Každý deň uctieval pána Nárájenu. Indra a všetci dévovia závidia bhaktom osobný vzťah s Pánom, pretože oni ho nemôžu mať. Ani Brahma, Višnu a Máhéš nemôžu dosiahnuť Pána tak, ako bhaktovia.

Úryvok z Gurudžiho komentára k Šrímad Bhágavatam.

V tomto príbehu o Prahládovi Mahárádžovi a Nárasimha-avatárovi môžete tiež vidieť, ako sa Bhagaván zhmotňuje kvôli svojim oddaným. Najprv sa zhmotnil kvôli Hiranjakašipuovi, aby ho oslobodil. Potom využil dieťa Hiranjakašipu. Čo je teda „dobré“ a čo „zlé“? Pre Bhagavána neexistuje „dobré“ ani „zlé“. Zo „zlého“ robí „dobré“ a z „dobrého“ robí „zlé“. Boh nie je podmienený mysľou, nie je podmienený májou. On využíva máju a prijíma podobu. Čo Ho však môže upútať? Iba láska a oddanosť Jeho oddaného.

Prinútil Náradu, aby zachránil manželku Hiranjakašipua, matku Prahláda. Prostredníctvom Náradu poučil Prahláda o Svojom mene. Prahlád

čantoval meno Nárájenu od chvíle, keď bol v matkinom lone. Takže tu máte veľkého démona, ktorého syn je veľký bhakta. Takto naplnil požehnanie Brahmu Sám Pán. Takto neodmietol požehnanie, ktoré Pán Brahma dal Hiranjakašipuovi. Aby Brahmu neurazil, pomyslel si: „Dobre, v poriadku! Brahma mu udelil toto požehnanie, tak sa podľa toho zjavím.“ Hiranjakašipu požiadal Brahmu, aby ho nezabilo nič, čo vytvoril. Avšak aj keď všetko stvoril Brahma, Nárájenu nestvoril Brahma. Brahma bol v skutočnosti stvorený Ním. Preto zabil Hiranjakašipu, čím splnil všetky jeho želania. Aký je milosrdný! Hiranjakašipu požiadal a Pán mu vyhovel. A bol to démon, kto žiadal. Preto sa hovorí, že by ste mali vedieť, o čo Boha žiadate. Keď Boha o niečo žiadate, uistite sa, že viete, čo naozaj chcete.

Hiranjakašipu si myslel, že je veľmi múdry. Požiadal Brahmu: „Daj mi to všetko, aby som nemohol byť zabitý. Takto sa môžem stať nesmrteľným.“ Najprv požiadal o nesmrteľnosť, ale Brahma povedal: „Nie, nesmrteľnosť ti nemôžem dať. Nesmrteľnosť už bola daná polobohom, dévom.“

Aké úžasné je vidieť, ako tam Pán umiestnil bhaktu, Prahláda, aby mohol prísť a zjaviť sa na Zemi. Čím bol teda Prahlád výnimočný? Bola to jeho nevinnosť, čistota jeho mysle. Neskôr bol Prahlád Mahárádž korunovaný, dosadený na trón kráľovstva, a tak sa stal veľmi spravodlivým kráľom. Každý deň uctieval Pána Nárájenu. Indra a všetci dévovia závideli bhaktom osobný vzťah, ktorý môžu mať s Pánom, pretože oni ho mať nemôžu. Ani Brahma, Višnu a Máhéšvara nemôžu dosiahnuť Pána tak ako bhaktovia.

Taká bola Prahládova oddanosť, že sa sám Pán zjavil na Zemi, aby ho chránil! Viac sa o Narasimha-lílé dozviete v nadchádzajúcich kurzoch védskeho spevu venovaných múdrosti veľkých bhaktov.