Džai Gurudév, spomenula som si na situáciu na Daršane Bratislave asi v roku 2014, keď som dostala informáciu:
„Durga, o 10 minút rozprávaš svoj príbeh.“… prekvapenie, panika, obava, všetko sa v tých 10 minútach udialo… Bez prípravy zrekapitulovať svoj život a rozpovedať ho účastníkom Daršanu tak, aby tomu rozumeli.

Boh bol v mojom živote prítomný od môjho útleho detstva, bola som v tomto duchu vychovávaná, bol prirodzenou súčasťou môjho života. Modlila som sa k Nemu, prosila mnohokrát o pomoc, aj ďakovala za to, že sa môžem k Nemu obracať so svojimi problémami a ťažkosťami. Aj keď bola moja viera veľmi silná, niečo mi v tomto vzťahu chýbalo, je to ťažké pomenovať, ale asi mi chýbala tá ozajstná blízkosť Najvyššieho, aby mohol byť tento vzťah ešte vrúcnejší. Hľadala som možnosť, ako to zmeniť, ale nenachádzala som to. Bežný život v materiálnom svete ma nenapĺňal, začala som si uvedomovať, že radosť a šťastie v ňom je veľmi krátkodobé a že túžim po inom druhu radosti, ktorá sa neviaže k materiálnym veciam.

V tom čase moje dcéry absolvovali kurz Atma Kriya Yogy a pozvali aj mňa. Kurz viedol Jagadišen, a keď som videla, s akou láskou a nadšením hovoril o Svámim Vishwanandovi, začalo ma to stále viac priťahovať, chcela som spoznať, odkiaľ to pramení.

Vycestovali sme do ášramu v Springene na Daršan. Bolo to veľmi prekvapivé, zažiť úplne iný svet s ľuďmi, ktorí sú inak oblečení, s hudbou, ktorá sa nič nepodobala a nerozumela som jej, stretnúť úžasných a milých ľudí, ktorí žili a slúžili v ášrame, zažiť modlitby v hinduistickom chráme, kde som videla osobu, ktorá sa počas modlitieb stihla smiať a o chvíľu plakať… Dnes tomu už rozumiem…

„Boh bol v mojom živote prítomný od môjho útleho detstva, bola som v tomto duchu vychovávaná, bol prirodzenou súčasťou môjho života.“

Môj prvý daršan v ášrame bol peknou skúsenosťou, ale moje srdce ešte nebolo otvorené, bolo to iba také prvé klopanie na dvere, ktoré boli zatvorené na veľký zámok.

Keď som postupom času začala vnímať a chápať Gurudžího učenie, moje srdce cítilo, že prichádzam k tomu, čo som tak túžobne hľadala. Nachádzala som v Jeho slovách odpovede na moje otázky a môj život sa úplne zmenil. Vďaka Nemu som začala žiť iný život, ktorý nebol prázdny a začal mať zmysel a cieľ, ktorý ma napĺňal radosťou. Keď prichádzali do môjho života zlé udalosti, choroby a smrť mojich drahých členov rodiny, zaujímavým spôsobom to zároveň prinieslo more lásky a pochopenie života, vďaka Gurudžího učeniu. Jeho techniky OM Chantingu, Atma Kriya Yogy a všetkých duchovných techník, ktoré nám dal k dispozícii mi pomáhajú každý deň. Pri ďalších a ďalších daršanoch moje srdce cítilo, že Gurudží je ten, kto sa o mňa s láskou stará a pomáha mi v ťažkých chvíľach.

Toto sú moje skúsenosti po ôsmich rokoch mojej cesty s Gurudžím, som mu veľmi za to vďačná. Ale v roku 2014 na Daršane v Bratislave keď som Gurudžího iba spoznávala, som sa počula ako na záver môjho príbehu hovorím: „Gurudží je ten, na koho myslím večer a do jeho starostlivosti sa odovzdávam, a On je ten, na koho s nádejou ráno myslím a viem, že mi pomáha kráčať životom tým správnym smerom.“ Sama som bola prekvapená z tejto formulácie, ako by mi to niekto vložil do úst, ale dnes už chápem, že to platí každý deň.

Ďakujem Gurudží!

Durga Dasi ❤️