Kurz pre oddaných

VUT Brno
Kounicova 966/67a (vstup z terasy nad budovou predajne Billa)
Brno
Svámi Kurunandha
dobrovoľný príspevok (dakšina)

POPIS

Kurz pre oddaných je skvelou príležitosťou, kedy môžeme získať úplné pochopenie životného štýlu oddaného Paramahamsu Vishwanandu.

Akadémia Bhakti Margy pre nás pripravila prednášky o hinduizme, našej tradícii, rodovej línii a posvätných písmach, aby sme v sebe prehĺbili a upevnili chápanie našej filozofie ako ju učí Paramahamsa Vishwananda. Ale čo je najdôležitejšie, v priebehu kurzu budeme spoločne pracovať na posilnení našej osobnej duchovnej identity. Budeme sa sústrediť na duchovné hodnoty, etiku a chovanie, ktoré Paramahamsa Vishwananda žiada od svojich oddaných. Začneme tak so skutočnou duchovnou transformáciou v nás samotných a prinesieme ju aj svetu okolo nás.

Kurz je určený pre oddaných Paramahamsu Vishwanandu (nových, ktorý tento kurz ešte neabsolvovali, aj tých, ktorý si ho chcú zopakovať) a nasledovníkov Paramahamsu Vishwanandu, ktorí vážne uvažujú o iniciácii na oddaných (podlieha schváleniu lektora).

Manuál pre oddaných bude možné zakúpiť si priamo na mieste.

Prosím, na udalosť sa zaregistrujte tu.

ČASOVÝ HARMONOGRAM KURZU:

Piatok               10:00 – 17:00  (9:30 – 9:50 – registrácia)
Sobota              9:00 – 18:30
Nedeľa              9:00 – 16:30

Pozn.: na program sa prosím dostavte vždy s predstihom.

Stravovanie: budeme zaisťovať spoločné vegánske obedy v nedalekej reštaurácii na vlastné náklady účastníkov.

Viac informácií na: sritadasi@bhaktimarga.cz