Motivácia je slabá. Aj najsilnejší zmysel pre motiváciu je krátkodobý. Motivácia je ten povznášajúci pocit, ktorý sa dostaví vtedy, keď počúvame obzvlášť inšpiratívny prejav. Že je to tak? Je to ten pocit, áno, urobím to! Zvyčajne prichádza s vlnou túžby a očakávania, aký bude váš život, keď sa vám to raz podarí, avšak chybne neberieme to úvahy prácu potrebnú na to, aby sme sa tam dostali. Toto všetko sa zvyčajne nedeje preto, že chceme niečo urobiť, ale preto, že chceme byť niekým.

Sme motivovaní stať sa vegánmi alebo robiť šestnásť kôl džapy nie preto, že chceme byť vegánmi alebo robiť šestnásť kôl džapy, ale preto, že chceme byť osobou, ktorá tieto veci robí.
Chceme byť človekom, ktorý kladie etiku a súcit nad uspokojenie zmyslov.
Chceme byť človekom, ktorý sa rozhodne venovať svoj čas sádhane, namiesto toho, aby sa obracal k hmotnému svetu.
Ak je motivácia slabá, ako sa tam dostaneme?

POSILNENIE DISCIPLÍNY

Disciplína je slovo, ktoré všetci nenávidíme. Myslíme na skoré rána, alebo neskoré noci, alebo na hlasné budíčky, alebo nejaký vysoko výkonný blog o živote, ktorý nám hovorí o všetkých spôsoboch optimalizácie našich hodín počas dňa. Disciplína je však to, čo žije, keď zomrie motivácia. Motivácia vás nedostane ráno z postele, aby ste cvičili jogu a meditovali. Disciplína áno. Motivácia vám nezabráni v tom, aby ste iba raz dlhšie nepospali. Disciplína áno. Motivácia vás nezastaví v nákupe tej veci, o ktorej ste si istí, že je vegánska, ale nie ste si stopercentne istí. Disciplína vás prinúti skontrolovať štítok zakaždým. Rozvíjajúca sa disciplína vám umožní pokračovať v dosahovaní vášho cieľa, aj keď chýba motivácia.

ZBAVTE SA OČAKÁVANÍ

Očakávania sú skazou všetkého dobrého úsilia. Zbavte sa vašich očakávaní úspechu. Či už uspejete a dosiahnete daný cieľ, je to na milosti Božej. Vašou povinnosťou je vložiť do toho vaše úsilie a zostať pevne na ceste k vášmu cieľu. Zvyšok nie je na vás.

Vložte svoje úsilie, buďte skromní a nechajte Boha postarať sa o zvyšok.

VŽDY PAMÄTAJTE NA VÁŠ DÔVOD (A NECH JE FAKT DOBRÝ)

Váš dôvod prečo niečo robíte je vašou motiváciou. Keď veci nebudú fungovať samé, je dobrý dôvod dôležitý na to, aby ste niečo spravili. Dôvody nie sú rovnaké.

Zvážte, prečo chcete byť vegánmi, alebo robiť šestnásť kôl džapy každý deň. Ak by vám niekto dal niečo žiarivejšie alebo lákavejšie, bol by váš dôvod taký silný, aby vás pevne udržal na vašej ceste?

Motivácia a disciplína chodia ruka v ruke. Motivácia bez disciplíny je slabá a nedostane vás ďaleko. Disciplína bez motivácie je krátkozraká a plytká. Spoločne vám pomôžu stať sa osobou, ktorú chcete byť.