Na západe nie je daršan práve najbežnejším slovom. Žije ukryté v duchovných knihách, náhodne nadhodené učiteľom jogy alebo ponechané na vašej ceste, aby ste oň zakopli. V Indii a pre hinduistov na celom svete je však vyhľadávanou súčasťou duchovného života. Daršan má však viac výhod, než si vôbec dokážeme predstaviť. Ponorte sa hlbšie do tejto témy a objavte jej krásu, význam a spôsob, ako získať toto mimoriadne vzácne požehnanie od plne realizovaného majstra.

V doslovnom preklade daršan znamená „božský vhľad“. Znamená to pozrieť sa alebo byť v prítomnosti chrámového božstva, svätca alebo plne realizovaného majstra. Je to vzájomná skúsenosť, moment, keď vidíme a sme videní Bohom. Ľudia na duchovnej ceste často podnikajú dlhé púte na posvätné miesta, navštevujú svätcov, guruov alebo sa usilujú o požehnanie konkrétneho božstva v chráme.

Čo je daršan?

Často sa považuje za formu uctievania, je to príležitosť na duchovný pokrok a naplnenie. Zatiaľ čo mnohé formy tradičného hinduistického uctievania zahŕňajú čantovanie dlhých mantier, vykonávanie rôznych rituálov, špecifické meditácie a iné – daršan vyžaduje od uctievajúceho len veľmi málo. V skutočnosti stačí s úctou hľadieť na posvätnú bytosť.

Nemusíme nevyhnutne rozumieť požehnaniam, ktoré dostávame. V skutočnosti to ani nie je možné. Dostať toto požehnanie a milosť od Boha je nad rámec chápania, a preto ho každý človek prežíva inak.

Aký je to pocit?

Žiadne dva daršany nie sú rovnaké. Každý z nich je jedinečným a posvätným okamihom medzi vami a Bohom. Niektorí zažívajú vnútornú premenu, nachádzajú uzdravenie alebo cítia ohromujúcu lásku a prijatie. Niekedy necítia vôbec nič. Každý človek zažíva niečo iné a prijíma niečo iné, úplne jedinečné.

Bez ohľadu na individuálnu skúsenosť, sa v každom daršane jedna vec nemení – je ňou zdieľanie lásky. Božstvo, svätec alebo guru, ktorý ho dáva, vás zasypáva bezpodmienečnou božskou láskou.

Čo sa deje počas daršanu?

Môžete o tom uvažovať dvoma spôsobmi – čo sa deje vonku a čo vo vnútri. Navonok sa to nemusí zdať veľa. V hinduistickej tradícii je zvykom ukloniť sa, keď pristupujete k božstvu, svätcovi alebo duchovnému učiteľovi, ako výraz úcty voči nim. Tým, že s nimi nadviažete vizuálny kontakt, oni vidia oddaného a oddaný zahliadne samotné božstvo.

Paramahamsa Vishwananda, plne realizovaný majster, ktorý pravidelne dáva daršan tým, ktorí ho vyhľadávajú, hovorí o vnútornej skúsenosti: „Keď si prídete po daršan, keď sa pozriem na vašu dušu, v tom okamihu vidím vaše vlastné Ja, vaše pravé Ja. Vidím krásu toho, čo v sebe nosíte. To je to, čo chcem, aby ste videli, to chcem, aby ste si sami uvedomili.“ Často hovorí, že čistí prach a špinu zo zrkadla vašej duše, aby ste mohli čoraz viac odrážať Božie svetlo.

Ako môžete získať daršan?

Daršan môže dostať každý. Vítaní sú všetci bez ohľadu na vieru alebo tradíciu. Každý, kto hľadá požehnanie, ho môže nájsť v hinduistickom chráme alebo dokonca v súkromí svojho domova prostredníctvom obrazu alebo múrti (fyzické stelesnenie božstva). Svätci a guruovia často dávajú daršany inakšie. Napríklad Paramahamsa Vishwananda vám ho prináša prostredníctvom online požehnania.

Navonok sa to nemusí zdať veľa. Keď sú všetci online, Paramahamsa Vishwananda vás môže požiadať, aby ste spievali mantru „šrí vitthala giridhárí parabrahmané namahá“, zatiaľ čo sa pozerá na každého z prítomných. Popritom si vizualizuje každú osobu v božskom vedomí.

Keď sa na všetkých pozrie, požiada vás, aby ste niekoľko minút meditovali a predstavovali si Ho vo svojom treťom oku. Potom otvoríte oči a pozeráte do Jeho očí. Vtedy nastane daršan – okamih, kedy vidíte a ste videní, okamih, keď vás zasypáva bezpodmienečná božská láska.

Ak ste darshan ešte nezažili a chcete ho zažiť online, máte možnosť zaregistrovať sa prednostne na tomto linku: Môj prvý daršan (bhaktimarga.org). Túto možnosť môžete využiť trikrát. Potom registráciu na daršan nájdete v  kalendári udalostí bhaktimarga.org.

Aktuálne informácie tiež nájdete v telegramovej skupine Online Daršany.