Atma Kriya Yoga znamená „konanie s vedomím duše“. V konečnom dôsledku je to cvičenie, ktoré vám dáva prežiť bezpodmienečnú božskú lásku. Nie je to len meditačná prax, je to spôsob života a lásky.

Duchovná cesta

Mnohí na duchovnej ceste hľadajú sebarealizáciu. Hoci je to obdivuhodné, konečným cieľom našej ľudskej existencie je spoznať Boha a dosiahnuť realizáciu Boha.

„Ten, kto sa vo svojom vnútri raduje a teší, a žiari zvnútra, je skutočným jogínom. Je oslobodený v Najvyššom a dosiahne Ho.“ – Bhagavad Gítá kapitola 5, verš 24

Podľa Bhagavad Gíty je jediným spôsobom, ako to dosiahnuť, vybudovanie osobného vzťahu s Bohom, ktorý si vyžaduje bhakti. Pozvanie božského do svojho života prostredníctvom Atma Kriya Yogy vám poskytne skutočný zážitok pravej bezpodmienečnej lásky a trvalého šťastia.

Bhakti – láska a oddanosť Bohu

Bhakti je čistá láska, ktorá sa prejavuje oddanosťou Bohu. Atma Kriya Yoga vám pomôže vypestovať si hlboké vedomie večnej božskosti, ktorá preniká všetkým a všetkými, vrátane vás samých. Prax vám poskytuje osvedčené techniky na budovanie jedinečného osobného vzťahu s božstvom s každým nádychom a každým úderom vášho srdca.

Krijá-joga

Krijá-joga je mimo času. Počas tisícročí praxe starovekí rišiovia a mudrci objavili techniky, ako upokojiť myseľ, povzniesť sa nad obmedzenia tejto fyzickej reality a spojiť sa s božstvom, ktoré preniká celým stvorením. Tieto techniky ostali väčšinou tajné až do polovice 19. storočia.

Mahavatar Babaji je otec všetkých krijá-joga tradícií.


Paramahamsa Sri Swami Vishwananda sa narodil ako krijá majster.

Majstri

Mahavatar Babaji je nesmrteľný jogín, známy ako otec všetkých tradícií krijá-jogy. Je živým stelesnením krijá-jogy. Vďaka jeho milosti a milosti ďalšieho krijá majstra, Paramahamsy Sri Swamiho Vishwanandu, sú dnes tieto starobylé vedomosti dostupné v podobe Atma Kriya Yogy. Je to krijá-joga, ktorá je najvhodnejšia na to, aby vám pomohla rýchlo napredovať na vašej duchovnej ceste, hlavne vzhľadom na nepokoj súčasnej doby.

Krijá-joga je vnútorná práca

Na tejto praxi nie je krásne to, čo vidíte alebo robíte navonok, ale to, čo sa deje vo vnútri. Navonok vám táto prax pomáha sústrediť myseľ, čo očisťuje emócie a pomáha vám lepšie zvládať životné rozruchy. Vnútorne energia krije spaľuje celoživotnú karmu, vďaka čomu svetlo vašej duše žiari jasnejšie, čo prospieva vám a pozitívne ovplyvňuje ľudí okolo vás.

Kvalita nad kvantitou

Techniky Atma Kriya Yogy sú také silné, že počet opakovaní je obmedzený, vďaka čomu vám zostáva viac času na užívanie si života. Pri cvičení nejde o kvantitu. Je to o kvalite. Namiesto sústredenia sa na úspechy a dosiahnutie cieľov je táto prax skôr o pestovaní vášho osobného vzťahu s božstvom.

Atma Kriya Yoga vám pomôže vniesť vedomie božského do každej vašej činnosti.

Čantovanie Božieho mena očisťuje myseľ a pomáha vám nadviazať vzťah s Bohom.

Obráťte svoju pozornosť dovnútra a načúvajte Bohu.

Vdychovanie života je vdychovanie božského.

Slúžte ľudstvu transformáciou celej svojej bytosti na maják božskej lásky a svetla.

Cvičenie mudier vyrovnáva päť elementov v tele.

Asány, jogové pozície, nám pripomínajú, že naše telo je chrámom pre božstvo.

Úprimná prax Atma Kriya Yogy vás vyslobodí z nekonečného cyklu zrodenia a smrti.

Sila a láska

V Atma Kriya Yoge je len 15 techník, v každej z nich je obsiahnutá podstata a sila celej krijá-jogy. Každá technika rozvíja jednu z deviatich foriem bhakti. Uvedomovanie si božského v každej činnosti, ktorú vykonávate, obohacuje váš život a zosilňuje lásku, ktorú prežívate. Ak sa vykonáva správne, s čistou láskou a oddanosťou, každá technika má potenciál priviesť vás k realizácii Boha. Vyhradiť si čas na cvičenie je ako dohodnúť si rande s božstvom, je to dokonalý spôsob, ako pestovať svoj osobný vzťah s Bohom.

Dar milosti

Dar milosti obsiahnutý v Atma Kriya Yoge sa poskytuje prostredníctvom zasvätenia šaktipát. Vďaka milosti všetkých krijá majstrov a Božskej Matky je v praxi vrodená inteligencia, ktorá prirodzene rozkvitá. Organicky vedie každého jogína počas jeho cesty k Bohu, vedie ho krok za krokom, tempom, ktoré je preňho správne. Táto milosť je semienkom, ktoré vyklíči, keď je jogín dostatočne očistený, aby ho mohol prijať.

Pomoc ľudstvu

Každý chce zažiť skutočnú bezpodmienečnú lásku a trvalé šťastie. Keďže všetko v tejto fyzickej realite je dočasné a neustále sa mení, tento cieľ je ťažké, ak nie nemožné dosiahnuť. Trvalú lásku a šťastie môžeme skutočne nájsť len vtedy, keď obrátime svoju pozornosť na to, čo je večné, na Boha.

Atma Kriya Yoga vás naučí, ako nájsť zdroj skutočnej bezpodmienečnej lásky vo vlastnom srdci. Umožní vám tiež slúžiť ľudstvu tým, že celú svoju bytosť premeníte na maják božskej lásky a svetla a budete všade šíriť radosť a pozitivitu.

Doživotná podpora

Keď sa stanete zasväteným Atma Kriya jogínom, automaticky sa pripojíte k medzinárodnej rodine jogínov. Váš učiteľ Atma Kriya jogín sa zaväzuje podporovať vás na vašej duchovnej ceste po celý život. Navyše môžete absolvovať zdokonaľovacie kurzy tak často, ako budete chcieť, u ktoréhokoľvek z našich učiteľov na celom svete. Bhakti Marga ponúka aj skupinové cvičenia, a to online aj osobne.

Ďalší krok

Zaujalo vás to? Ste pripravení urobiť ďalší krok? Kliknutím nižšie sa vrátite na domovskú stránku, kde si môžete poslať žiadosť o vyhľadanie učiteľa vo vašom okolí.

UROBTE ĎALŠÍ KROK