sa vydal na duchovnú cestu oddanosti, Bhakti Margy?

Odpoveď sa líši od človeka k človeku, ale v konečnom dôsledku je dôvodom láska! V našom vnútri je niečo, čo rozpoznáva hlbokú pravdu, ktorú treba na tejto ceste objaviť.

„Cesta bhakti znamená láskyplný vzťah k Bohu, k Najvyššiemu. Láska k celku. Znamená to, že človek je pripravený rozplynúť sa v celku, že je pripravený pozvať celok do svojho srdca.“ – Paramahamsa Vishwananda

Keď sa negatívna myseľ premení, zažiari pravé Ja. Cesta bhakti sa sústreďuje na rozvíjanie osobného vzťahu s božstvom takým spôsobom, že v dôsledku toho rozkvitá bezpodmienečné prijatie seba samého a do všetkých vecí prúdi čistá láska. Ako v nás vzniká božská láska, vzniká aj sebadôvera, ktorá ju dokáže uplatniť v každodennom živote.

Stretnutie s guruom

Keď sa v duši prebudí úprimná túžba, objaví sa v našom živote satguru a vedie nás na našej duchovnej ceste. Možno ste sa s Gurudévom stretli na daršane alebo inej udalosti. Možno ste sa stretli s Jeho oddanými alebo ste videli Jeho videá a teraz sa pýtate: „Je Paramahamsa Vishwananda môj guru?“.

Guru je „rozptyľovač temnoty“. Vedie oddaného pri odstraňovaní negatívnych vlastností, ako je pýcha, ego a pripútanosť, aby mohol realizovať svoj božský potenciál.

Z praktického hľadiska je satguru ako zrkadlo. Odráža akúkoľvek vašu lásku tisíckrát viac, ale bude aj zrkadlom, ktoré presne ukáže, čo vám bráni prežívať nekonečnú a bezpodmienečnú lásku vo vašom srdci.

„Keď sa stretnete so svojím satguruom, budete mať veľa myšlienok o tom, či ste na správnej ceste alebo nie, alebo či je to ten správny guru pre vás. Ale to, čo vás na túto cestu priviedlo, je vaša átma. Mali by ste sa týchto myšlienok vzdať, zamerať sa na srdce a nasledovať svoj pocit, nie svoje myslenie. Nasledujte svoj vnútorný pocit a ten vás vždy privedie tam, kde máte byť.“ – Paramahamsa Vishwananda

Časom sa medzi guruom a oddaným vybuduje dôvera. Keď sa dôvera pevne upevní, transformácia sa stáva možnou. Guru poskytuje oddanému pokyny, ako získať poznanie a ako sa očistiť duchovnou praxou. Potom môže oddaný rozvinúť svoj potenciál a prijať život v celej jeho plnosti. Oddaný sa môže ponoriť do hĺbky svojho jedinečného vzťahu s Bohom a prebudiť božské vo svojom srdci.

Nasledovanie jeho učenia

Ak nepochádzate z hinduistického prostredia alebo ste v Bhakti Marge úplne noví, viera, zvyky a praktiky sa vám môžu zdať spočiatku ohromujúce. Vstúpiť do novej kultúry si vyžaduje čas a dôsledné úsilie, ale nenechajte sa odradiť.

Pred prijatím celoživotného záväzku stať sa oddaným je nevyhnutné pochopiť učenie cesty. Učenia, ktoré poskytuje Paramahamsa Vishwananda, sú obšírne spracované v kurze oddaného, ale tu sú odpovede na päť základných otázok, ktoré vás uvedú do presvedčení oddaného:

 • Kto sme?

Sme večná duša, nie toto telo.

„Ako človek skladá obnosené šaty a oblieka si nové, rovnako stelesnené Ja skladá obnosené telá a vstupuje do nových.“ – Bhagavad Gítá 2.22

Hoci máme toto telo, v konečnom dôsledku sme naše večné Ja, átma. Čím viac to pochopíme a zmeníme svoje identifikovanie, tým viac začneme prežívať svoju pravú prirodzenosť.

 • Kto je Boh?

Nárájena, zdroj všetkých vecí a obyvateľ všetkých vecí.

„Arjuna hovorí: Si najvyšší Brahman, najvyšší príbytok a najvyšší očisťovateľ, Si večná božská Osoba, pôvodný Pán, nenarodený a všadeprestupujúci.“ – Bhagavad Gítá 10.12

Pán je opísaný ako všeprenikajúci. Nárájena je imanentný aj transcendentný, čo Mu umožňuje zažiť Ho v tomto svete i mimo neho.

 • Aký je náš vzťah k Nemu?

Náš vzťah je vzťahom večnej lásky a služby.

