Od novoročných predsavzatí už ubehol nejaký čas. Ako ste na tom? Darí sa vám? Alebo ste už aj zabudli, že ste si nejaké predsavzatie dali? Možnože ste to už aj s predsavzatiami vzdali. Tak, či onak, ak vás zaujíma, aké tajomstvo leží za splnenými predsavzatiami, tak ste sa začítali do správneho článku. Je to disciplína. Áno, sú to aj iné kvality ako konzistentnosť, motivácia, dobrá organizácia a ďalšie, avšak idú ruka v ruke s disciplínou. Nie je to žiadny strašiak, ktorý by vás mal naháňať. Je to podobne ako Krišna hovorí v Bhagavad Gíte:

„Človek by sa mal pomocou svojej mysle povzniesť, nie padnúť, lebo ovládaná myseľ je jeho priateľom, no nekontrolovaná myseľ je jeho nepriateľom.“ – Bhagavad Gítá, 6.5

Podobne je to s disciplínou, môže slúžiť ako strašiak, ale môžeme ju použiť v náš prospech. Každodenný rituál, ako je ranná modlitba alebo meditácia, môže byť dôležitým aspektom disciplíny. Tieto pravidelné aktivity nám pomáhajú udržiavať srdce otvorené a myseľ zameranú na lásku k Najvyššiemu. Chcete venovať čas modlitbe a hľadaniu duchovnej múdrosti, budovaniu vzťahu s Gurudžím či vašim ištadévom? Tak čo je potrebné, aby sme si osvojili disciplínu? Predstavíme vám 10 faktorov, ktorých kombinácia vás privedie k úspešnému cieľu, ktorý ste si stanovili

1. Správne stanovenie cieľa

Definujte si jasné a konkrétne ciele, ktoré chcete dosiahnuť disciplínou. Ciele vám poskytnú smer a motiváciu. Uistite sa, že ste to neprestrelili. Povedzme, že ste si dali za cieľ každý deň robiť Atma Kriya Yogu, púdžu a učiť sa hrať na harmóniu. Je tu veľká pravdepodobnosť, že zlyháte, pretože ste si naložili na plecia príliš veľa. Nezabúdajte, že máte aj rodinu, prácu, domácnosť a zrejme sa chcete aj zúčastňovať na udalostiach sanghy a robiť sévu. Tento scenár nepočíta so žiadnymi koníčkami, či nepredpokladanými udalosťami. Zvoľte si teda radšej menší cieľ a sústreďte sa na konzistentnosť.

2. Motivácia

To sa ľahko povie, že človek má byť motivovaný, ale ako na to? Hľadajte vnútornú motiváciu. Vedeli ste, že vnútorná motivácia vydrží oveľa dlhšie, než tá vonkajšia? Ak vás niekto presvedčí o prospešnosti určitej aktivity, vydrží to len toľko, kým si to pamätáte. Postupne to upadne do zabudnutia. Čím silnejšie budú vaše vlastné dôvody pre dosiahnutie cieľov, tým ľahšie udržíte disciplínu. Môže to byť vlastné chcenie niečo robiť, či dosiahnuť a môžete si dať záväzok, že to budete robiť pre Gurudžího, či svojho ištadéva.

„Mentálne zasväťte všetky činnosti Mne, myslite na Mňa ako na najvyšší cieľ, venujte sa joge a zamerajte svoju myseľ na Mňa.“ Bhagavad Gítá, 18.57

3. Vytváranie pravidelnosti

Vytvorte si denný harmonogram alebo rutinu, ktorá zahŕňa čas na prácu, cvičenie, odpočinok a ďalšie dôležité aktivity. Stabilné rutiny uľahčujú udržiavanie disciplíny. Môžete si vyhradiť čas v diári, či nastaviť pripomienku. Môžete si nájsť dvojicu, či skupinu s ktorou sa budete svojmu cieľu venovať. Ideálne si to naplánujte už vopred, aby vás neprekvapila neorganizovanosť.

4. Určenie priorít

Naučte sa rozpoznávať dôležité úlohy od menej dôležitých a zamerajte sa na tie najdôležitejšie. To vám umožní efektívne využiť váš čas a úsilie. V praxi to môže fungovať tak, že si stanovíte dva-tri ciele, ale viete, že ak máte ťažký deň, ta máte dohodu sami so sebou, že nech sa deje čokoľvek, tak jednu z nich v ten deň dodržíte. Dodá vám to pocit, že aj keď máte náročné obdobie, tak sa držíte a nezlyhali ste.

5. Silná vôľa

Silná vôľa nie je len niečo, čo pár šťastných dostalo do vienka. Je možné si ju rozvíjať. Ako? Pripomínajte si, prečo ste si stanovili cieľ, prepojte tento krok s motiváciou, krokom číslo 2. Robte si sebaanalýzu a pracujte na svojich slabých stránkach. Pravda je, že sa budete sa stretávať s výzvami a prekážkami, a silná vôľa vám pomôže prekonať tieto prekážky.

