Zo všetkých veľkých bhaktov sa často obraciame na Sudámu. Možno je to preto, že väčšinu svojho života strávil oddelene od fyzickej prítomnosti Krišnu. Možno je to preto, že nás inšpiruje jeho nezlomná oddanosť tvárou v tvár mnohým a neustálym výzvam. Možno preto, že je to jeden z mála príbehov, pri ktorých sa Guruovi tisnú slzy do očí, keď ich rozpáva. Nech už je dôvod akýkoľvek, Sudámov príbeh sedí v našich srdciach a vyzýva nás, aby sme rozvíjali neochvejnú vieru a priateľstvo s Pánom.

Na Sudámovom živote môžeme vidieť, ako Pán nemôže odmietnuť nikoho, kto Ho miluje, ako pribehne k tým, ktorí k Nemu kráčajú.

Úryvok z komentára Paramahamsu Vishwanandu k Šrímad Bhágavatamu.

Keď Krišna vybehol zo svojho paláca, všetci sa naňho pozreli. V tej chvíli Sudáma uvidel Krišnu, ako k nemu beží. Len tam stál so založenými rukami a nevedel, čo má robiť. Len čo strážcovia uvideli Krišnu, narovnali sa. Keď Krišna uvidel Sudámu, naplnilo Ho toľko lásky, že sa rozplakal. Stál tam jeho dlhoročný priateľ. Krišna objal Sudámu v láskyplnom objatí. Plakal na Sudámu a Sudáma plakal na Neho. Všetci sa na nich s údivom pozerali. Čas sa zastavil, keď boli svedkami Pánovho skutočného priateľstva.

Krišna vzal vychudnutého Sudámu do náručia a odniesol ho do svojho paláca. Posadil Sudámu na trón. Rukminí bola zmätená z toho, čo sa deje. Pýtala sa sama seba: „Kto je tento privilegovaný, ktorý sedí na Pánovom tróne?“ Rukminí sa zamyslela. Sudáma pocítil veľkú radosť. Podľa zvyku „atithi devo bhava“ (hosť je Boh) Krišna okamžite požiadal Svoju kráľovnú: „Prineste modlitebnú dosku!“ Potom Svojimi slzami umyl Sudámovi nohy. Medzi Krišnom a Sudámom bola taká láska, že to všetkých, dokonca aj Rukminí, zmiatlo. Všetci to videli, ale nechápali, čo sa deje. Rukminí sa neodvážila na to Krišnu opýtať. Len ticho sledovala, čo Krišna robí. Krišna ovieval Sudámu a ponúkol mu nejaké občerstvenie. Potom ho požiadal: „Osprchuj sa, obleč sa a potom sa porozprávame.“ Sudáma sa riadil Krišnovými pokynmi. Potom nastal čas večere a Krišna Sudámu pohostil. Sudámu dokonca nakŕmil vlastnými rukami. Rukminí povedala: „Ty nás nekrmíš, a napriek tomu kŕmiš Sudamu?!“ Osem hlavných Krišnových manželiek bolo ohromených a prekvapených, keď to videli, a povedali: „Akú lásku má Pán k svojim priateľom? My, Jeho manželky, nemáme takú lásku!“ Pri pohľade na priateľstvo medzi Krišnom a Sudámom si uvedomili, že tento Sudáma je naozaj požehnaný.

Naučte sa bhakti Sudámu na našich nadchádzajúcich kurzoch védskeho spevu. Jeden z veršov, ktorý sa naučíte, je zo Šrímad Bhágavatamu 10.80.6.

śrī-śuka uvāca
kṛṣṇasyāsīt sakhā kaścid
brāhmaṇo brahma-vittamaḥ |
virakta indriyārtheṣu
praśāntātmā jitendriyaḥ ||

Šrí Šuka povedal: „Istý Krišnov priateľ, brahmán, ktorý sa dobre vyznal vo Vedách, mal pokojnú myseľ a ovládal svoje zmysly, bol odpútaný od zmyslových objektov.“