„No viac než všetci jogíni, ten, kto má vieru a uctieva Ma, je podľa Mňa považovaný za najväčšieho zo všetkých.“ – Bhagavad Gítá 6.47

Krišna v Bhagavad Gíte prehlasuje, že spomedzi všetkých bytostí si treba najviac vážiť toho, kto je pevne zakotvený vo vzťahu lásky a odovzdanosti k Nemu.

 • Prečo sme tu na Zemi?

Sme na Zemi, pretože sme zabudli na svoj vzťah s Bohom. Zem sa pre nás stáva platformou, aby sme sa k nemu priblížili.

„Večný fragment Mňa samotného sa v tomto smrteľnom svete stáva vtelenými živými bytosťami – jívami. Získava päť zmyslov a myseľ, ktorá je šiestym zmyslom, a to všetko prebýva v hmotnej prírode.“ – Bhagavad Gítá 15.7

Átma sa vteľuje, aby „využila“ skúsenosti, ktoré jej poskytuje prakriti (hmotná príroda) a naša telesná existencia, na nadviazanie vzťahu s Pánom, ako je vidieť z odpovede na otázku číslo 3.

 • Čo je naším cieľom?

Oživiť a obnoviť dokonalý láskyplný vzťah s Bohom.

„Upni svoju myseľ na Mňa, buď Mi oddaný, uctievaj Ma, kľaňaj sa Mi a prídeš ku Mňe. To ti sľubujem s istotou, pretože si mi drahý.“ – Bhagavad Gítá 18.65

Krišna poučuje Ardžunu, že najvyšším cieľom je prísť do Pánovho príbytku. Aby sme to dosiahli, musíme sa stať Jeho oddanými predpísaným spôsobom, ako je uvedené vyššie.

Kráčanie po ceste

Oddaný je človek, ktorý sa zaviazal k vzťahu guru a žiak a bol guruom prijatý. V tejto časti sa preberajú pravidlá oddaného.

Hoci je toho oveľa viac, čo treba pochopiť o životnom štýle oddaného, je dôležité dôkladne si prejsť tieto základné pravidlá, aby ste sa uistili, že ste schopní a ochotní ich dodržiavať pred prijatím zasvätenia oddaného.

 • Prísne vegetariánstvo. (Žiadne vajcia, ryby ani mäso. Treba sa vyhýbať aj kupovaniu, dotýkaniu sa alebo vareniu akéhokoľvek mäsa).
 • Žiadne opojenie. (Žiadne fajčenie, žiadne rekreačné drogy, žiadne pitie alkoholu.)
 • Výlučná oddanosť Paramahamsovi Vishwanandovi a Bhakti Marge.
 • Poslušnosť Paramahamsovi Vishwanandovi a jeho pokynom.
 • Oddaný nosí tilak počas oficiálnych podujatí Bhakti Margy a počas chrámových modlitieb.
 • Od oddaných sa počas oficiálnych podujatí Bhakti Margy a v chrámoch a ášramoch očakáva vhodné oblečenie. Prabhuom sa odporúča nosiť dhóti alebo nohavice a kurtu, zatiaľ čo matadžím sa odporúča nosiť sárí/sukňu/pundžábí, pričom si majú zakrývať ramená. Ak niekto uprednostňuje nosenie západného oblečenia na modlitby a/alebo podujatia, musí zostať dobre zakrytý a nosiť skromné oblečenie. (Pre iniciovaných je zakázané nosiť oranžovú, červenú alebo žltú farbu od hlavy po päty.)
 • Mesačne odvádzať minimálne 10 % desiatok zo všetkých príjmov po pokrytí výdavkov.
 • Ako iniciovaný člen rodiny Bhakti Margy by mal vždy ponúknuť svoju pomoc a podporu. Túto sévu treba ponúkať najmä vo vlastnej krajine. Takisto ak človek navštívi Shree Peetha Nilaya alebo akékoľvek iné centrum Bhakti Margy po celom svete, očakáva sa jeho služba.
 • Celoživotný záväzok učiť sa a praktizovať učenie Paramahamsu Vishwanandu.

Objavovanie pravého Ja

Pre skutočného oddaného je Boh stredobodom jeho života. Oddaný, ktorý sa sústreďuje v srdci, premieňa svoju myseľ. Nenaháňa sa za egocentrickými túžbami, ale venuje sa duchovnej praxi a všetko robí ako akt láskyplnej služby.

Úprimným nasledovaním guruových pokynov sa môžeme povzniesť v láske a získať späť božské vlastnosti svojej duše. Keď jeden človek vynakladá toto úsilie na svoju premenu, celé ľudstvo má z jeho úsilia úžitok.

„Vlastné Ja nepozná žiadne posudzovanie, žiadne rozdiely, žiadnu bolesť, nenávisť, žiarlivosť ani hnev. Vlastné Ja je v neustálej jednote so všetkými a je v každom z nás – to je pravá láska.“ – Paramahamsa Vishwananda

Ste pripravení dozvedieť sa viac?

STAŇ SA ODDANÝM