„Zapadnem do tejto skupiny ľudí?“ Túto otázku som si kládol predtým, ako som „náhodou“ narazil na svoju duchovnú cestu. Je to celkom bežná otázka, ktorú si kladiete, keď sa stretnete s novou skupinou ľudí v neznámom prostredí. Nechcel som sa vzdať niektorých svojich vtedajších návykov, ako napríklad chodiť do klubov a zabávať sa do neskorých nočných hodín, ale zároveň bolo na Bhakti Marga sanghe niečo zvláštne, čo ma priťahovalo. Napriek tomu som nevedel presne pomenovať, čo to bolo.

Čo je sangha?

Sangha znamená zhromaždenie, kde sa všetci stretávajú, ale neprichádzajú, aby klebetili alebo sa rozprávali. Stretávajú sa, aby sa podelili o niečo hlbšie, čo majú v sebe.“
– Paramahamsa Vshwananda.

Sangha je v podstate skupina duchovných ľudí, ktorí sa stretávajú, aby zdieľali svoju špecifickú vieru. Hoci sa to môže zdať veľmi jednoduché, <sangha je oveľa mocnejšia a vplyvnejšia, než si dokážeme predstaviť. Na druhej strane, taká je aj kvalita spoločnosti, ktorú hľadáme.

Vplyv spoločnosti je mimoriadne silný. Vaše myslenie, zvyky a spôsob, akým robíte to, čo robíte, sú v mnohých ohľadoch ovplyvnené a formované tým, s kým sa stýkate. Je dôležité obklopovať sa a stýkať sa s ľuďmi, ktorí vás inšpirujú k duchovnému rastu a premene bez ohľadu na vašu cestu.

Čo sa deje v sanghe?

„S mysľami a životmi upriamenými na Mňa sa navzájom inšpirujú. Vždy, keď hovoria o Mojej sláve, pociťujú blaženosť a spokojnosť.“
– Bhagavad Gítá, 10.9

Ako sangha sa môžeme stretávať rôznymi spôsobmi. Patrí medzi ne púdžá, OM Chantingové kruhy, skupinové cvičenia Atma Kriya Yogy, kírtany, nezištná služba v chráme, študijné kruhy svätých kníh, satsangy a tiež vzájomné učenie sa prostredníctvom vlastných skúseností. Posledné mesiace máme dokonca možnosť stretávať sa online, čo bolo pred niekoľkými rokmi niečo neslýchané. Robiť veci spoločne vytvára veľmi špeciálnu atmosféru a vibrácie, ktoré sú úplne iné, ako keď praktizujete svoju duchovnú prax sami. Z takejto spolupatričnosti vzniká veľa radosti a šťastia. Stávate sa oveľa silnejšími a viac sa navzájom podporujete. Ako hovorí Paramahamsa Vishwananda: „Keď robíte svoju sádhanu sami, je to dobré, ale keď ste v sanghe, vidíte a vnímate spoločne Boha a ľudí, vidíte oddaného a Boha spolu. Keď ste sami, vnímate Boha osamote, ale keď ste medzi oddanými, vnímate Boha a oddaného spolu.“

Konflikt v sanghe podporuje duchovnú cestu

„Keď si uvedomíte, koľko karmy sa spracuje v sanghe, je to úžasné!“
– Paramahamsa Vishwananda

Často sa domnievame, že v sanghe u duchovných ľudí je vždy všetko v poriadku. Nie je však zriedkavosťou, že v rámci rôznorodého zoskupenia ľudí z rôzneho prostredia, kultúry a výchovy, sa vyskytujú situácie, keď sa názory rozchádzajú a keď sa tá istá úloha rieši viacerými spôsobmi. Niekedy to môže vyústiť do konfliktu vyplývajúceho z rozdielnych názorov.

