Načo je dobrá žiarlivosť? Čo nás učí?

Ľudské emócie sú neuveriteľné. V kombinácii s vonkajšími podnetmi nám emócie dokážu povedať, kedy sme v nebezpečenstve, kedy sa naplnila nejaká potreba alebo kedy je potrebné niečo zmeniť. Vďaka nim prežívame krásu, ktorá sa nedá vyjadriť slovami, a vďaka nim vieme, kedy sme dosiahli niečo veľké. Emócie nám poskytujú informácie o tom, ako žijeme. A väčšinou sú neoceniteľné.

Strach nám hovorí, že sme v nebezpečenstve. Smútok nám hovorí, že sme stratili niečo, čo stojí za smútenie. Radosť nám dáva pocit hlbokého spojenia. Úzkosť nám hovorí, že cesta môže byť nebezpečná, ale môže to byť aj presne tá správna cesta, po ktorej sa máme vydať. A tento zoznam pokračuje ďalej. Ale žiarlivosť? Na čo je dobrá žiarlivosť?

Je to stav porovnávania a súťaže. Nevedie nás to k radosti ani k láske. Nehovorí nám, že sme v nebezpečenstve. Nanajvýš nám hovorí, že nie sme spokojní so životom, ktorý žijeme, ale nie sme ani ochotní ísť a získať ho. To však neznamená, že sa nemôžeme vymaniť z porovnávania a žiť inak.

Skôr ako sa dostaneme k tomu, ako ju prekonať, poďme si povedať niečo o tom, odkiaľ žiarlivosť pochádza.

Odkiaľ skutočne pochádza žiarlivosť?

Úryvok z knihy Len láska: Cesta do Božieho srdca

Pri pohľade na súčasných ľudí vidíte, že snažia sa naplniť svoje túžby a všetko okolo ich vyrušuje. Keď sa pozrieme na materiálny svet, je to konzumná realita, realita masovej výroby, realita, ktorá neustále potrebuje uspokojovať potreby ľudí.

Ak človek kvôli pripútanosti k zmyslovým objektom nezíska niečo, po čom myseľ túži, upadá do hlbokej depresie, stáva sa agresívnym, podlieha klamu.

„Prečo som to nedostal? Prečo to dostal môj sused? Prečo nie ja?“ Hnev sa potom mení na nenávisť.

V tomto stave sa vytvára žiarlivosť, vytvára sa stav súťaživosti: „Ten človek je lepší ako ja, musím byť lepší. Ten človek má viac ako ja, musím získať viac.“ A v stave súťaživosti ľudia žiarlia na pokrok iných. Tak vzniká posudzovanie, a keď začnú posudzovať, porovnávať, súťažiť, stratia všetok pocit šťastia, stratia všetku svoju inteligenciu, stratia všetku svoju silu, vitalitu, stratia svoju energiu, unavia a vyčerpajú sa. Takže toto je žalostný stav, ktorý sa nazýva „pôžitok“… užívate si krátkodobé šťastie, ale dlhodobo trpíte!

Príbeh, ktorý vám otvorí oči: Chamtivý sused

Spomínam si na jednu zábavnú historku, ktorú mi mama rozprávala, keď som bol malý. Dvaja susedia sa medzi sebou stále hádali. Jedného dňa si jeden z nich pomyslel: „Budem sa modliť k Bohu, budem o Ňom meditovať, a keď Ho uvidím, poprosím Ho o požehnanie.“

Meditoval a modlil sa, keď sa mu zjavil Boh a povedal: „Drahý priateľu, čo chceš?“ Odpovedal: „Bože, chcem od Teba požehnanie. Chcem mať také požehnanie, že o čokoľvek Ťa požiadam, dostanem to.“ Boh povedal: „Dobre, ale dám ti to požehnanie s jednou podmienkou: o čokoľvek Ma požiadaš, tvoj sused dostane dvojnásobok.“ Chvíľu premýšľal a povedal: „Dobre, fajn.“

Požiadal Boha o jednu tonu zlata a jeho sused dostal dve tony zlata. Požiadal Boha o dom a jeho sused dostal dva domy. Potom o auto pre seba a jeho sused dostal dve autá. Samozrejme, že žiarlil a myslel si: „Toľko som sa modlil, ale ako to, že môj sused má väčší úžitok?“ Viete, čo si vtedy pomyslel? Povedal si: „Dobre, Bože, chcem mať pred domom veľkú a veľmi hlbokú jamu.“ No, Boh musel splniť svoj sľub, sused dostal pred svojím domom dve diery. Ďalšia vec, o ktorú požiadal Boha, bola: „Bože, chcem, aby si mi vylúpol jedno oko.“ Viete, čo sa stalo…

Tento príbeh znie naozaj smiešne, ale takí sú ľudia. Nemôžete byť šťastní za niekoho iného. Môžete povedať: „Áno, som šťastný za toho človeka“, ale keď sa pozriete hlboko dovnútra, niečo vás zožiera. Pravdepodobne na to nemyslíte, ale večer, keď idete spať, vás to trochu zožiera. Myslíte si: „Ako je možné, že ten človek je taký a ja nie som?“

Ako byť šťastný pre druhých a pre seba

Porovnávanie je zlodejom šťastia. A predsa, podobne ako vo vyššie uvedenom príbehu, trávime veľa času porovnávaním sa s ostatnými. Hoci to môže byť prirodzený stav mysle, nie je to nevyhnutný stav mysle.

Šťastie si tvoríte sami. Každý deň si ho môžeme vybrať. Kľúč k vytvoreniu vlastného šťastia sa začína zmenou myslenia a zmenou uhla pohľadu. Vyžaduje si to, aby ste presunuli svoju pozornosť od všetkého, čo vás robí žiarlivými, k niečomu inému. V skutočnosti je prekonanie žiarlivosti alebo byť menej žiarlivý skvelým cieľom pre sebaanalýzu.

Džapa, precvičovanie vďačnosti a ocenenia života, ktorý vám bol daný, a presmerovanie nežiaducich myšlienok sú tiež mocnými nástrojmi, ktoré vám pomôžu odkloniť sa od porovnávania a prejsť k pozitívnosti, po ktorej túžite.

Nemusíte utekať do jaskyne alebo ášramu, aby ste sa stali jogínom. Naučiť sa žiť duchovne bez ohľadu na to, kde sa nachádzate, je kľúčovou súčasťou duchovného pokroku a transformácie. Naučte sa, ako na to, pomocou nášho bezplatného sprievodcu o duchovnom živote v hmotnom svete.

Stiahnite si nášho sprievodcu duchovným životom.