Prečo je bhakti kľúčovou zložkou pre rozvoj vzťahu s Bohom? Láska je cesta a cieľ, ktorý sa každý jogín snaží konečne realizovať. Toto pochopenie potrebujú na dokončenie svojej duchovnej cesty. Je to jediná vec, ktorá funguje v najťažších fázach našej duchovnej cesty, jediný nástroj, ktorý nám môže pomôcť urobiť posledný skok, a práve tá vec, ktorá volá Boha, aby poskytol svoju milosť na dosiahnutie Boha. V dvanástej kapitole Bhagavad Gíte Krišna zdôrazňuje nadradenosť bhakti-jogy nad všetkými druhmi duchovných disciplín. Hovorí: „Naplň svoju myseľ mnou, miluj ma, slúž mi, vždy ma uctievaj. Keď ma nájdeš vo svojom srdci, budeš nakoniec so mnou spojený.“

Atma Kriya Yoga môže byť práve tým najjednoduchším spôsobom, ako to dosiahnuť. V roku 2007 Mahavatar Babaji a Paramahamsa Vishwananda predstavili Atma Kriya Yogu ako najmocnejší systém jogy. Urýchľuje duchovnú cestu človeka, aby sa mohol v tomto živote vrátiť späť k Paramátmovi, do svojho domova.

Najdôležitejšou zložkou Atma Kriya Yogy je oddanosť a láska, ktoré prinášajú zmysel našej duchovnej praxi. Takto rastieme v láske. Atma Kriya Yoga je zakorenená v milosti vyjadrovať všetkých deväť foriem bhakti: šravana-bhakti, kírtana-bhakti, smarana-bhakti, padaséva-bhakti, arčana-bhakti, vandana-bhakti, dásja-bhakti, sakhja-bhakti a átmanivédana-bhakti. Nakoniec nás vedie cez hlbokú vnútornú premenu.

VNÚTORNÁ PREMENA, KTORÚ PRINÁŠA BHAKTI-JOGA

Vo svojej knihe Len láska: Cesta do srdca Boha Paramahamsa Vishwananda opisuje rozhovor so skupinou krijá-jogínov. „Všetci praktizujete kriju už 20 rokov, ale nevidím vo vás žiadnu realizáciu.“ Oni súhlasili. Ich prax bola mechanická. V tom však spočíva rozdiel medzi obyčajným vykonávaním meditácie a tým, čo sa stane, keď ju naplníte oddanosťou.

Atma Kriya Yoga je o vnútornej premene, ktorou prechádzate. Ide o to, aby ste spoznali, kto ste v skutočnosti. Je ľahké povedať a dokonca prijať na základe viery, že sme átma, ale to znamená veľmi málo, ak vôbec niečo, kým si to skutočne neuvedomíme. Spoznať átma ako pravé Ja znamená zbaviť sa ega a pýchy, ktoré sme nahromadili počas mnohých životov.

Mahavatar Babaji chcel, aby sa ľudia povzniesli nad to, aby sa oslobodili od ega, aby oslobodili svoju myseľ od všetkého, čo ste nahromadili, a nechali myseľ transformovať sa.“
– Paramahamsa Vishwananda

V celej Bhagavad Gíte Krišna vedie Ardžunu, aby sa stal jogínom, aby premenil svoju myseľ a predovšetkým aby mu bol oddaný, a aby sa naňho sústredil. Jogín však nie je niekto, kto sedí v jaskyni alebo sa na celé veky izoluje. Na to, aby ste sa stali jogínom, nemusíte utiecť od vášho života.

Jogín je ten, kto je neustále pohltený Bohom. Sú neustále pohltení Pánovou láskou, sú neustále pohltení službou. O nič iné sa nezaujímajú. Ich jediným zameraním a jediným cieľom je láska k Bohu.

Čím hlbšie sa ponárame do vzťahu, ktorý máme s Bohom, tým ľahšie si všimneme, že v živote sú len tri večné veci: Boh, duša a vzťah lásky medzi nimi. V Atma Kriya Yoge sa snažíme prebudiť niečo hlboko vo svojom vnútri. Toto prebudenie je božstvo, je to Boh. S Ním sa v našom vnútri snažíme znovu spojiť.

Táto božskosť má osobnosť a podobu. Je skutočné ako každý vzťah a v Atma Kriya Yoge takto označujeme Boha ako Nárájena. Spievame mantru óm namó nárájenája, aby sme sa s Ním spojili, zatúžili po Ňom a opäť s Ním boli.

VDÝCHNUTIE BHAKTI DO MEDITÁCIE

  1. Študujte Navada-bhakti: Štúdiom deviatich foriem bhakti, ktoré zodpovedajú praktikám Atma Kriya Yogy, môžete prehĺbiť svoju sádhanu a zažiť božskú lásku vo svojej praxi.
  2. Zbavte sa očakávaní: Keď stratíte očakávania, zostane vám len prijatie. Je to prijatie presne toho, ako dnes vyzerá vaša meditácia. Vtedy sa začne odhaľovať skutočná krása vašej praxe.
  3. Stanovte si zámer: Modlite sa, aby bhakti naplnila vaše srdce. Meditácia je váš čas na pestovanie láskyplného vzťahu s Bohom, sústreďte sa na to a buďte prítomní v láske.

Nemusíte utekať do jaskyne alebo ášramu, aby ste sa stali jogínmi. Naučiť sa žiť duchovne bez ohľadu na to, kde sa nachádzate, je kľúčovou súčasťou duchovného napredovania a transformácie.

Stiahnite si nášho sprievodcu duchovným životom.