Pravdivé staré príslovie tvrdí, že keď plánujeme, Boh sa smeje. My plánujeme. My snívame. Možno konáme. A Boh sa pozerá so svojím vlastným plánom pre nás a práve tento plán sa uskutoční bez ohľadu na to, čo sa stane.

Hoci tendencia plánovať a pripravovať sa je užitočná a zdravá, existuje aj hranica. Túto hranicu prekračujeme vtedy, keď sa prestaneme tešiť z prítomného okamihu kvôli budúcnosti, ktorá možno nepríde, a zabúdame, že smrť prichádza, kedy chce a bez pozvania.

Lekcie od muža, ktorý si myslel, že má dosť času

Úryvok z knihy Just Love: A Journey into the Heart of God

V živote človek stále plánuje, ale je to kvôli chamtivosti uspokojiť vonkajšie potreby a nevie, že v živote sa môže kedykoľvek všetko zmeniť. Všetko sa môže zmeniť jediným kliknutím prsta.

Ako sa hovorí, tak ako had skočí na myš a prehltne ju, smrť môže prísť kedykoľvek, zmeny môžu prísť kedykoľvek, príroda môže kedykoľvek všetko zmeniť, a predsa ľudia neustále plánujú. A s akým postojom všetko plánujú? Plánujú s postojom chamtivosti a s postojom: „Áno, robím to.“ To je to, čo plánujú. Nie je to postoj pokory, nie je to postoj: „Čím môžem prispieť k zmene vecí?“, „Čo môžem dať tomuto svetu?“. Nie je v tom postoj. Väčšinu času je to o „ja a moje“.

Plánujete a plánujete a plánujete, a potom vám z jedného momentu na druhý zaklope na dvere smrť. Hotovo!

Smrť neposiela pozvánku

Existuje príbeh o mužovi, ktorý celý život pracoval a na konci, keď si bral dôchodok, začal počítať svoje peniaze. Keď dopočítal, bol taký šťastný, že má sto miliónov dolárov. Potom si však všimol, že za ním niekto stojí. Keď sa pozrel, uvidel tam stáť smrť.

Spýtal sa: „Kto si?“ „Ja som smrť. Prišiel som si po teba.“ „Ale ja som ťa nepozval!“ Stála tam smrť a povedala: „No, prišla som bez pozvania.“

„Prečo si prišla po mňa?“

„No, je čas, aby si odišiel.“

Muž povedal: „Ako to, že je čas, aby som odišiel? Práve som počítal svoje peniaze a mám sto miliónov dolárov! Musím si tých sto miliónov teraz užiť.“

Smrť povedala: „No, to nie je moja vec.“

Muž povedal: „Dobre, fajn. Dám ti päťdesiat miliónov, len mi daj jeden deň, aby som si mohol užiť tých zvyšných päťdesiat miliónov.“

Smrť povedala: „Nie, to nie je možné.“

Potom povedal: „Dobre, dám ti 75 miliónov. Daj mi pol dňa.“

Smrť povedala: „Nie, to nie je možné. Čas je čas.“

Potom povedal: „Ale, prosím ťa, niečo predsa musí byť! Dám ti celých sto miliónov, daj mi jednu hodinu.“

Smrť povedala: „Nie, to nie je možné.“ Potom muž povedal: „Dobre.”

Keď uvidela úprimnosť tohto človeka, smrť povedala: „Dobre, v poriadku. Dám ti len niekoľko sekúnd.“
Muž teda rýchlo odbehol k stolu, vzal pero a na kus papiera napísal: „Nečakaj na poslednú chvíľu, aby si si mohol užívať život. Kým život beží, snaž sa z neho vyťažiť čo najviac. Spoznajte, kto naozaj ste. Nestrácaj čas na malichernosti: na veci, o ktorých si myslíš, že ich v živote potrebuješ, a potom si uvedomíš, že ich vôbec nepotrebuješ.“

Prijatie smrti ako priateľa

Keď je čas oslavovať, oslavujte. Keď je čas pracovať a zarábať na živobytie, robte to. Keď je čas na hru, hrajte sa. Sústreďte sa však na svoj cieľ. Konečná cesta vedie od mysle k srdcu. Je to len 30 centimetrov, ale jej dosiahnutie môže trvať celý život.

Čokoľvek robíte, robte v duchu modlitby a služby. Vyžaduje si to úsilie. V skutočnosti si to naozaj bude vyžadovať úsilie. Ale práve v úsilí dochádza k zmene. Práve v úsilí nájdete zmysel, cieľ a radosť zo života.

Ako teda nachádzate zmysel a cieľ svojho života?

  1. Nájdite svoj zmysel života – keď poznáte svoj zmysel a žijete ho, smrť príde na konci oveľa ľahšie. Môžete odísť s vedomím, že ste žili svoj najlepší a plnohodnotný život.
  2. Pestujte svoj vzťah s božstvom – jedným z mnohých prísľubov, ktoré nám Pán dáva, je, že keď svoj život zameriame na vzťah s Ním, nemusíme sa ničoho báť, pretože On sa o nás postará. Pestovanie vzťahu s Ním môže byť také jednoduché ako každodenné praktizovanie džapy.
  3. Žite svoju vlastnú cestu a žite ju s láskou – žiadni dvaja ľudia nebudú kráčať rovnakou cestou k Bohu. Všetci sa však môžeme snažiť kráčať po tej ceste s väčším súcitom a sústredením. Môžete si pozrieť náš príspevok, ktorý je v anglickom jazyku „Iný spôsob života, kde nájdete návod, ako na to.

My nerozhodujeme o tom, kedy sa náš čas skončí. Môžeme však rozhodnúť o tom, čo si budeme myslieť, keď sa tam dostaneme. Smrť môže prísť bez ohlásenia a bez pozvania.

Keď príde, ako ju privítate?

Nemusíte utekať do jaskyne alebo ášramu, aby ste sa stali jogínmi. Naučiť sa žiť duchovne bez ohľadu na to, kde sa nachádzate, je kľúčovou súčasťou duchovného napredovania a transformácie.