Čo je to modlitba? Ako premeniť celý svoj život na modlitbu?

Keď meditujeme o týchto dvoch otázkach, vynárajú sa ďalšie dve otázky: Kto som skutočne a kto je Boh?
A k tomu sa pridruží otázka: Aký je medzi mnou a Bohom vzťah?

Gurudží, Paramahamsa Vishwananda, nás učí, že v ľudskom tele sme dostali neuveriteľnú šancu. Niečo, čo nie je umožnené ani dévom, niečo, o čom snívajú, čo nám závidia. Niečo, po čom túži každá bytosť v nekonečnom množstve vesmírov. Niečo, čo sa dáva veľmi ťažko do slov. Niečo, po čom túži naša duša. Niečo, čo myseľ nechápe.

Boh, stvoril všetko, všetko je Jeho. Jediná vec po ktorej túži, je naša láska. To je jediná vec, ktorú mu môžeme dať. Túži, aby sme na Neho stále mysleli. On na nás myslí stále. Aby sme Ho spravili súčasťou nášho života. Aby sme sa s Ním radili, rozprávali, spievali, tancovali, jedli, dýchali, spali…Nikto nie je pri nás tak blízko a stále. Gurudží nás učí, že Boh je ten najbližší. Učí nás dokonca, aby sme Ho spravili svojim obchodným partnerom, spolupracovníkom. Partnerom v dobrom aj zlom.

Koľko Mu ale my venujeme denne času?
Úprimne. Koľko? Koľko času cez deň, pri práci, pri našich povinnostiach o Ňom meditujeme. A koľko času sa niečoho bojíme? Koľko času sa niečím trápime? Koľko času si robíme s niečím starosti?

Keď niekoho naozaj milujeme, chceme, aby bol šťastný. Všetko robíme len pre Neho. Boh ale nemá rád šou. On nepotrebuje, aby o tom niekto vedel. To je iba medzi nami a Ním. Zo svojej nekonečnej lásky nám dal nekonečne veľa možností, ako Mu môžeme dať našu lásku.

Čím viacej sa Mu my snažíme prejaviť našu lásku, tým viac sa nám snaží On ukázať ako nás má rád. A tento tanec lásky, tento pretek lásky, sa stále stupňuje. Každú sekundu. Je to neuveriteľné, ale Gurudží hovorí, že nikdy nekončí. NIKDY. Myseľ kolabuje. Myseľ to vzdáva. Ako NIKDY? Proste nikdy. Tanec lásky, medzi milujúcim a milovaným sa nikdy neskončí.

Ako nás učí a umožňuje nám zažívať Gurudží, lásku pochopí len láska. Láska len pre lásku. Láska len kvôli láske. Láska bez dôvodu, obmedzení, podmienok, hraníc. Láska, keď všetko zmizne a ostane len láska. Všetko je láska, všade je láska.

A tá láska to sme my. Tá láska to je Boh. V láske sa zjednotí milujúci s milovaným a milovaný s milujúcim. Nesplynú a predsa sú jedno.

Nandagopaldas

„A nakoniec prídeme k poznaniu, že nejde len o to, aby sme milovali seba a iných, ale aby sme si uvedomili, že MY SME LÁSKA.“ – Paramahamsa Vishwananda, X/Twittter, 6. 1. 2024