Keď sa situácia stane ťažko zvládnuteľnou, niektorí ľudia si dajú od sanghy pauzu, utekajú alebo sa vyhýbajú situáciám namiesto toho, aby sa pozreli na to, čo sa majú z nepríjemnej skúsenosti naučiť, aby sa z nej transformovali a rástli. Učí vás táto situácia byť trpezlivejšími? Byť tolerantnejší? Byť otvorení rôznym spôsobom konania? Povzniesť sa nad preťahovanie sa? Nepotrebovať mať vždy pravdu? Aby ste sa dokázali zlepšiť v komunikácii? Naučiť sa rešpektovať jeden druhého? Naučiť sa mať sa navzájom radi bez ohľadu na rozdiely?

Keď ste vyvedení z vašej komfortnej zóny, môže vás to inšpirovať k tomu, aby ste sa snažili byť čo najlepší. Môžete rásť a transformovať svoju myseľ, keď takéto skúsenosti beriete s nadhľadom a vnímate ich ako príležitosť na duchovný rast. Veľa karmy sa dá odpracovať aj v sanghe.

V jednote je veľa sily. Vystihuje ju populárne príslovie o tom, že prúty vo zväzku sú silnejšie ako jeden prút. Jednotlivci v skupine ľudí, ktorí sa spoločne podporujú, majú väčšiu šancu uspieť na svojej osobnej ceste ako človek sám.

„Bhagaván hovoril, že bhakta, milujúci a verný oddaný Boha, šíri Pánovu slávu: rozpráva o nej, oddáva sa jej, diskutuje o nej, prináša cnosť, slávu, pravdu, lílu a tajomstvá Boha ostatným. Bhakta pocíti veľkú radosť z toho, že využíva svoje osobné skúsenosti, diskusie, presvedčenie a zručnosti na šírenie lásky k Bohu… Bhagaván hovoril bhaktom: Šírte to, čo ste dostali! Šírte lásku, ktorú cítite. A nebojte sa ju šíriť.“
– Paramahamsa Vishwananda, Bhagavad Gítá 10.9 – komentár

O niekoľko rokov neskôr som si uvedomil, že to zvláštne na Bhakti Marga sanghe, čo som spočiatku nedokázal pochopiť, bola tam živá prítomnosť Boha, gurua a Ich lásky. Dokonca aj o konflikte sa dá povedať, že je len formou Ich lásky a milosti. Videl som, že Ich láska a milosť nie je obmedzená len na oddaných Bhakti Margy, ale je prístupná všetkým v sanghe a dokonca aj mimo nej. Stačí byť otvorený a dostupný, aby ste ju mohli prijať bez ohľadu na svoju cestu.

Bhakti Marga sangha bola miestom, kde som prvýkrát pocítil lásku Boha a gurua (bez toho, aby som si uvedomil, čo to je), skôr než som zažil lásku gurua osobne. Boli to časy, keď sa daršan konal osobne – nemali sme k dispozícii žiadne možnosti online daršanu. Sangha mi poskytla miesto, kde som mohol nasávať a prakticky sa učiť vzácne učenie Paramahamsu Vishwanandu. V sanghe som si vypestoval priateľstvá s ľuďmi z rôzneho sociálno-ekonomického a kultúrneho prostredia. S priateľmi, ktorí ma prijímajú takého, aký som, a sú mi bližší ako rodina. Sangha je miestom, kde často nachádzam mnohé odpovede na výzvy, ktoré mi život prináša.

Niet pochýb, že byť súčasťou sanghy Bhakti Margy má významný vplyv na cestu k rozvoju láskyplného vzťahu s Bohom a guruom.

Zoznámte sa s duchovným učiteľom, ktorý všetkých spája do sanghy, a zažite lásku, ktorú prežívajú. Zúčastnite sa daršanu a spoznajte svoju celosvetovú sanghu.

Aj na Slovensku sa môžete pridať k existujúcim sanghám Bhakti Margy. Napíšte nám na sangha@bhaktimarga.sk a pomôžeme vám skontaktovať sa so sanghou, ktorá je k vám najbližšie.