Všade, kde sa číta meno Ráma, prichádza ako prvý a odchádza ako posledný. Hanumán je nesmrteľný a cestuje po celom svete, chráni, dáva svoje požehnanie oddaným Rámovi, každému, kto sa modlí k Pánovi Rámovi.

ÚRYVOK Z KOMENTÁRA PARAMAHAMSU VISHWANANDU

Šrímad Bhágavatam

Hanumán je považovaný za vzor bhakti. Predstavuje, aký má byť človek na svojej duchovnej ceste a aký má byť oddaný. V tomto aspekte, Hanumán obdarúva múdrosťou a tiež ukazuje, že človek sa nemusí ničoho báť, keď je nablízku.

Ako viete, Hanumán je inkarnáciou Pána Šivu. Keď Ráma zostúpil, všetky božstvá sa manifestovali v podobe opíc – vanara-sena. Hanumán je sám Šiva. Preto sa hovorí: Keď sa modlíte k Hanumanovi, dostávate milosť Gaurí-Šankara. A ako som vysvetlil počas Ráma navamí, meno Ráma je zmesou óm namó nárájenája a óm namah šivája. Prvá slabika Rámu je v: óm namó nárájenája, čo je ra, a druhá je v óm namah šivája, čo je ma.

Rámovo meno sa vlieva do Hanumána prostredníctvom jeho oddanosti. Od detstva bol zasvätený do mena Ráma a jeho oddanosť nemala hranice. Dodnes sa hovorí: kdekoľvek sa číta meno Ráma, on prichádza ako prvý a odchádza ako posledný. Hanuman je nesmrteľný a cestoval po celom svete, chránil, dával svoje požehnanie oddaným Rámovi, každému, kto sa modlil k Pánovi Rámovi.

Naučte sa viac z Rámových a Hanumánových líl v nadchádzajúcich kurzoch védskeho čantovania venovaných múdrosti veľkých bhaktov.

añjaniḥ-garbha sambhūto
kapīndra sacivottamam |
rāma-priya namastubhyaṁ
hanumān rakṣa sarvadā ||

Prijímam útočisko v Hanumánovi, ktorý sa zrodil z lona matky Aňdžaní a ktorý bol najvýznamnejším ministrom kráľa opíc Sugríva. Je nesmierne drahý šrí Rámovi, preto sa ti klaniam, ó Hanumán, prosím, vždy ma ochraňuj.