Bhúmi-déví bola ponorená do vesmírneho oceánu kráľom démonov Hiranjákšou. Obrátila sa na Brahmu, ale ten nemohol nič urobiť. Povedal Bhúmi-dévi: „Obráť sa na väčšiu silu, ktorou je Mahá-Višnu, samotný Nárájena. Obráť sa na Neho, On ťa ochráni.“

Ona sa obrátila na Nárájena. A tak sa Nárájena zjavil ako Varáha, diviačí avatár. Medzi Hiranjákšou a Varáhom došlo k veľkému boju. Varáha zabil Hiranjákšu a zachránil Matku Zem. Potom v Šrímad Bhágavatame – záleží na tom, ktorú verziu čítate – Mahá-Višnu povedal Bhúmi-dévi: „Budeš stále prítomná na mojej hrudi. Odteraz Ťa budú ľudia uctievať ako Moju manželku a kedykoľvek budeš v núdzi, zjavím sa na Tebe, aby som zachránil svet.“ Zohrala veľkú úlohu.

Preto je v hinduistickej tradícii prvou vecou, ktorú robíme, keď začíname modlitbu, požiadať ju o povolenie. Dotkneme sa zeme a požiadame ju o povolenie začať modlitbu. Takže vidíte, aká je dôležitá. Napriek tomu sa tu prítomných opýtam, koľkokrát na Ňu myslíte? Teraz na Ňu myslíte, pretože pravdepodobne pred mesiacom ste sa pripravovali na to, že sem prídete. Okrem toho, koľkokrát ste na Ňu mysleli predtým, v samotnom živote? Myslíme na iné božstvá, myslíme na Brahmu, na Višnua, pretože sú známejšie. Ale tu chodíte po Nej, všetko robíte na Nej, ale napriek tomu sa na Ňu zabúda. Z času na čas sa prejaví tým, že sa na niektorých miestach zachveje. Vtedy poviete: „Ó, tam sa zachvela zem.“ Napriek tomu to ľudia neprijmú, nepochopia, prečo sa niekde zachvela. Povedia: „Chudáci ľudia, domy spadli,“ ale nevidia, že táto Matka trpí.

Naučte sa, ako uctievať Bhúmi-déví, na nadchádzajúcich kurzoch védskeho čantovania venovaných múdrosti veľkých bhaktov. Jeden z veršov, ktorý sa naučíte, je z Nárájena-súktamu:

vi̱śvata̱ḥ para̍mān-ni̱tya̱ṁ vi̱śvaṁ nā̍rāya̱ṇa(g)ṁ ha̍rim |
viśva̍m-e̱vedaṁ puru̍ṣa̱stad viśva̱m-upa̍jīvati || 2 ||

Je nadradený tomuto vesmíru, nekonečný a mnohotvárny. Je cieľom ľudstva a ničiteľom hriechu.
Táto Najvyššia osoba je vesmír a jeho Stvoriteľ.