V istej dedine žil muž menom Džara. Vďaka svojej minulej karme sa Džara narodil vo veľmi bohatej rodine. Bol však zlý a veľmi sebecký. Hoci získal dobré vzdelanie, jeho myseľ bola chamtivá a vždy chcel viac a viac. Modlil sa, aby získal viac materiálnych vecí. Všetko robil pre svoj osobný prospech a nahromadil veľa peňazí.

No pozorovali ho zlodeji, ktorí chceli ukradnúť všetko jeho bohatstvo. Jednej noci prišli do jeho domu a zabili ho, ubodali ho na smrť. Džara zomrel, ale jeho duša mala strašné bolesti, nebola slobodná. Džara mal syna, menom Mada. Mada nebol v dedine, keď jeho otec zomrel. Keď sa vrátil, našiel svojho otca mŕtveho. Bol veľmi smutný a nariekal. S ťažkým srdcom vykonal všetky náboženské obrady za pokoj svojho zosnulého otca. Duša jeho otca však pokoj nemala. Prichádzal do Madových snov. Madovi sa vždy snívalo, že jeho otec plače a je v hroznom stave, temný! Vždy ho prosil o pomoc. Mada sa čudoval: „Urobil som pre teba všetky obrady, aby som ťa zachránil, aby som ťa oslobodil. Prečo nie si slobodný? V čom je tvoj problém?“

Mada mal priateľa, ktorý bol veľmi odovzdaný tretej kapitole Bhagavad Gíty. Raz sa mu Mada zveril: „Vieš, sníva sa mi o otcovi a vždy je v hroznom stave, ani si to nevieš predstaviť! Jeho duša veľmi trpí! Čo môžem urobiť?“ A jeho priateľ mu odpovedal:

„Počuj, poďme čítať Šrímad Bhagavad Gítu a meditujme o nej. Prečítajme si, čo o tom hovorí Pán Krišna, ako treba žiť život v odovzdanosti.“ Tak čítali a meditovali o tejto kapitole každý deň počas nasledujúcich 21 dní.

Po dvadsiatom prvom dni sa v dome objavilo jasné svetlo. Syn uvidel otcovu dušu, ako žiari svetlom, vyžarovala svetlo. Šokovaný sa spýtal: „Otec, čo sa ti stalo? Videl som ťa vo sne, vždy si bol strašný a teraz žiariš svetlom!“ Otcova duša povedala: „Áno, dieťa moje. Čítanie a meditovanie o tejto kapitole od Pána Krišnu ma oslobodilo od všetkých hriechov, ktoré som v tomto živote spáchal. O jednu vec však žiadam. V tomto živote som neurobil nič dobré, preto chcem, aby si pre mňa urobil jednu vec: pokračuj v čítaní tejto kapitoly, aby si oslobodil z pekla všetkých svojich predkov!“ Mada mal toto videnie svojho otca a premohla ho veľká láska a cítil sa slobodný. Povedal: „Áno, otče! Splním tvoju žiadosť, sľubujem ti to!“

Vedel, že sa to stalo vďaka milosrdenstvu, súcitu a láske, ktorú má Pán vo svojom srdci pre všetkých ľudí, pre každú dušu. Táto punja nielenže oslobodila Madových predkov z pekla, keď sa jeho predkovia transformovali a stali sa bezhriešnymi, pomohlo to aj všetkým ostatným dušiam – hriechy všetkých ostatných duší boli vymazané. Tu Krišna hovorí Ardžunovi: „Keď konáš svoje činy ako obetu, staneš sa požehnaním pre všetkých!“ Keď sa úplne odovzdáte Bohu, stanete sa požehnaním pre ľudstvo! Stanete sa požehnaním pre všetkých okolo vás! Vďaka tomu sa stávate spásou aj pre ostatných ľudí. Stávate sa Božím nástrojom.

Úryvok z knihy Šrímad Bhagavad Gítá: Pieseň lásky, 2019 – komentár k 10. veršu z kapitoly 3 – Karma-yoga.

Praktizujte čantovanie Bhagavad Gíty ako Mada a jeho priateľ na spoločnom čantovaní Bhagavad Gíty online už budúci týždeň v sobotu 26. 11.. Slovenské vydanie Bhagavad Gíty si môžete obstarať v našom eshope.

Kurzy čantovania sa konajú počas celého roka, nájdete ich v kalendári udalostí.