Slovo „desiatok“ pochádza zo starovekého pojmu, ktorý znamená „jedna desatina“. Desiatok je akt, ktorým uznávame, že naše príjmy a blahobyt pochádzajú z nášho vzťahu s naším guruom a Bohom.

V skutočnosti sme len dočasnými správcami bohatstva. Konečným zdrojom nášho bohatstva nie je náš zamestnávateľ, firma, bankový účet, rodičia, partneri, schopnosti, talent, skúsenosti ani nič iné hmotnej povahy. Náš zdroj pochádza od gurua a Boha.

V súlade s týmto chápaním je odovzdanie 10 % svojho príjmu guruovi a Bohu, zdroju všetkých vecí, spôsobom, ako vyjadriť vďačnosť za všetko, čo nám bolo dané.

História desiatku

„Viete, v dávnych časoch kráľ pomáhal ášramu. Dnes pomáhajú ášramu oddaní. Ale tým, že na to dávajú — svojich 10 %, svojou tvrdou prácou — je to akoby dávali časť seba do samotného ašrámu. Čo sa teda deje? V ášrame všetky modlitby a všetka sádhana, ktorú všetci robia, to tiež príjmajú.“ – Paramahamsa Višvananda

Členovia kongregácie tradične dávajú desiatok ako vďaku za duchovnú inšpiráciu. Táto prax je už dlho zaužívaná v mnohých duchovných tradíciách a dnes je bežnou praxou v kostoloch, chrámoch a iných náboženských inštitúciách na celom svete.

Podpora guruovej misie

Ako môžeme podporiť poslanie Paramahamsy Vishwanandu?

Oddaní Paramahamsovi Vishwanandovi, obetujeme svoje desiatky Bhakti Marge. Nie je to len usmernenie Bhakti Margy, je to priamy pokyn nášho duchovného učiteľa, známeho ako guru ádéša. Gurudév nám dáva pokyn, aby sme dávali desiatky, rovnako ako nás žiada, aby sme prestali fajčiť, používať omamné látky a jesť mäso. Ako zasvätení oddaní Hari bhakta sampradáje je poslúchanie nášho gurua základnou hodnotou. Dodržiavanie guruových pokynov do písmena pomáha urýchliť náš duchovný rast a premenu.

Zarábanie peňazí nie je hlavným záujmom gurua. Jeho poslanie je výlučne duchovné. Aby však misia rástla, potrebuje aj materiálnu podporu od samotných oddaných. Zatiaľ čo oddaní svojimi desiatkami podporujú misiu Paramahamsy Vishwanandu a slúžia mu, gurudév zameriava svoje úsilie na duchovné pozdvihnutie ľudstva, ako celku.

Odvádzaním desiatku sa nevyhnutne podieľame na úsilí misie šíriť a odovzdávať učenie a požehnanie Paramahamsy Vishwanandu. Príležitosť slúžiť guruovi týmto spôsobom nie je zanedbateľná.

Odpútanie sa od nedostatku

„Duchovno by malo byť zadarmo!“ To mi povedali, keď sa niektorí moji známi dozvedeli, že dôsledne odvádzam desiatok Bhakti Marge. Ľudia si peniaze často veľmi vážia a prísne ich strážia. Peniaze nám umožňujú žiť tak, ako žijeme, pokiaľ ide o prístrešie, jedlo a pohodlie v každodennom živote. Keďže nám peniaze umožňujú robiť všetky tieto veci, pripútanosť k nim je prirodzená. Mnohí ľudia majú preto problém s odvádzaním desiatku.

Desiatok nám pomáha postupne sa odpútať od strachu z nedostatku. Čím viac chápeme, že guru a Boh sú našimi skutočnými zdrojmi hojnosti v každom ohľade, tým slobodnejšími sa stávame. Táto prax slúži aj na posilnenie našej viery. Početné svedectvá oddaných ilustrujú, ako sa pomoc objavuje „z ničoho nič“, objavujú sa nové príležitosti a oddaní sa cítia bližšie ku guruovi a Bohu jednoducho vďaka praxi odvádzania desiatku.

Dávanie zo srdca

„Milovná dobročinnosť, ktorá sa vykonáva z pocitu povinnosti voči dôstojnému príjemcovi, bez očakávania, na správnom mieste a v správnom čase, sa považuje za sattvickú podstatu.“ — Bhagavad Gítá 17.20

Podľa komentára Paramahamsy Vishwanandu k tomuto veršu „dávanie nie je len na oko, ale skutočne zo srdca. Je to vtedy, keď dávate a zabúdate na to, ani nič neočakávate, žiadne uspokojenie alebo dokonca poďakovanie. Toto je zmysel pre povinnosť. Ľudia so sattvickými vlastnosťami ani neočakávajú Pánovo požehnanie.“

Takíto ľudia sú neustále zahltení vďačnosťou a navonok nič neočakávajú, pretože sú prekypujúci zvnútra. Dávajú s úprimnosťou a vierou.

Nikto nie je hodnejší vašej štedrosti ako váš guru. To, čo Paramahamsa Vishwananda robí pre každého svojho oddaného, je nepochopiteľné a presahuje naše chápanie.

Ako desiatok zmenil môj život

Desiatok mi pomohol stať sa nezištnejším. Vďaka nemu som menej naviazaný na peniaze a zmenil som aj iné aspekty svojho života. Pred desiatkom to boli len „moje“ peniaze. Teraz peniaze čoraz viac vnímam ako nástroj na svojej duchovnej ceste. Vďaka dávaniu som si začal všímať potreby druhých a otvoril som sa láske, pomoci a službe s menším váhaním.

Desiatok mi pomohol rozpoznať prítomnosť gurua a Boha v mojom živote. Bol som skutočne prekvapený, keď som zistil, že aj po odvádzaní desiatku sú moje potreby úplne uspokojené. Teraz dokážem oceniť a vidieť gurudévové a božie ruky v mnohých aspektoch môjho života, ktoré som predtým považoval za samozrejmé. Som vďačnejší za také veci, ako je mať každý deň jedlo na stole a strechu nad hlavou. Desiatok mi neustále pripomína, že Najvyšší zdroj poskytuje všetko.

Desiatok mi pomohol posilniť vieru v môjho gurua a Boha. To, že si viac uvedomujem ich prítomnosť, posilnilo môj vzťah s nimi. Aj ďalší oddaní v sanghe sa podelili o príbehy a svedectvá o tom, ako aj oni zažili prítomnosť gurua a Boha vo svojom živote. To ešte viac posilňuje moju vieru a dôveru.

Vidieť, ako sa guru a Boh pohybujú v mojom živote a v životoch iných, je nepopierateľne hodnotnejšie ako akákoľvek peňažná hodnota poskytnutá v podobe desiatku.

Aj keď ešte nie ste oddaným, povzbudzujem vás, aby ste začali platiť desiatok a postupne svoj príspevok zvyšovali. Účinky budú vo vašom živote viditeľné a nezabudnite, že guru a Boh sa vždy odvďačia väčším množstvom spôsobov, než si dokážeme predstaviť.

Staň sa oddaný