Swami Kurunandha

Zúčastnite sa turné Svámiho Vishwakurunandhananandu po Slovensku

Slovensko
bližie informácie v popise nižšie
Bhakti Marga Slovensko

POPIS

Svámí Vishwakurunandhanananda opäť prichádza na Slovensko. Tentokrát ho môžeme stretnúť vo viacerých mestách ako je Bratislava, Nitra, Levice, Košice, Prešov, či Trnava. Chceme vás preto čo najsrdečnejšie pozvať na stretnutie s týmto výnimočným hosťom, ktorý je priamym žiakom satgurua Paramahamsu Vishwanandu. Viac sa o Svámim dočítate tu.

Príďte nájsť odpovede na otázky, ktoré vás možno už tak dlho trápia a nechajte sa vniesť do duchovna prostredníctvom obradov, prednášok a znalostí, ktoré viete prakticky aplikovať do svojho života.

Bratislava

Poobedie so Svámim VishwaKurunandhananandom v Bratislave

Abhišékam kurz so Svámim VishwaKurunandhanandom

Levice

Stretnutie so Svámim VishwaKurunandhananandom – Levice

Košice

Stretnutie so Svámim VishwaKurunandhananandom – Košice

Prešov

Stretnutie so Svámim VishwaKurunandhananandom – Prešov

Nitra

Stretnutie so Svámim VishwaKurunandhananandom – Nitra

Trnava

Stretnutie so Svámim VishwaKurunandhananandom – Trnava

Bhagavadgíta Yagna so Svámim VishwaKurunandhananandom