„Keď sa chcete učiť vedu, musíte ísť za učiteľom vedy, však? Keď sa chcete naučiť matematiku, musíte ísť za učiteľom matematiky. Duchovnú vedu, vedu o duši, vedu o Bohu, vám dá guru.“ – Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda

Pri takejto téme, ako je dôležitosť gurua, môžu niektorí dospieť k záveru, že informácie sú určené len pre tých, ktorí sa označujú za „duchovných“. V skutočnosti je guru dôležitý pre každého, rovnako ako voda je dôležitá pre udržanie všetkého života. V tomto článku vám vysvetlíme prečo, ale spôsobom, ktorý je prekvapivo praktický, nech je guru akokoľvek tajomný.

Všimnite si, že sa nebudeme zaoberať typmi guruov ani procesom určovania, či je niekto „skutočný“ alebo či ho máte nasledovať, ale skôr základným prehľadom úloh skutočného gurua, ktorý môže byť použiteľný pre každého a môže radikálne zmeniť život k lepšiemu.

Duchovný Majster: Chápanie slova „guru“

Hneď na začiatku by som sa chcel venovať niečomu, čo som v priebehu rokov pozoroval u iných, najmä v USA, a dokonca aj u seba pred stretnutím so svojím satguruom. Pre západný svet má slovo guru alebo duchovný Majster tendenciu vyvolávať v mysli okamžitý odpor, najmä keď nám naše prostredie vnucuje hyperindividualitu ako prostriedok k „úspechu“. V mnohých iných tradíciách na celom svete je však budovanie vzťahu s guruom normálnym aspektom ľudského vývoja. Týmto vás len na chvíľu pozývam, aby ste prekročili svoje vlastné predpojaté predstavy a pozreli sa na to, čo sa dá objasniť, ako sa to podarilo mne.

Po prvé, čo znamená slovo guru? Hoci samotné sanskritské slovo má rôzne možnosti prekladu a nedá sa dokonale vyjadriť v slovenčine, budeme pracovať so všeobecne uznávaným prekladom, ktorý znie: ten, kto rozptyľuje temnotu duchovnej nevedomosti.

Keďže definícia nevedomosti znamená nedostatok vedomostí, vzdelania a uvedomenia, vidíme, že jednou z úloh pravého gurua je poukazovať na toto duchovné poznanie. Nerobí to len prostredníctvom prednášok alebo výkladu svätých kníh, ale svojím živým príkladom.

Po druhé, ako sa teda guru líši od bežného mentora, sprievodcu alebo experta? Je dôležité zdôrazniť, že nie každý guru dosiahol osvietenie. Ak  predpokladáme, že hovoríme o skutočnom guruovi, ide o osvietenú bytosť, ktorá tak môže poskytnúť nielen každodenné informácie, ktoré sa vyučujú v štandardnom vzdelávaní. Môže poskytnúť skôr poznanie, ktoré súvisí s nehmotným, vzájomne prepojeným zdrojom všetkých vecí hmotnej aj nehmotnej podstaty, ako je duša. Ak žijete, je jasné, že v nás existuje nepredstaviteľná časť, ktorá dáva telu život a odchádza, keď telo zomrie.

„Väčšina ľudí, ktorí žijú vo vonkajšom svete, nevie, čo majú v sebe. Niekedy dokonca zabúdajú, že sú živými bytosťami. Potulujú sa po svete ako roboti a zabúdajú, že je v nich átma, duša. Keď sa s nimi rozprávate, hovoria: ‚Keď zomrieme, tak zomrieme, je koniec!‘ Nemajú záujem dozvedieť sa viac o živote.“ – Paramahamsa Vishwananda: Bhagavad Gítá, úryvok z komentára

Ako ľudstvo sme si vytvorili pocit dôvery vo vedu a používame ju ako referenciu na podporu tvrdení. Moderná veda sa delí na tri časti: formálnu (t. j. logiku a matematiku), prírodnú (t. j. biologickú a kozmologickú) a sociálnu (ľudské správanie). Veda však ešte len začína objavovať to, čo bolo objavené už pred tisíckami rokov v dávnych časoch a nachádza sa v duchovných knihách, ako sú Védy. Boli časy, keď „veda“ a „duchovno“ neboli vo vzájomnom rozpore, ale sa navzájom dopĺňali. Keďže sa objavuje stále viac šokujúcich výskumov v oblasti metafyziky a zdanlivo zázračných udalostí, zdá sa, že trom častiam modernej vedy chýba štvrtá vetva, duchovná veda. Skutočný guru je „odborník“ a dobre sa orientuje v priestore tejto spomínanej duchovnej vedy. Náš intelekt sám o sebe nemôže pochopiť plnosť existencie len vlastným úsilím. Človek potrebuje získať poznanie od realizovanej bytosti, ktorá sa orientuje v oblasti reality takej, aká je.

„Človek by mal pristupovať k duchovnému Majstrovi s odovzdanosťou, rozsiahlym skúmaním a službou. Takéto realizované duše ťa môžu viesť, lebo ony uzreli pravdu.“ – Bhagavad Gítá, 4.34

Prečo potrebujete duchovného majstra?

Svetské vzdelávanie nepodporuje hlbokú úctu a lásku k učiteľovi. Odovzdávanie duchovného poznania nie je intelektuálny proces. A tu vstupujeme do oblasti tajomstva, ktorému sa nedá vyhnúť bez ohľadu na to, v čo človek verí. Hoci guru odovzdáva vedomosti, nie sú odovzdávané mechanicky ako informácie podávané v škole, nenájdete ich na googli a nedajú sa ani plne pochopiť samotným čítaním duchovných kníh. Toto pravé poznanie sa odhaľuje v srdci hľadajúceho vďaka guruovej milosti, keď človek rozvíja pokoru a úprimnú ochotu zmeniť sa. Nejde tu o proces „rýchleho osvietenia“. Toto poznanie je výsledkom priamej skúsenosti v dlhodobom vzťahu s guruom. V hĺbke duše možno nájsť pravdu, po ktorej všetci túžime, v takých vlastnostiach, ako je bezpodmienečná láska, pokora, veľkorysosť, súcit,…, teda vo všetkých vlastnostiach, ktoré má pravý guru a na ktoré poukazuje samotná príroda. To, čo sa môže zdať také tajomné, môže byť aj prakticky znázornené v samotnej prírode. Každý človek zo všetkých spoločenských vrstiev na Zemi má v sebe tento potenciál,  ktorý, ako už bolo povedané, radikálne zmení váš život. Toto je cesta, po ktorej s nami kráča guru.

„Keď sa v srdci prebudí hlboká túžba dosiahnuť niečo väčšie než len tento svetský život a keď je človek pokorný a plne pripravený, Majster poskytne žiakovi” Brahma-džňánu, poznanie vlastného Ja, a povedie ho.“ – Paramahamsa Vishwananda: Bhagavad Gítá, úryvok z komentára

Nemusíte utekať do jaskyne alebo ášramu, aby ste sa stali jogínom. Naučiť sa žiť duchovne a nasledovať vedenie gurua bez ohľadu na to, kde sa nachádzate, je kľúčovou súčasťou duchovného pokroku a transformácie. Naučte sa, ako na to, pomocou nášho bezplatného sprievodcu o duchovnom živote v hmotnom svete.

Stiahnite si svojho sprievodcu duchovným životom.