Prvý krát som sa s mantrami stretla už veľmi dávno. Trúfla by som si povedať, že niekedy okolo puberty. Vtedy to boli skôr pozitívne afirmácie. Tie ma sprevádzali po ďalšiu, pomerne dlhú časť môjho života. Vždy som sa snažila žiť lepšie a hľadala som rôzne spôsoby a formy, ktoré by mi pomohli.

… a našla som Atma Kriya Yogu a s ňou Project Mantra. Počas kurzu nám prišla jedna mladá dáma porozprávať o tomto projekte. Priznám sa, že si už nevybavujem, čo presne povedala. Rezonuje vo mne skôr to, ako to povedala a môj pocit. Ten si vybavujem úplne presne. Bola som nadšená, a moje vnútro vykrikovalo „toto chcem, toto chcem, toto chcem tiež“. Ešte aj teraz ma pobaví ako som veľmi chcela „tú vec“, čo pomôže mojej plnej mysli.

Moje vnútro vykrikovalo „toto chcem, toto chcem, toto chcem tiež“.

Vždy som bola veľmi zaneprázdnená, veľa som pracovala, no podstatnejšie bolo, že moja myseľ neustále pracovala. Nevedela som v noci spať, pretože moja myseľ stále kamsi utekala. Bolo to únavné a zničujúce.

„Môžete si vybrať, či chcete skúsiť Project Mantra.“ Táto veta rezonovala v mojich ušiach. Samozrejme, že to chcem skúsiť, vravela som si v duchu. Ja som chcela všetko a hneď som sa aj prihlásila. Po príchode domov som začala rozmýšľať, ako tieto nové činnosti zapracujem do môjho nabitého programu. Poviem vám, nebolo mi všetko jedno, pretože sa poznám. Vedela som, že ak nezačnem s projektom hneď, už nezačnem vôbec. A preto som vymyslela plán. Plán, ktorý mi pomôže zvládnuť aj cvičenie Atma Kriya Yogy aj Project Mantra. A predstavte si, vyšlo to. Odmerala som si čas, za ktorý prejdem celú džapamálu (to bolo približne 12 minút). Najprv som odcvičila jedno kolo džapa-krije (12 minút), potom vybrané cviky Atma Kriya Yogy a na záver znova jedno kolo džapa-krije (12 minút). Tu som sa dostala hneď na 24 minút.

Keďže som si vďaka práci mohla dovoliť cvičiť AKY 2x denne, tak som spolu mantrovala pri cvičení 48 minút. A to mi chýbalo už len 12 minút, aby som sa dostala na plný čas čantovania. No a ten som našla naozaj na rôznych miestach. Mnoho prázdneho času som našla napríklad v aute, keď som čakala v dopravnej zápche alebo na červenej na križovatke, keď som čakala v rade pri pokladne alebo na pošte. Čantovala som pri mojej práci, kde mi to veľmi pomáhalo a pomáha doteraz. Takmer vždy som čantovala viac ako bol stanovený čas pre Project Mantra (čo predstavuje 60 minút denne v poslednej fáze). Mantrou som si krátila aj čakanie na deti, keď boli ešte v družine alebo na obede v jedálni a ja už som bola na školskom dvore. Veľmi ma bavilo prechádzať sa a mantrovať (to robím doteraz).

„Môžete si vybrať, či chcete skúsiť Project Mantra.“

Absolvovala som Project Mantra. Pre mňa veľmi úspešne, pretože mantra óm namó nárájenája je môj život a sprevádza ma stále. Nesmierne pomáha mojej túlavej mysli upokojiť sa a sústrediť sa na to „správne“, na srdce. Pomáha mi pri práci, pri záťažových alebo stresových situáciách. Mantra mi pomohla v nejednej náročnej situácii. Jednou z nich bol odchod mojej mamy. Mala som tú milosť byť v posledných chvíľach s ňou, sedieť pri nej, držať ju za ruku, hladiť po hlave a čantovať. Dívala som sa na jej už takmer neprítomný pohľad smerujúci do diaľky a v duchu som jej spievala óm namó nárájenája. Keď už bolo vidieť, že je pripravená odísť začala som jej spievať nahlas. Vtedy sa na mňa posledný krát usmiala a ja som vedela, že je to „dobré“. A toto je jeden z mojich najkrajších zážitkov s mantrou óm namó nárájenája.

Zuzana Benková

„Spievajte Božie mená! Nechajte svoju myseľ ponoriť sa a transformovať prostredníctvom spevu a nechajte v sebe prebudiť skutočnú lásku. Túto lásku nenájdete pohľadom na vonkajšiu realitu, ale pohľadom do svojho vnútra.“ – Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda

Ak vás tento príbeh zaujal a chcete sa zapojiť do Projectu Mantra, zaregistrujte sa tu: Registrácia na Project Mantra. Viac praktických informácií si môžete prečítať v článku o meditácii s mantrou alebo nás môžete kontaktovať na emaile projectmantra@bhaktimarga.sk.