Kedysi sme mávali v kúpeľni také malé zrkadlo, len hlava v ňom bola vidieť, a ešte k tomu bolo tak vysoko, že ja som sa musela postaviť na špičky, aby som si tú hlavu videla. Takže, keď sme kúpeľňu prerábali, dali sme tam nové zrkadlo, veľké. Je také veľké, že sa v ňom človek vidí takmer celý. A ja sa ani na špičky nemusím stavať. To zrkadlo má viacero možností použitia. Pomáha vykonávať osobnú hygienu, pomáha mi skontrolovať si držanie tela, ako vyzerám, a slúži aj na zábavu, môžem pred ním tancovať aj napínať svaly a trénovať kulturistické pózy.

S prichádzajúcim koncom roka sa pozeráme na seba ako do zrkadla a vidíme seba, svoje fyzické telo, vidíme a skúmame svoje skutky, čo všetko sme urobili. Koľko práce to bolo za celý rok, nazbiera sa toho za každý pracovný aj nepracovný deň. Koľko sévy ešte popri práci. Fúú, a koľko sádhanydžapy, každý deň jedna hodina śrī viṭṭhala giridhārī parabrahmane namaḥ, to je 365 hodín a viac! Boli sme na toľkých udalostiach, na púti, na sanghe. A popri tom ešte aj rodina.

Otázka však znie: „Koľkokrát ste si pri tom všetkom naozaj spomenuli na Boha?“

Tento týždeň Gurudží spomínal v satsangu pieseň Merā Āpki Kripā Se, kde sa spieva: „Pane, všetka moja práca sa uskutočňuje vďaka Tvojej milosti. Všetko to robíš Ty, Pán Krišna, no uznanie sa dostáva mne.“

„Pane, všetka moja práca sa uskutočňuje vďaka Tvojej milosti. Všetko to robíš Ty, Pán Krišna, no uznanie sa dostáva mne.“

Gurudží tiež hovoril:

„Bez Boha nie sme nič. Myslíme si, že sme dôležití. Ste dôležití v celom stvorení? Slnko neprestane svietiť, keď tu nebudete… Kto ste? Čo ste urobili v tomto svete, aby si vás ľudia zapamätali?…
Svätcov a mudrcov si berieme stále za príklad, lebo si uvedomovali, že to vo vnútri je večné a všetko vykonáva. To neznamená, že sa máte všetkého vzdať, no uznajte, že každý okamih života je požehnaním, je prepojením s Bohom. On nesedí na tróne. Boh nie je s vami len počas džapy alebo meditácie. Pripomínajte si Ho každým okamihom. On je stále s vami. Každý okamih musí byť modlitbou, pamätaním na Neho. Nech je to: esencia Boha prúdi vo všetkom, čo robím. Je milosť narodiť sa ako človek. Viete, ako vám všetky entity, víly, dévovia závidia? Nemôžu dosiahnuť to, čo vy. Môžete si uvedomiť Boha v sebe. Oni nie.“

Skúsme sa pozrieť do toho zrkadla z iného uhla pohľadu, s vedomím, že za tým fyzickým je Boh. Za všetkým, či už je to naše telo alebo naše činy. Je tam a vždy bol. Môžeme si robiť akékoľvek sebaanalýzy, no na duchovnej ceste je to aj tak vždy o Bohu. Je dobré pozerať sa do zrkadla, robiť si sebaanalýzu, pomáha nám to uvedomovať si skutočnosti, aj naše napredovanie. A je dobré dávať si ciele.

„Nájdite Boha v sebe.“  – Paramahamsa Vishwananda

Je tradíciou vytvárať si novoročné predsavzatia, rok plný možností a nových začiatkov sa blíži. Využime túto príležitosť a urobme krok k zlepšeniu sa, k lepšiemu životu, konajme aktívne navonok a hľadajme Boha v sebe. Zamerajme na trvalý rozvoj a objavovanie nášho pravého Ja. Nech je nadchádzajúci rok plný rastu, pokoja a autenticity s pamätaním na Boha a plnou dôverou v Jeho prítomnosť a vedenie.

Džai Gurudév!

Tím Bhakti Margy Slovensko