Džai Gurudév.

Nasledujúce riadky vám priblížia atmosféru v ášrame Shree Peetha Nilaya počas Česko-Slovensko-Maďarskej duchovnej púte. Konala sa len nedávno, v čase od 9. – 15. mája 2023.

Prvý deň od 11.00 hod. prebiehala registrácia. V odpoludňajších hodinách nás Svámí Anashuya previedol exkurziou po zaujímavých priestoroch ášramu. Videli sme také miesta, kde sa bežný hosť nemá šancu dostať. Spomenula by som práčovňu, žehliareň, strojovňu, elektrikársku miestnosť a kotolňu.

V práčovni sa nachádzajú obrovské pračky, vysoké temer až po strop. Cena jednej je 20 000 eur. Keď sa ášram otvoril, vlastnili jen jednu a tá nepostačovala. Preto nemohli fungovať na maximum. Boli limitovaní čistou bielizňou. Až po získaní financií a zakúpení ďalšej pračky sa situácia vylepšila k uspokojivému stavu.

Osobitný príbeh má najnižšia a najmenšia miestnosť. Hneď po odkúpení areálu mali s ňou obrovské problémy. Nachádza sa pod hladinou mora. Zlá izolácia a okolnosti spôsobili, že bola naplnená vodou. Jeden a pol roka pracovali na tom, aby bola funkčná, lebo vždy po odčerpaní sa opäť zavodnila. Teraz je tam nainštalované bezpečnostné zariadenie s upozornením na pritekajúcu vodu. Ak k tomu dôjde automaticky, sa zapne odčerpávanie a problém je vyriešený.

K najkrajším priestorom môžeme jednoznačne zaradiť chrám. Je vybudovaný na mieste, kde sa pôvodne nachádzal plavecký bazén, sauny a toalety. Niekoľko metrov pod ním sa tiež nachádza spodná voda.

Päť hlavných oltárov oddeľujú od seba ozdobné drevené piliere. Sto ľudí sa úpenlivo modlilo, aby vedeli, ktoré stromy majú na ne v lese vyrúbať. Rezbárske a inštalačné práce vykonávalo šesť až sedem ľudí.

Prekrásny je hneď prvý vyrezávaný stĺp zľava. Vidíme tu nádherne vyrezané zobrazenia božstiev, ktoré majú päť rôznych podôb: lev, telo koňa, opica, slon a had. Majú dôležitú funkciu, lebo chránia oltáre pred negativitou.

Z pravej strany túto funkciu ochrany spĺňa najväčší oddaný Rámu, Hanumán.

Nevysvetliteľné veci a zázraky sa dejú v daršanovej hale. Je to vymodlená miestnosť, kde sa oddaní modlili 24 hodín. Gurudží tu zhmotnil mnoho božstiev a prsteňov. Uskutočnilo sa tu veľa Daršanov. Niektorí ľudia po návšteve tejto miestnosti majú toľko energie, že nemôžu spať. Miesto vibruje mantrou óm. Jeho energia siaha až do vzdialenosti 4 kilometre. Je to jedno z najpožehnanejších miest v ášrame.

Po 19.00 hod. sa konal v Light Hall satsangdaršan. Gurudží nás prekvapil príchodom zadnými dverami, s menším oneskorením. Páčili sa Mu tri vopred pripravené otázky. Spomeniem jednu z nich, citujem: „Máme pomáhať, ale nenechať sa zneužívať. Ako rozpoznám tú hranicu tolerancie?“ Odpoveď bola dlhšia. Pamätám si však jeho radu, že máme do toho vložiť intuíciu. Paramahamsa Vishwananda nás usmerňoval v tom, aby sme nepremrhali svoj život a venovali sa duchovným praktikám. Záverom inicioval nového oddaného. Tento večer v Jeho prítomnosti a menšej spoločnosti bol čarovný a nezabudnuteľný.

