Semienko klíči a rastie pomocou pôdy, vody a slnka. Všetko v prírode si navzájom slúži vo vzájomnej symbióze. Je to prirodzená a harmonická funkcia stvorenia, spolupracovať bez očakávania odmeny. Slnko sa nepozastavuje nad tým, akú moc má pri dávaní života Zemi. Dôsledne bez otázok plní svoju úlohu a svieti.

Podobne aj človek, ktorý je v súlade s týmto prirodzeným tokom služby pre blaho všetkých, sa v tomto zmysle podieľa na prírode. A tí, ktorí sú na oddanej ceste bhakti-jogy, vykonávajú nezištné skutky ako dielo lásky, uctievania a zjednotenia s Bohom. To je séva

Čo je to nezištná služba?

Nezištná služba alebo séva, je sanskritský výraz, ktorý označuje akt nezištnej služby. Jeho význam je obsiahnutý v koreňoch slova saha, čo znamená „s tým“, a éva, čo znamená „tiež“, teda „spolu s tým“.

„Život je služba. Nie služba ľuďom, ale služba Všemohúcemu v každom a vo všetkom. Túto službu začíname uctievaním a pamätaním na Boha.“ – Paramahamsa Vishwananda

Prečo je to dôležité?

Prostredníctvom sévy sa učíme vzájomne spolupracovať, rovnako ako spolupracuje semeno, pôda a slnko, ako je spojenie medzi kvetmi, včelami a jedlom, ktoré jeme. Hoci je zaujímavé a potrebné poznamenať, že hoci ľudstvo môže žiť v harmónii s prírodou, stále máme myseľ, ktorá funguje podstatne inak ako ostatné zmysly v prírode. A dôležitejšie ako samotný akt služby, je postoj, s ktorým slúžime.

„Na čo myslíte, keď slúžite? Vašej službe by nemalo nič konkurovať. Mali by ste slúžiť celým srdcom. Prišli sme ako služobníci Boha. Musíme na to pamätať. Ale keď zabudnete, že slúžite Bohu a guruovi, ego prevezme moc a vznikne pýcha. Keď sa ego a pýcha spoja, človek bude nahnevaný a už nemôže slúžiť.“
– Paramahamsa Vishwananda

Prostredníctvom sévy sa učíme dávať s vďačnosťou a láskou, bez ohľadu na to, o akú úlohu ide. Snažíme sa sústrediť svoju myseľ na Boha, či už upratujeme, spievame, staviame alebo varíme. To, čo sa navonok môže zdať len ako odškrtávanie zoznamu úloh, je v skutočnosti skrytá, ale nepretržitá, príležitosť zapojiť sa do silnej transformačnej jogovej praxe!

Ako vykonávať sévu?

Séva je základom fungovania Bhakti Margy a mnohých duchovných komunít. Aj keď je príjemné prísť ako hosť, človek nezažije naplno hĺbku toho, čo sa mu ponúka, bez toho, aby nejakým spôsobom niečo vrátil. To platí aj pre celý život. Bohatstvo prichádza so zabudnutím na seba a rozplynutím sa v radosti z prispievania celku.

Osobne som zažil hlboké chvíle zjavenia a jednoty, keď som jednoducho umýval riad v indickom ášrame, viac ako na duchovných podujatiach, ktoré sa predávajú s cieľom navodiť takéto vnútorné pocity. Úprimnosť, ktorá sa prebúdza prostredníctvom sévy, je skutočným duchovnom. A ako cítim, privádza nás domov, k harmónii so životom a prírodou, tak, ako to má byť. Dáva nám cieľ.

„Služba sa začína priamo okolo vás. Prestaňte vidieť rozdiely. Očistite svoju myseľ od rozdielov a všade uvidíte toho istého Boha. Z hĺbky svojho srdca ponúknite Bohu kvety pravdivosti, lásky, služby ľuďom, modlitby, oddanosti, vernosti a ovládania zmyslov. Takto si ani nemusíte sadať k modlitbe, pretože On bude vždy s vami. Otvorte svoje srdce a slúžte Mu vždy, keď môžete. Pomáhajte, kedykoľvek môžete.“
– Paramahamsa Vishwananda

Nech ste kdekoľvek na svete, nech sú vaše možnosti akékoľvek, nájdite si miestny ášram, stretnite sa so svojou komunitou, prispôsobte sa rytmu prírody, ktorá každý deň preukazuje toto bezpodmienečné dávanie a slúžte! Prispievajte ku každodenným základným úlohám a uplatnite aj svoje jedinečné schopnosti. Napokon, naše jedinečné schopnosti sú v skutočnosti od Boha a sú určené na to, aby sme ich dávali späť. Buďte otvorení zdieľaniu poznania, že všetka tvorivosť a zručnosť majú svoj pôvod v Bohu!

Milosť sévy, rovnako ako cesta s guruom a Bohom, je tiež tajomstvom, ktoré sa odhalí len prostredníctvom prežívania konania bez osobného záujmu.

Preskúmajte séva program v Shree Peetha Nilaya alebo nájdite príležitosti na službu tu, na Slovensku! Informujte sa emailom na dobrocinnost@bhaktimarga.sk.