Mahavatar Babaji je veľký jogín, ktorý ovládol umenie nesmrteľnosti. Je známy ako otec všetkých moderných tradícií krijá-jogy. Paramahamsa Sri Swami Vishwananda je jeho priamym žiakom. Spoločne vybrali najlepšie techniky – v podobe Atma Kriya Yogy – na podporu duchovného pokroku v dnešnej dobe. Zasvätenie šaktipát prenáša na študenta milosť všetkých krijá majstrov, aby bol vo svojej praxi chránený a mohol rýchlo napredovať na svojej duchovnej ceste.

Kto je Mahavatar Babaji?

Mahavatar Babaji sa objavil pred viac ako 5000 rokmi. Keď sa Mahavatar Babaji pred 1800 rokmi chystal opustiť svoje telo, zasiahla Jeho sestra Mátádží a povedala: „Ak ti to je jedno, zostaň, prosím, vo svojom tele, kým každý nedosiahne pravý cieľ svojho života.“

Dojatý žiadosťou Svojej sestry, Mahavatar Babaji súhlasil a zasvätil Svoj život službe ľudstvu na jeho ceste k realizácii, k sebarealizácii aj k realizácii Boha. Dodnes žije a prebýva v odľahlých oblastiach Himalájí.

Mahavatar Babaji je otec všetkých krijá-joga tradícií.

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda sa narodil ako krijá majster.

Krijá-joga, prastará prax

Počas tisícročí praxe starovekí rišiovia a mudrci objavili techniky, ktoré im pomáhajú upokojiť myseľ, povzniesť sa nad obmedzenia materiálneho sveta a spojiť sa s božstvom vo svojom vnútri. Po tisícročia sa tieto tajné vedomosti odovzdávali výlučne z majstra na žiaka.

Hodnota krijá-jogy

Krijá-joga je duchovná disciplína, ktorá zahŕňa rôzne techniky, ktoré môžu človeka priviesť k sebarealizácii a pripraviť ho na realizáciu Boha. Prostredníctvom dôslednej praxe si praktizujúci očisťujú myseľ, spoznávajú svoje autentické Ja a dosahujú vyššie stavy vedomia. Poskytuje prostriedky, ako sa povzniesť nad pozemskú realitu a uniknúť z nekonečného kolobehu zrodenia a smrti, ktorý nás drží uväznených v tejto pozemskej ríši.

„Toto poznanie je nepominuteľné, večné. Keď vo vás raz vznikne osvietenie, uvedomíte si, že ste toto poznanie mali v sebe vždy.“ – Paramahamsa Vishwananda

Mahavatar Babaji, otec krijá-jogy

Mahavatar Babaji bol strážcom tohto tajného poznania a týchto silných techník od svojho príchodu na svet. Je známy ako otec všetkých tradícií krijá-jogy a je živým stelesnením krijá-jogy.

Veda o krijá-joge je v skutočnosti pomerne rozsiahla. V priebehu vekov, Mahavatar Babaji odovzdal rôzne techniky krijá-jogy mnohým majstrom v súlade s vtedajšími potrebami ľudstva.

Krijá-joga v modernej dobe

Hoci sa niekoľko vyvolených naučilo techniky krije priamo od Mahavatara Babajiho, tieto techniky boli až do posledných 150 rokov väčšinou pred svetom skryté. Až keď Mahavatar Babaji v roku 1961 naučil krijá-jogu svojho žiaka Lahiriho Mahášaja, stala sa známejšou a dostupnejšou pre domácnosti. Potom sa prostredníctvom žiackej postupnosti konečne dostala na západ. Lahiri Mahášaja ju učil Svámí Šrí Juktešvár, ktorý ju učil Paramahamsu Yoganandu, ktorý ju v roku 1920 priniesol do Ameriky.

Teraz je vďaka Paramahamsovi Vishwanandovi Atma Kriya Yoga dostupná v celosvetovom rozsahu. Táto prax so svojím zasvätením šaktipat prebúdza božskú lásku a otvára jogínom dvere k dosiahnutiu sebarealizácie a realizácie Boha.

Mahavatar Babaji a Paramahamsa Vishwananda

Mahavatar Babaji sa Paramahamsovi Vishwanandovi prvýkrát zjavil, keď mal päť rokov. Odvtedy sa Mahavatar Babaji zjavil ešte veľakrát a prevzal úlohu gurua (duchovného učiteľa), ktorý Paramahamsu Vishwanandu viedol a sprevádzal počas celej Jeho misie.

Paramahamsa Vishwananda sa narodil so znalosťou všetkých techník krije.

Keď teda prišiel čas, Mahavatar Babaji požiadal Paramahamsu Vishwanandu , aby vyučoval krijá-jogu. V obave, že ľudia ešte nie sú pripravení, sa spočiatku bránil. Potom v roku 2007 Mahavatar Babaji povedal, že je čas, a spoločne vybrali techniky, ktoré sa teraz vyučujú v Atma Kriya Yoge.

Atma Kriya Yoga

Atma Kriya Yoga znamená „činnosť s vnímanim duše“. V konečnom dôsledku je to cvičenie, ktoré vám dáva prežiť bezpodmienečnú božskú lásku. Nie je to len meditačná prax, je to spôsob života a milovania života.

Milosť majstrov

Jedným zo skutočne vzácnych atribútov Atma Kriya Yogy je zasvätenie šaktipát, čo znamená „zostup milosti“ od majstra k študentovi. Milosť udelená počas zasvätenia chráni a vedie jogína počas jeho praxe a pomáha mu rýchlo napredovať na jeho duchovnej ceste.

Keď študent dostane šaktipát, všetci majstri sú prítomní vždy, keď jogín zasadne k svojej praxi, sú tu, aby praktizujúceho viedli, žehnali mu a podporovali ho. Zasvätenie osvetľuje cestu, aby pomohlo jogínom uskutočniť konečnú cestu – von z mysle do srdca božskej lásky.

Zasvätenie šaktipát

Šaktipát nie je len požehnaním, je to praktický prenos Šakti, božskej energie. Je to podstata krijá-jogy. Sú to samptní Mahavatar Babaji a Paramahamsa Vishwananda. Upozorňujeme, že zasvätenie šaktipát nevyžaduje ani neznamená vzťah s guruom ani s jedným z majstrov.

Techniky krije sú neuveriteľne silné a zasvätenie šaktipát zaručuje úspech techník a bezpečnosť študenta. V podstate je to kľúč v aute, ktorý zapaľuje krijá, odomyká čakry a otvára cestu k realizácii svojho pravého Ja.

Ďalší krok

Zaujalo vás to? Ste pripravení urobiť ďalší krok? Kliknutím nižšie sa vrátite na domovskú stránku, kde si môžete poslať žiadosť o vyhľadanie učiteľa vo vašom okolí.

UROBTE ĎALŠÍ KROK