Najväčším nástrojom seba-transformácie na ceste jogy je sila lásky. Schopnosť prijímať, cítiť a dávať lásku je skutočným meradlom pokroku na duchovnej ceste. V duchovne neexistuje nič väčšie ako láska.

V živote máte možnosť zažiť mnoho verzií lásky. Najprv s rodičmi, neskôr s priateľmi aj s inými blízkymi ľuďmi. Tieto vzťahy sa však vyvíjajú spôsobom, ktorý nie vždy vydrží a neprináša ani konečné šťastie. Ak ste na duchovnej ceste, je to preto, že vás milovaný Pán volá, aby vám pripomenul váš večný vzťah s Ním. Koniec koncov je to jediný vzťah, ktorý prináša večnú lásku a šťastie.

Podstata lásky

Ak by sme sa mali zhodnúť na jednom pocite, o ktorý sa usilujú všetci ľudia, dokonca všetky živé bytosti, bola by to pravdepodobne láska. Toto päťpísmenkové slovo v sebe skrýva veľmi hlboký význam a rôzne úrovne chápania. Každý lásku pozná. Nie je možné ju pochopiť rozumom, no predsa len ju všetci cítia v srdciach. Spočíva v samotnom jadre všetkého, čo existuje.

Pri zažívaní dočasnosti materiálneho sveta väčšina ľudí začne hľadať niečo hlbšie a trvalé. Odpoveď na túto túžbu je nakoniec veľmi jednoduchá. Je to len láska.

Láska je cesta aj cieľ. Už len toto pochopenie môže poskytnúť nový pohľad na život. Každý okamih možno vnímať ako príležitosť milovať s cieľom dosiahnuť cieľ, lásku. Keď ste  vnorení do vlastného Ja, uvedomíte si, že vonkajšie úspechy neurčujú, kto ste. Vašu povahu definuje to, ako hlboko milujete a ako ste milovali.

Láska, ktorá je konečným cieľom vtelenia každého človeka, nie je láska k zmrzline ani láska k rodičom. Vzťahy, ktoré si počas života budujete, sú dôležité. Dávajú vám ochutnať podstatu lásky a zároveň vás učia o jej dočasnosti. Podnecujú vás k vrcholnému zážitku, po ktorom vaša duša túži.

Naučiť sa žiť duchovne bez ohľadu na to, kde sa nachádzate, je kľúčovou súčasťou duchovného pokroku a transformácie. Naučte sa to s naším bezplatným sprievodcom o duchovnom živote v hmotnom svete.

Hľadanie podstaty lásky

Ľudská láska je krehká, môže ju odhodiť jediné nesprávne vyslovené slovo, môže sa jedného dňa zobudiť a rozhodnúť, že už jej nie sme hodní. Možno si pomyslíte: „Je toto láska, ktorú chcem zažívať? Existuje niečo viac?“

S týmito otázkami v mysli sa ľudia snažia získať skúsenosť večnej podstaty Boha, prém. Táto láska časom neslabne. Neovplyvňuje ju negativita, ktorú prináša svet, a ani sa jedného dňa nezobudí a nerozhodne sa, že jej už viac niet. Prúdi z večného zdroja a očisťuje všetko, s čím sa stretne. Je to bezpodmienečná láska, ktorá vždy prebývala v hĺbke našich sŕdc a čakala na svoju príležitosť.

Keď sa vydáte na duchovnú cestu, je to výsledok pochopenia, že byť človekom je viac ako vlastniť autá, domy, mať kariéru a dokonca aj rodinu. Začnete chápať, že hmotný majetok a ľudské vzťahy sú dočasné, prídu a odídu. Všetci sme prišli na svet s prázdnymi rukami. Všetci s prázdnymi rukami aj odídeme.

Veľký potenciál ľudských bytostí pochádza z toho, ako sme Bohu drahí. Keď rastiete na duchovnej ceste a usilujete sa slúžiť Bohu vo všetkom, čo robíte, naučíte sa, že práve Boh všetko umožňuje a umožňuje vám slúžiť Mu. On je ten, ktorý vás bude vždy milovať a vždy vás miloval. Nemôžete urobiť nič, nemôžete vysloviť žiadnu urážku, nič, čo by zabránilo súcitu a láske, ktorú k vám prechováva. Božská láska je stála a rozširuje sa aj mimo tohto jedného ľudského vtelenia.

Uvedomenie si, že láska je skutočným úspechom našej hmotnej existencie, podnecuje nás k tomu, aby sme hľadali niekoho, kto nám túto lásku ukáže a ukáže nám, ako sa k nej dostať. Oddanosť, rozvíjaná prostredníctvom Boha, nás obklopuje láskou, ktorá neustále rastie. Ako vysvetľuje Paramahamsa Vishwananda, práve tu v láske rastieme, namiesto toho, aby sme v nej upadali.

„Ale tí oddaní, ktorí praktizujú toto nesmrteľné učenie s plnou vierou, ako som ich učil, a ktorí Ma považujú za Najvyššieho, tí sú Mi nesmierne drahí.“
– Bhagavad Gítá, 12.20

Ako kultivovať bhakti?

Bhakti je tajomstvo. Je to to, čo posúva jogu na inú úroveň a umožňuje vám dokončiť duchovnú cestu a cieľ inkarnácie na Zemi. Aj preto je tu dnes s nami Paramahamsa Vishwananda. On je bezpodmienečná láska. Jeho poslaním je pripomenúť nám túto lásku, ktorou sa musíme stať a vstúpiť do vzťahu s Bohom prostredníctvom bhakti, aby sme Ho dosiahli.

  1. Čantujte Jeho meno: Paramahamsa Vishwananda mnohokrát vyhlásil, že medzi Bohom a Božím menom nie je žiadny rozdiel. Kedykoľvek robíme džapu, tešíme sa z úplnej prítomnosti Boha. Keď sme v Jeho prítomnosti, ako najvyššia préma , sme v láske.
  2. Uctievajte: Oddaná služba božstvu privoláva božskú prítomnosť a umožňuje nám užívať si láskyplný vzťah s Bohom vo fyzickej podobe, tu a teraz.
  3. Objavte cieľ života: Hinduistické písma nás učia, že cieľom života je dosiahnuť Boha. To, a len to, je zmyslom našej existencie. Keď spoznáme krásny dôvod našej prítomnosti na duchovnej ceste, nie je to čistou náhodou, je to preto, aby sme pestovali bhakti pre Pána a uvedomili si svoj skutočný vzťah s Ním.

Je prirodzené, že šťastie sa skončí, keď spadneme do zamilovanosti. Tak ako horská dráha nás vyvezie do veľkých výšok, ukáže nám krásny výhľad, aby vzápätí priniesla veľmi náhly a rýchly pád. Nebudete môcť povedať: „Zastavte! Chcem tu zostať!“ K podstate tohto zážitku patrí, že idete hore a potom idete dole. Na druhej strane, kým v láske rastieme, vzťah, ktorý pestujeme s Bohom, nás nikdy nenechá padnúť, vynáša nás vyššie a vyššie – k nádherným výhľadom, ktoré trvajú večne.

Nemusíte utekať do jaskyne alebo ášramu, aby ste sa stali jogínom. Naučiť sa žiť duchovne bez ohľadu na to, kde sa nachádzate, je kľúčovou súčasťou duchovného napredovania a transformácie.

Stiahnite si nášho sprievodcu duchovným životom.