„Čo sa deje, keď nerobíte, čo ste si zaumienili? Neboli ste k sebe úprimní a pravdiví. Potrebujete si robiť introspekciu. Ak si niečo myslíte, ale robíte niečo iné, alebo niečo hovoríte, ale robíte niečo iné, nemôžete byť šťastní, tomu sa hovorí pokrytectvo.“ – Paramahamsa Vishwananda, Satsang, Johannesburg, 13. 1. 2024

6. Zodpovednosť

Prijmite zodpovednosť za svoje rozhodnutia a konanie. Uvedomujte si, že vy ste kľúčovou osobou, ktorá ovplyvňuje váš vlastný život. Nehádže to na únavu, zlé počasie, či druhých. Váš život je vo vašich rukách. Vy rozhodujete, či si večer po náročnom dni sadnete na gauč pred televízor alebo si idete robiť sádhanu.

7. Udržiavanie zdravia

Možno sa to na prvý pohľad nezdá byť také jasné, ale disciplína a zdravie sú úzko spojené. Zdravé stravovacie návyky, dostatok spánku a cvičenie môžu pozitívne ovplyvniť vašu energetickú úroveň a duševnú pohodu, čo vám pomôže udržiavať disciplínu. Ak bolo vaše jedlo varené s láskou, iste tak aj bude chutiť. A nezabudnite rozlišovať medzi sattvickým, radžasickýmtamasickým jedlom. Na internete nájdete mnoho zoznamov.

8. Flexibilita

Buďte flexibilní, ale nezabudnite na svoje ciele. Súčasťou disciplíny je aj schopnosť prispôsobiť sa nečakaným situáciám, ale nezabúdajte na svoje hlavné záväzky. Veľmi ľahko sa môže stať, že vás prekvapí nečakaná návšteva a už vám nezostane toľko času na váš stanovený cieľ, ako ste mali pôvodne v pláne. Pozor, lebo naša myseľ môže byť ako nezbedné dieťa, ktoré sa ľahko odchýli od svojej cesty. Dôležité je byť flexibilný a napriek meniacim sa okolnostiam dodržovať cieľ, ktorý ste si stanovili. Rovnako aj pravidelná prax nám pomáha udržiavať si cieľ v pamäti a byť vo vnútornom pokoji, nezávisle od vonkajších okolností. Časom sa v nás vytvorí vnútorný kompas, ktorý nás usmerňuje na ceste k vyššiemu vedomiu a prehlbujúcej sa oddanosti.

9. Sledovanie pokroku

Pravidelne sledujte svoj pokrok. Keď uvidíte, ako ďaleko ste prišli, môže vás to motivovať k ďalším úspechom. Disciplína nie je iba o pravidelnosti v duchovnej praxi, ale aj o neustálom vnútornom raste. Každý krok na ceste disciplíny nás posúva bližšie k našej podstate a otvára nové dimenzie vedomia. Je to cesta neustáleho objavovania a prehlbovania našej lásky k Bohu a k celému stvoreniu. Majte na pamäti, že v duchovne nie je možné stáť na mieste. Ak nekonáte, cúvate, nejdete vpred.

10. Pozitívny postoj

Gurudží častokrát hovorí o tom, aké dôležité je byť pozitívny. Zachovávajte pozitívny postoj aj v čase neúspechov. Každý deň nie je perfektný, ale dôležité je udržiavať pozitívny postoj a pokračovať v snahe. Ak sa vám nedarí dokonale, prijmite, že tento deň nie je dokonalý a že ste využili potenciál, ktorý vám samotný deň poskytol.

Získanie disciplíny je proces a vyžaduje trpezlivosť, konzistenciu a sebadisciplínu. Je dôležité si uvedomiť, že každý má svoj vlastný spôsob i rýchlosť, ako najlepšie dosiahnuť a udržiavať disciplínu, a nie je jedno univerzálne riešenie. Isté však je, že disciplína na ceste bhakti sa môže stať kľúčom k vášmu harmonickému rozvoju, ktorý hľadáte.

Bojíte sa, že vás disciplína pripraví o slobodu? Disciplína nie je o obmedzovaní, ale o oslobodení od hmotnej pripútanosti a dosiahnutí skutočnej slobody. Oddanosť, ktorú disciplína prináša, nás oslobodzuje od závislosti na materiálnych veciach a vedie nás k nekonečnej slobode v oddanosti k Najvyššiemu. Nech táto cesta disciplíny a oddanosti prináša radosť a neustálu spojenosť s Najvyšším do každého aspektu nášho života.
Džai Gurudév.

Radhi,
tím vzdelávania Bhakti Margy Slovensko