Druhý deň som sa zúčastnila vedomostnej prednášky pre pokročilých o dôležitosti vzťahu s guruom. Svámí Anashuya nás nabádal k tomu, aby sme zamerali svoju myseľ na Boha. Kde sa myseľ koncentruje, tam sa dostavia aj výsledky. Stretnúť duchovného vodcu znamená nový začiatok, s novými skúsenosťami, zážitkami. Prichádza transformácia. On nás volá zvnútra. Pri správnom prepojení a naladení začneme vnímať súcit a božskú lásku. Navonok sa to prejaví tak, že začneme žiariť a ľudia si to všimnú. Pozitívne ovplyvňujeme okolie a ideme im príkladom.

Svámí Anashuya kládol veľký dôraz na sévu, pretože je to kľúčová zložka vzťahu ku guruovi. Je to obrovské vykúpenie a karmická očista. Sám Gurudží nám ide príkladom. Za celý rok má v kalendári voľných sotva päť dní. Séva potláča sebeckosť, odráža našu oddanosť ku guruovi. On slúži nám, my máme slúžiť všetkým. A keď ku séve pridáme zo srdiečka aj lásku, stávame sa bohumilí.

Tretí deň som pokračovala vo vedomostnej prednáške. Preberali sme utrpenie. Ak sme ešte pripútaní k materiálnym veciam, často kvôli nim trpíme. Môže prísť poškodenie, či strata. Dočasné veci nám berú pokoj a treba z toho utiecť. Aj Ardžuna chcel utiecť z boja, keď sa dozvedel, proti komu má bojovať. Človek nemôže slúžiť súbežne dvom pánom, matérii aj duchovnu. Tak ako nemôžeme naraz stáť na dvoch brehoch rieky. No ak zameriame myseľ na Boha – Gurudžího, pripútame sa cez džapu, kriju, kírtany a všetky známe duchovné praktiky k týmto aktivitám, stávame sa slobodnejšími. Naše srdiečko musí horieť ako plameň úprimnou túžbou po Ňom. A toto je najbezpečnejšia, najrýchlejšia a najkratšia cesta ku spáse našej duše.

Tiež sme si vypočuli dôležitosť duchovnej komunity. Je prioritné a obohacujúce stretávať sa s podobne naladenými ľuďmi. Tam, kde je jednota, tam je aj láska. Sangha je spoločnosť božstva, posilňuje našu duchovnú cestu. Ak 100 ľudí ómuje v čase splnu, má to vplyv na milión ľudí. Navýšia a zjemnia sa vibrácie, je to veľká séva pre celé ľudstvo a aj našu planétu. V sanghe si vymieňame vedomosti a skúsenosti, teda rastieme aj silnieme. Veď Boh pôsobí práve cez týchto ľudí. Rozhovory nás podporujú a dopĺňajú. Je to základný pilier Bhakti Margy, drží nás blízko Gurudžího. Napríklad kírtan je živá bytosť, má liečivé schopnosti. Keď sa necítime dobre a ideme naň, odchádzame ako znovuzrodení. Aj v Biblii sa píše: „Tam, kde sa dvaja stretnú v mojom mene, ja som medzi nimi.“ Buďme teda vďační za každú minútu strávenú v sanghe.

Vnútornú rovnováhu sa mi podarilo rozvinúť v ateliéri. Rišika Dakshini nám porozprávala príbeh, ako sa Gurudžímu vo Vrindávane, v čase covidu zjavil 6-ruký Pán Sadbhudžá Bhagaván. Odovzdal mu mantru „šrí vitthala giridhárí parabrahmané namahá“. Mal hlavu Džaganátha, bol čierny.

Gurudží niekoľkokrát usmerňoval umelcov v ateliéri v zobrazení tohto božstva. A práve my sme boli prvá skupina, ktorá mala možnosť tohto vesmírneho Pána vymaľovať.

Umenie je významný pilier Bhakti Margy. Gurudží to veľmi podporuje, On sám rád maľuje. Keď robíme túto činnosť, rozvíja sa nám pravá časť mozgu, ktorá je zodpovedná za kreativitu. Ľavá časť mozgu má na starosti logiku. Ak sa plne oddáme maľovaniu, získame z toho ohromné benefity. Okrem toho, že budeme kľudnejší a vyrovnanejší, ľahšie zvládneme i náročnejšie životné situácie, rozšírime si obzor a uvidíme širšie možnosti riešenia.

