Pred päťdesiatimi rokmi nastal historický okamih v dejinách ľudstva. Dvadsiateho júla 1969 sme urobili prvé kroky na inom planetárnom telese. Neil Armstrong sa stal prvým človekom, ktorý kráčal po Mesiaci, a keď tak urobil, povedal: „Toto je malý krok pre človeka, no obrovský skok pre ľudstvo.“ Vďaka veľkému technologickému pokroku v predchádzajúcom desaťročí sa zdanlivo nemožné stalo možným. Cesta na Mesiac bola súčasťou seba-objavovania človeka, aby prekonal svoje ťažkosti a uspel na svojej ceste.

Približne pred 2 500 rokmi povedal niečo veľmi podobné aj čínsky filozof Lao c‘: „Cesta dlhá tisíc míľ sa začína jediným krokom.“ To znamená, že aj to najdlhšie a najťažšie dobrodružstvo má svoj začiatok a všetko sa začína prvým krokom.

Možno sa pýtate, ako to súvisí s Atma Kriya Yogou? V skutočnosti existuje mnoho súvislostí medzi cestou na Mesiac a snahou človeka objaviť seba samého a podstatu duše.

Paramahamsa Vishwananda povedal, že existuje duchovná cesta, ktorú musíme všetci absolvovať. Je dlhá len 40 cm a vedie z mysle do srdca. Môže sa zdať, že je to malý krok, ale jej absolvovanie môže trvať nespočetné množstvo životov. Začína sa jediným krokom, keď sa niekto rozhodne pre duchovnú prax, akou je Atma Kriya Yoga, ale to, čo nasleduje, je tá najúžasnejšia cesta sebapoznávania, akú môže každý podstúpiť.

Aby mohla NASA vyslať ľudí na Mesiac, strávila desaťročie stavbou najväčšej a najvýkonnejšej rakety všetkých čias, raketu Saturn V. 400 000 mužov a žien vyvinulo inžiniersky zázrak, aby astronauti mohli uniknúť zemskej gravitácii, vystúpiť do vesmíru a doraziť na Mesiac len za 3 dni.

V roku 2007 dal Mahavatar Babaji Paramahamsovi Vishwanandovi doposiaľ najmocnejší systém jogy, Atma Kriya Yogu. Urýchľuje život človeka a jeho duchovnú cestu tak, že môže prísť domov, k svojej duši, k svojej átma, počas jedného života. Za cestou každého človeka je požehnanie tisícov jogínov, ktorí sa tiež vydali na túto cestu k svojej duši a úspešne ju dokončili. Teraz vám dávajú možnosť urobiť to isté. Zasvätenie Šaktipát, ktoré zahŕňa ich milosť, sa stáva raketovým palivom, ktoré vám umožní uniknúť gravitačnej príťažlivosti máje, prekročiť hranice mysle a vstúpiť do priestoru vyššieho vedomia a božskej Lásky.

Pristátie na Mesiaci bolo veľkým okamihom, ktorý navždy zmenil životy amerických astronautov a celého sveta. Príchod k vašej átma navždy zmení vaše vnímanie života. Keď človek stál na Mesiaci a pozeral sa na Zem z výšky, videl ju z úplne inej perspektívy. Zmenilo to náš pohľad na Zem, ako na jednu ľudskú spoločnosť, zmenilo to naše chápanie životného prostredia, vzájomnej závislosti všetkého na Zemi, či už ide o človeka, alebo z ríše zvierat či rastlín. Mohli sme vidieť krehkosť Zeme a globálne výzvy, ktorým budeme jedného dňa čeliť, ako napríklad emisie CO2. Zároveň sme sa presvedčili o rozhodnosti tohto úžasného biosystému. Program Apollo inšpiroval a dal nádej miliónom ľudí, podnietil nové objavy, urýchlil vývoj počítačových technológií a inšpiroval dnešných vesmírnych podnikateľov, ako sú Richard Branson, Elon Musk, Paul Allen a Jeff Bezos. Hoci sme sa vydali preskúmať Mesiac, v skutočnosti sme znovu objavili Zem. Tá modrá bodka vo vesmírnom mori, ktorú nazývame domovom, bola niečím, čo sme mohli všetci obdivovať, nádherným miestom, ktoré Boh stvoril pre nás, pričom každý človek tu bol z jedinečného dôvodu z miliárd dôvodov, ktoré môžu existovať, aby dosiahol niečo výnimočné individuálne a pre túto Zem.

Keď sa vydáme na cestu Atma Kriya Yogy, budeme tiež vnímať život iným spôsobom a svojím vlastným jedinečným spôsobom, pretože každý človek je jedinečný. Vidíme ho očami Boha, očami srdca, očami lásky. Vo všetkom vidíme ruku Boha. Ak sa čo i len jeden človek posunie vo svojom vnímaní, pôsobí to ako vlna, ktorá sa dotkne mnohých. Všetci sme navzájom prepojení a za každým z nás je ruka Boha v každom našom konaní. Toto, predstavuje Atma Kriya Yoga, znovuobjavenie, uvedomenie si, kto sme, odkiaľ sme prišli, prečo sme tu a kam smerujeme. Cieľom Atma Kriya Yogy je duša, samotné jadro našej existencie, stred nášho vesmíru a náš konečný cieľ, aby sme sa mohli opäť vrátiť domov, kde prebýva Boh a kde čaká na náš návrat. Nakoniec je On všetko, čo máme, všetko ostatné prestane existovať, len On nie.

Technológia, ktorú potrebujete na to, aby ste sa dostali o 40 cm ďalej, z mysle do srdca, už bola vyvinutá. Bola testovaná a úspešne vyskúšaná veľkými jogínmi. Oni svoju cestu dokončili, teraz je rad na vás. Takýto príchod navždy zmení váš život, umožní vám žiť v neustálom stave božského vedomia a božskej Lásky.

Pre jednotlivca je to malý krok z mysle do srdca, ale ak to dokážete, už nikdy nebudete takí istí ako predtým a zmenia sa aj vaši priatelia, blízki a svet okolo vás. V rámci tejto zmeny sa staňte vizionárom, buďte prospešní spoločnosti, milujte toto miesto a jeho obyvateľov, je jediným domovom, ktorý máme my aj všetci ostatní.

Už milióny rokov sme na misii zvanej „život“, pričom v skutočnosti nevieme, o čom život je a aký je náš konečný cieľ. Sme starí ako vesmír, ale v skutočnosti je taká stará len naša duša. Pochádzame zo stvorenia a ten, kto nás stvoril, je náš skutočný Otec. Atma Kriya Yoga je ako obraz, ktorý je konečne schopný komunikovať so svojím maliarom, aby vedel, za akým účelom bol vytvorený a prečo vás sem umiestnil.

Nájdite si najbližší kurz Atma Kriya Yogy, aby ste mohli konečne dokončiť svoje poslanie a žiť svoj život naplno. Link na kalendár udalostí.

Alebo kontaktuje slovenskú učiteľku Atma Kriya Yogy: sadhana@bhaktimarga.sk

Autor: Roshan