DUCHOVNÁ PÚŤ DO ÁŠRAMU 2023 SLOVENSKO-ČESKO-MAĎARSKÝ TÝŽDEŇ

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Termín: 9. 5. 2023 – 15. 5. 2023
Miesto: The Ashram – Shree Peetha Nilaya Am Geisberg 1-8, 65321 Heidenrod Springen, Nemecko
Koordinátor pobytu: Nivedita, pobyty@bhaktimarga.sk, 0908 122 812

  • Registrácia  • Ulica, číslo domu, PSČ, mesto


  • Registrácia dieťaťa  • Týmto udeľujem/udeľujeme občianskemu združeniu Bhakti Marga Slovensko o. z. so sídlom Horša 126, 934 01 Levice, IČO: 48 412 562 (ďalej len „Bhakti Marga Slovensko, o.z.“) povolenie na bezplatné používanie fotografických, videových a iných obrazových, zvukových, obrazovo-zvukových záznamov, na ktorých je moje/naše dieťa (uvedené vyššie) rozpoznateľne zobrazené na nasledujúce účely:

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.