Gópí Gíta je srdcom Bhágavatamu. Neexistuje Bhágavatam bez Gópí Gíty, ktorá je piesňou gópí vyjadrujúcou túžbu po ich Milovanom. Gópí boli naplnené intenzívnou láskou, ale zároveň im pukalo srdce, pretože nemohli vidieť Krišnu. Všetky plakali a nariekali: „Kde si, môj Pane?“ A tak vo svojej agónii začali spievať a chváliť svojho milovaného Pána Krišnu.

Je veľmi dôležité poznamenať, že ich srdcia a mysle im už nepatrili. Aj keď sa zdalo, že všetko robia navonok, ich mysle a srdcia boli s Krišnom. Všetko, čo robili v každodennom živote (služba manželom, deťom, kravám a domáce práce), bolo len preto, aby potešili Krišnu, len aby dosiahli Krišnu a nič iné.

Keď teda Krišna začal hrať na flaute, volal z hĺbky ich sŕdc. V ich srdciach sa prebudil vnútorný pocit, že sú k niečomu povolané. Takto nemohli byť voči sebe neúprimné. Môžete byť neúprimní voči všetkým. Môžete predstierať, môžete sa pretvarovať. Ale môžete byť nepravdiví voči sebe? Môžete byť neúprimní voči svojim pocitom? Ľudia sa vás budú snažiť zastaviť. Ale nemôžete byť neúprimní voči tomu, čo cítite vo svojom vnútri. Podobne aj príbuzní gópí sa ich snažili zastaviť, ale ich vnútorná pravda ich volala. Očarené týmto vnútorným zvukom flauty sa teda odmietli vrátiť.

Niektoré z gópí boli zamknuté vo svojich domoch. Nedokázali vyjsť von, aby sa fyzicky stretli s Krišnom, a nemohli vystáť odlúčenie. Stretli sa s Ním teda vnútorne. Vošli do svojho vnútra a meditovali o Krišnovi. Tu to predstavuje životnú cestu od mysle k srdcu: 40 centimetrov. Boli ponorené do stavu čistej lásky, lásky bez akýchkoľvek podmienok, tej lásky, ktorú nazývame „prém“. V hlbokej meditácii objali Krišnu a upadli do hlbokej extázy.

Krišna je Najvyššia duša. Keďže však na seba vzal vonkajšiu podobu, mohli s Ním mať dôverný vzťah. Tak veľmi milovali Krišnu, že túžili po tejto intimite. Nezamieňajte si však túto Pánovu intimitu s ľudskou intimitou. Je v tom veľký rozdiel. Vďaka tomuto hlbokému citu, tejto túžbe dosiahnuť Pána, sa skončila všetka karma, ktorá ich spájala s touto realitou.

Naučte sa, ako uctievali gópí, v nadchádzajúcich kurzoch védskeho spevu venovaných múdrosti veľkých bhaktov. Jeden z veršov, ktorý sa naučíte, je zo Šrí Gópí Gíty:

viṣa-jalāpyayād vyāla-rākṣasād
varṣa-mārutād vaidyutānalāt
vṛṣa-mayātmajād viśvato bhayād
ṛṣabha te vayaṁ rakṣitā muhuḥ

Ó, klenot medzi ľuďmi, opakovane si nás zachránil z pazúrov
smrti a od mnohých desivých démonov tohto sveta. Zachránil si
nás pred Kálijom, ktorý otrávil vodu Jamuny, a pred pytónom Aghásura.

Vyzdvihol si Góvardhanu a zachránil si nás pred veľkou potopou
ktorú spôsobil rozzúrený Indra, od démona víchrice Trnávartu, od
Indrovho blesku, od prudkého lesného požiaru, od Arištásuru, býka
a od Vjómásura, syna Máje. Prečo nás teraz zabíjate?