Séva v záhrade chrámu Paramahamsu Vishwanandu, Šrí Šrí Rádhá Dajájutája Krišna 15. 4. 2023

Registračný formulár  • Týmto udeľujem/udeľujeme občianskemu združeniu Bhakti Marga Slovensko o. z. so sídlom Horša 126, 934 01 Levice, IČO: 48 412 562 (ďalej len „Bhakti Marga Slovensko, o.z.“) povolenie na bezplatné používanie fotografických, videových a iných obrazových, zvukových, obrazovo-zvukových záznamov, na ktorých je moje/naše dieťa (uvedené vyššie) rozpoznateľne zobrazené na nasledujúce účely:

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.