REGISTRÁCIA NA: „AUTOBUSOM SPOLOČNE NA DARŠAN DO SLOVINSKA“

Registračný formulár

 • Termín: 10. októbra 2023
  Miesto: Medvode, Slovinsko

  Koordinátor udalosti:
  Michaela Némethová,
  zahranicnepobyty@bhaktimarga.sk,
  +421 915 888 215

  Cena: 50 Eur/osoba

  Platobné údaje:

 • Účet Bhakti Margy Slovensko: SK27 1111 0000 0013 5308 2018
 • Variabilný symbol: 10102023 (teda dátum daršanu)
 • Do poznámky pre prijímateľa napíšte: doprava Slovinsko
 • Registrácia je platná, keď je platba pripísaná na účet do 26. 9. • Týmto udeľujem/udeľujeme občianskemu združeniu Bhakti Marga Slovensko o. z. so sídlom Horša 126, 934 01 Levice, IČO: 48 412 562 (ďalej len „Bhakti Marga Slovensko, o.z.“) povolenie na bezplatné používanie fotografických, videových a iných obrazových, zvukových, obrazovo-zvukových záznamov, na ktorých je moje/naše dieťa (uvedené vyššie) rozpoznateľne zobrazené na nasledujúce účely: • This field is for validation purposes and should be left unchanged.