Jednoduchým pohľadom na Tulsí, Ona odoberá karmu. Jednoduchým polievaním Tulsí, Ona odoberá karmu. Jednoduchým rozprašovaním Tulsí, Ona odoberá karmu. Jednoduchým umývaním Tulsí, Ona odoberá karmu. Jednoduchým zasadením alebo presadením Tulsí, Ona odoberá karmu. Jednoduchým dotykom Tulsí, Ona odoberá karmu. Jednoduchým prijatím pôdy, do ktorej je Tulsí zasadená, ako prasadu, Ona odoberá karmu. Jednoduchým požitím jej listov alebo kvetov, Ona odoberá karmu. Jednoduchou modlitbou k Tulsí, Ona odoberá karmu. Keď o Tulsí jednoducho hovoríte, Ona odoberá karmu. Jednoduchým počúvaním príbehov o Tulsí, Ona odoberá karmu. Jednoduchým klaňaním sa Tulsí, Ona odoberá karmu. Jednoduchým myslením na Tulsí, Ona odoberá karmu.

 – Úryvok z knihy Starostlivosť o Tulsí

Šaligrám je Mahá-Višnu. Čo je teda Šaligrám? Je to amonit, nie? Je to fosília. Ale nie je ako všetky ostatné skameneliny. Aj keď je to samotná príroda a je to ako skamenelina, keď sa na ňu pozriete, vo Višnu puráne Narajána povedal, že „Toto som Ja“. Vzťahuje sa to na príbeh o Tulsí… Manžela Tulsí-déví zabil Mahá-Višnu, pretože bola vydatá za démona a ten sa chcel oženiť s Párvatí. A Párvatí je Matka vesmíru. Kvôli tomu sa dopustil veľkého priestupku. Tulsí mu darovala nikdy nevädnúci veniec, ktorý sa volal „veniec oddanosti“, pretože bola oddaná Mahá-Višnuovi. Tak dala veniec svojmu manželovi.

Jej manžel bol však veľmi zlý človek. V skutočnosti ju nemal rád. Bol sukničkár, mal všetky zlé vlastnosti, bol démon. Ona však bola úprimná vo svojej oddanosti k Nárájenovi a bola úprimná aj k svojmu manželovi, a to ho ochránilo. Takže, aby prelomil túto ochranu, musel prísť iba samotný Mahá-Višnu. Prišiel v prestrojení Jej manžela. V okamihu, keď sa Tulsí-déví dotkla Mahá-Višnua, ten veniec, ktorý chránil Jej manžela, vybledol. A tak ho Pán Šiva zabil.

Keď sa to Tulsí dozvedela, veľmi sa nahnevala a zo zlosti prekliala Mahá-Višnua a povedala: „Mahá-Višnu, staneš sa kameňom! Kvôli mojej oddanosti k Tebe, stal si sa kamenným srdcom, takže sa staneš kameňom.“ Tak sa premenil na kameň.

Mahá-Višnú má na starosti rovnováhu prírody, nie? Čo sa stane, keď príroda prestane byť v rovnováhe? Nastane chaos. Brahma je stvoriteľ, Višnu je ochranca, Šiva je ničiteľ. Keď sa jeden z nich stane nečinným, čo sa stane? Celá príroda sa stane nevyváženou. Takže všade vládol chaos. Obrátili sa na Mahá-Lakšmí a Mahá-Lakšmí povedala: „Ona je Moja švagriná.“ Pretože ten démon bol tiež

brat Mahá-Lakšmí. Mahá Lakšmí povedala: „Moja švagriná je veľkou oddanou Mahá-Višnua. Musíme sa jej opýtať.“Tak išli a požiadali ju o odpustenie. Potom Mahá-Lakšmí povedala: „Počúvaj, ty si Moja švagriná. Keďže si prekliala Môjho manžela, tvojho Pána, aby sa stal kameňom, znamená to, že si zo Mňa urobila vdovu. Kvôli tomu si ťa ľudia budú navždy pamätať v takomto obraze: že si bola veľmi nahnevaná a bola si vrahom Mahá-Višnua.“

Potom si Tulsí-déví uvedomila, čo urobila, a vzala kliatbu späť. Ale aby to mala na pripomienku, Mahá-Višnu povedal: „Odteraz ma budú ľudia uctievať v podobe Šaligrámu. Šaligrám je jediná vec, ktorú môžete jednoducho obdržať z rieky Gandhari a uctievať ho bez akéhokoľvek vzývania, Prána Pratishta alebo akéhokoľvek požehnania, pretože je to samotný Mahá-Višnu.“

Úryvok zo satsangu Paramahamsu Vishwanandu 7. júna 2018 v Shree Peetha Nilaya – The Ashram.