Gurudží, Paramahamsa Vishwananda, v jednom z posledných satsangov povedal, že toto je Jeho 127. inkarnácia. Poviete si, oukej.

V komentári 8. kapitoly Bhagavad Gíty však vraví: „Duša získa ľudské telo po 8,4 miliónoch zrodení a manifestovaní sa celým reťazcom stvorenia. Dosiahnuť úroveň ľudskej bytosti je veľmi vzácna príležitosť, pretože sa môže usilovať o dosiahnutie Pána. Človek musí takúto príležitosť využiť.“ Gurudží 127 a my 8 400 000, kým sme sa narodili ako ľudia, teda ešte viac.

Koľko životov už sme v ľudskom tele! A koľko životov sme boli v iných telách, než sme dostali možnosť narodiť sa ako ľudia! Dokáže to myseľ uchopiť?

Tak si vravím, mali by sme sa chopiť tej šance, že pre Neho môžeme v tomto živote niečo urobiť. Asi to nie je celkom bežné, keď je to Jeho len 127. inkarnácia.

Séva je služba. Služba guruovi je službou Bohu. Služba oddaným je tiež služba guruovi a Bohu. No v skutočnosti neslúžime my guruovi a Bohu, ale On slúži nám. Dáva nám príležitosť slúžiť, aby On mohol slúžiť nám. Lebo nás má rád. Všetkých. Aj kadejakých „smradov“.

„Séva ma napĺňa, hádam oveľa viac ako moja bežná práca.“

Mojou hlavnou sévou sú preklady. Keď som začala robiť sévu, nevedela som presne, čo séva je, ale chcela som niečo pre Bhakti Margu a Gurudžího urobiť, pomáhať. Ohlásila som sa sama, že chcem pomôcť.

Bavilo ma to a stále ma to veľmi baví. Séva ma napĺňa, hádam oveľa viac ako moja bežná práca. Je radosť zaoberať sa myšlienkami Gurudžího a Jeho učením v prekladoch satsangov, manuálov, kníh. Odvtedy sa oddelenie, na ktorom sévujem, rozrástlo a ja spolupracujem s mnohými ľuďmi.

Séva je pre mňa priestor, v ktorom sa môžem určitým spôsobom Gurudžímu odvďačiť za to, čo mi dáva (a berie). Zároveň je to priestor pre transformáciu. Lebo spolupráca otvára možnosti pre vzájomné obrusovanie sa. Gurudží hovorí, že z nás robí diamanty. No a tie sa brúsia. Takže aj my sa navzájom brúsime našimi vzťahmi. Dobré na tom je, že si všetci to brúsenie viac-menej uvedomujeme. Pestujeme si svoju toleranciu, súcit, pokoru. Učíme sa, že nie my rozhodujeme o tom, čo bude, ale On.

„Prichádzame na svet s jediným cieľom, dosiahnuť Boha.“

Keď som bola minulý rok veľmi chorá, myslela som si, že sa budem musieť sévy vzdať, že nebudem vládať. No bolo to úplne inak, musela som sa vzdať tlmočenia, ale dostala som sévy v podstate ešte viac a možno práve to malo svoj veľký vplyv na zlepšenie môjho zdravotného stavu.

Prichádzame na svet s jediným cieľom, dosiahnuť Boha. Chodíme sem už riadne dlho. A teraz je tu Paramahamsa Vishwananda, duchovný majster, ktorý nás vie priviesť k Bohu. A dáva nám k tomu svoje učenie a možnosť robiť sévu. Je na nás, na aký stupeň priority sévu vo svojom živote umiestnime. Je na nás, či sa chceme učiť pokore, odovzdanosti, láske.

Môžeme slúžiť prekladom textov, tvorbou plagátov, it-sévou, spievaním, hľadaním obrázkov, pestovaním kvetov, rôzne. Možnosti sa nájdu, keď človek chce.
Séva je nesmierny dar. Dar od Boha.

Kurnikšopa, že 127. inkarnácia!!! Chápete? Kto je Paramahamsa Vishwananda naozaj? Toho sa budem držať. A čo vy?

Saumya Dasi