Štvrtý deň nám v prednáške bol objasnený význam sebakontroly. Je známe, že to, čo budujeme, silnie. Iba cez dôslednú sebakontrolu môžeme dosiahnuť Pána. Je teda nevyhnutná. Už pri narodení má každý z nás semiačko tejto vlastnosti. Je to požehnanie v prevlečení, uvedomenie si Jeho prítomnosti vo všetkom. Ako túto vlastnosť rozvíjať? Snahou. Dôsledné kontrolovanie stravy, napr. niečoho sa vzdám, prečítam si kapitolu z Bhagavad Gíty. Tiež sme preberali význam pôstu. Ideálny je nič nepapať. No môžeme sa napr. v piatok vzdať sladkostí, alebo budeme len na ovocí, aj to nám prospeje.

Patria sem tiež dni v tichosti. Jeden deň nič nehovoriť, nič nečítať, nepísať, ani nepočúvať. Tiež sem zaraďujeme akékoľvek odriekanie, charitu a obete.

Sebakontrolu by sme mali uplatňovať vo všetkom. V myšlienkach, slovách, v správaní. Výsledkom dosiahneme mier, vyrovnanosť a pokoj v mysli.

Dôležité je vyhnúť sa pádu, pretože to, čo sme postupne a namáhavo budovali, okamžite stratíme.

V ďalšej časti prednášky bola spomenutá sila modlitby. Práve cez modlitbu prinášame harmóniu a rovnováhu na našej Zemi. Ako príklad uvádzam skutočnú udalosť. Gurudží letel v lietadle domov na Maurícius. Oddaní v Keni sa úpenlivo modlili, aby ich navštívil. A ako to vesmír zariadil? Vytvoril sa obrovský cyklón, ktorý nedovolil Gurudžímu letieť domov, ale lietadlo bolo presmerované na núdzové pristátie v Keni. A takto sa neplánovane stretol Majster so žiakmi. A dokonca im manifestoval lingham. A tak ma teraz napadlo, že či by sme sa aj my nemali zo srdiečka modliť za to, aby Gurudží predsa prišiel na Slovensko.

Piaty deň sme preberali stupne bhaktu. Posledný, najnižší stupeň je – materialistický bhakta. Pristupuje k Bohu, ale nedokáže odolať túžbam. Chce Ho len preto, aby mu plnil túžby. Tak ako Aladin. Nemá záujem o transformáciu. Je ťažké mu pomôcť, nevyhne sa utrpeniu. Nemá záujem pomáhať iným. Ak niečo urobí, tak len za protislužbu.

Druhý, vyšší stupeň je – stredne pokročilý bhakta. Ctí a váži si Gurudžího. Snaží sa priblížiť čo najbližšie k Majstrovi. Pracuje na zlepšení. Každý deň robí púdžu.

Tretí a najvyšší stupeň je – pokročilý bhakta. Vníma prítomnosť Pána vo všetkom. Cez meditáciu s Ním nadväzuje spojenie. Zažíva stavy radosti a blaženosti. Je si vedomý, že je súčasťou celého vesmíru. Telom aj dušou je oddaný Bohu. Pomáha ostatným, aby tiež napredovali, nepozná únavu. V jeho mysli došlo k úplnej transformácii. Je odpútaný od matérie, pokorne prijíma všetky životné situácie. Nesúdi, neposudzuje, nekritizuje, neanalyzuje.

V nedeľu po ranných modlitbách Sváminí Karuna iniciovala v chráme tri oddané. Tak nádhernú iniciáciu som ešte nevidela.

Okrem prvého dňa bol každý deň OM Chanting. Vedenie nám pripravilo pestrý program. Rôzne podujatia – modlitby, meditácie, spev, maľovanie, sévu… Niekoľkokrát sa vo večerných hodinách konal kírtan. Vytancovala som sa do sýtosti. Problémy a starosti som nechala doma, bolo mi úžasne. Na záverečnom stretnutí som sa dozvedela, že 1 rok strávený v Shree Peetha Nilaya sa rovná 5-tim rokom vonku. Nabudúce si máme priniesť klietku na pávy, ktoré tu rozdávajú, lebo sa premnožili.

Džai Gurudév.

Viac fotiek z púte si môžete pozrieť v tomto albume.