MÚDROSŤ VEĽKÝCH BHAKTOV: RÁDHÁ

MÚDROSŤ VEĽKÝCH BHAKTOV: RÁDHÁ

Rádhá, ako sme už veľakrát počuli, nie je len obyčajné meno, pretože Krišnu ovláda samotná Rádhárání. Krišna ovláda celý vesmír a Rádhá ovláda Jeho! Ako sa hovorí: „Muž je možno hlava, ale žena je krk.“ Takže Rádhárání je ten krk. Ona ovláda Pána vesmíru. Kto z vás to...
MÚDROSŤ VEĽKÝCH BHAKTOV: PRAHLÁD

MÚDROSŤ VEĽKÝCH BHAKTOV: PRAHLÁD

Každý deň uctieval pána Nárájenu. Indra a všetci dévovia závidia bhaktom osobný vzťah s Pánom, pretože oni ho nemôžu mať. Ani Brahma, Višnu a Máhéš nemôžu dosiahnuť Pána tak, ako bhaktovia. Úryvok z Gurudžiho komentára k Šrímad Bhágavatam. V tomto príbehu o Prahládovi...
MÚDROSŤ VEĽKÝCH BHAKTOV: ŠIVA

MÚDROSŤ VEĽKÝCH BHAKTOV: ŠIVA

Hovoríme o stave bez vedomia a Šiva predstavuje tento stav bez vedomia. Keď sa na neho pozrieme, je vždy v hlbokej meditácii, nie? Niekto, kto je bez myšlienok, kto nemá myseľ, o kom by mal meditovať? Medituje na Šríman Nárájenu. Preto sa Pán Šiva nazýva Hari Púrna...
MÚDROSŤ VEĽKÝCH BHAKTOV: ODOVZDANIE SA BHAGAVAD GÍTE

MÚDROSŤ VEĽKÝCH BHAKTOV: ODOVZDANIE SA BHAGAVAD GÍTE

V istej dedine žil muž menom Džara. Vďaka svojej minulej karme sa Džara narodil vo veľmi bohatej rodine. Bol však zlý a veľmi sebecký. Hoci získal dobré vzdelanie, jeho myseľ bola chamtivá a vždy chcel viac a viac. Modlil sa, aby získal viac materiálnych vecí. Všetko...
ROZVÍJANIE OSOBNÉHO VZŤAHU S BOŽSTVOM

ROZVÍJANIE OSOBNÉHO VZŤAHU S BOŽSTVOM

Viete, ľudia často hovoria: „Načo potrebujeme božstvá?“ Božstvo je vyjadrením lásky oddaného. Ak niekomu poviete: „Vyjadri sa k prázdnote,“ môžete to urobiť? Môžete, ale ľudia si budú myslieť, že ste sa trochu zbláznili. Keď však existuje nejaká forma, je ľahké...