Kam môže človek zájsť sám? Čo všetko dokáže sám? A kedy prichádza ten okamih, kedy potrebuje niekoho iného?
Je dokázané, že keď človek pracuje sám, síce dokáže podávať vysoký výkon, ale len krátkodobo. Tá samota spôsobí, že nemá dosť motivácie a časom sa mu minie. Ak chceme dosahovať dlhodobé výsledky a dostať sa ďalej, je nevyhnutný tím. Tím, vytvorený zo skupiny ľudí, ktorí majú rovnaký cieľ, podáva dlhodobo vyšší výkon, členovia tímu sú spokojnejší a šťastnejší. Dôležité je to, čo ich spája, to: „Prečo?“ Tvorí základ. Pretože, keď vieme, prečo niečo robíme, robíme to s väčším odhodlaním, s väčším entuziazmom.

„Ak chcete duchovne rásť, buďte v spoločnosti sattvických ľudí, sanghy.“ – Paramahamsa Vishwananda

Prečo pracovať v tíme? Na duchovnej ceste to môže vyzerať jednoducho: Keď pracujeme spolu, myslíme menej na seba a viac na ostatných. SPOLU je to, čo k nám priťahuje Boha, lebo: „Keď sa dvaja, traja stretnú v Mojom mene, som medzi nimi.“ Gurudží povedal, že jeden dokáže veľa, no keď sa spoja viacerí, dokážu oveľa viac, lebo tam prúdi milosť. Nie je vám to známe? A čo Svätopluk a tri prúty, ktoré dal svojim synom?

Odpoveď na otázku prečo, môžeme vidieť aj v Uddhava Gíte:

„Uddhava hovorí Bhagavánovi: ‚Pane, Ty si všemohúci Pán. Ty si zosobnená Láska. Ty si Prém, takže pre Teba je jednoduché dať nám Lásku.‘ Bhagaván môže dať Lásku lusknutím prsta, no odpovedal takto: ‚Hoci zosobňujem Prému, nedám ti ju! Prečo? Musíš byť na jej prijatie pripravený, ak nie si, prečo by som ti ju dával? Moji bhaktovia, Moji oddaní, tí, ktorí sú Mi odovzdaní, oni ti túto Prém – Lásku dajú.‘ Zvláštne, nie? Boh je tak pokorný. Nič nepožaduje. Nie je pyšný. Je slobodný. Je schopný ju dať, no hovorí: ‚Nie! Choďte za mojimi bhaktami! Učte sa od nich. Učte sa od svätcov a mudrcov. A prostredníctvom nich vám dám Prém!‘“  – Paramahamsa Vishwananda: Esencia Šrímad Bhágavatamu, komentár

Prirodzene prichádza druhá otázka: „Ako?“ Na duchovnej ceste nám na túto otázku odpovedá učenie gurua, Jeho satsangy, komentáre k svätým písmam. Ako spolupracovať? Predovšetkým s láskou a úctou. Tiež nám môže pomôcť Bhagavad Gítá, kde sa v 16. kapitole opisujú božské a démonické vlastnosti. No, keď sa pýtame, ako, tie démonické radšej vynechajme. Môžu však slúžiť pre našu sebaanalýzu. Pretože druhých nezmeníme, sami seba áno.

Posledná, tretia otázka znie: „Čo?“ Čo predstavuje spolupráca? Je to spolupráca na poslaní nášho Majstra, séva. Každá, aj tá najdrobnejšia činnosť, ktorou poslúžite Jeho oddaným, je zároveň službou Jemu. Je to stretávanie sa a vzájomná motivácia, nielen v séva-tímoch, ale aj v sanghách. Sangha je priestor pre duchovný rast. Je to spoznávanie sa, inšpirácia, pomoc, spoločne strávené chvíle pri duchovných činnostiach a pamätaní na Pána, a nielen pritom. Neodmysliteľné je fajné jedlo, dobrý čaj. Sangha nie je ohraničená hranicami mesta, krajiny. Sangha je tam, kde sa stretnú dvaja-traja v Jeho mene. A paleta jej činností je veľmi pestrá.

„S mysľami a životmi upriamenými na Mňa sa navzájom inšpirujú. Vždy, keď hovoria o Mojej sláve, pociťujú blaženosť a spokojnosť.“ – Bhagavad Gítá 10.9

Všetko je napokon „Len Láska“. A keď spolu dokážeme viac, fúú, to bude teda niečo. Blaženosť a spokojnosť. Len Láska.

Ak hľadáte svoju komunitu na ceste Bhakti Marga, pohľadajte tu: bhaktimarga.sk/sanghy