Možno sa jednoducho snažíte byť lepším človekom alebo si chcete vyjasniť nejasnosti týkajúce sa vašej cesty a cieľa, možno stále premýšľate, ako to urobiť. Poznanie seba samého si vyžaduje, aby ste sa dokázali pozrieť na seba bez posudzovania, aby ste preskúmali, kým ste teraz a kým sa chcete stať. Práve tu sa sebaanalýza stáva dôležitým nástrojom. Keď sa vykonáva správne, prebieha bez sebaposudzovania a vedie vás k zvýšenému sebapoznaniu a schopnosti transformovať sa, z toho, kde ste, tam, kde chcete byť.

Udržuje vás sústredených, disciplinovaných a bdelých. Kľúčové je tu slovo bdelí. Takí by ste mali byť na duchovnej ceste, pretože ego a pýcha sú veľmi prefíkané a zákerné. Sú odborníkmi na to, ako zostať skrytí. Ako had, ak nie ste ostražití, zaútočí a uhryzne.

Čo je sebaanalýza a ako spoznať sám seba

Sebaanalýza je štruktúrovaná každodenná prax, ktorá vám pomôže lepšie pochopiť samého seba a stať sa aktívnym účastníkom vlastného rastu a rozvoja. Zaberie len päť minút. Vďaka každodennej praxi zlepšíte svoju schopnosť introspekcie, lepšie spoznáte sami seba, zistíte, čo a ako chcete zmeniť, a dokonca si vytvoríte ochranu pred svojou pýchou a egom. Samozrejme, do hry vstupuje aj milosť a vaša disciplína, ale aj kvalita vašej sebaanalýzy. Tu je návod, ako robiť správnu sebaanalýzu.

Existujú štyri kroky sebaanalýzy. Každý z nich je pre vás podrobne opísaný nižšie.

Stanovte si cieľ

V prvom rade je potrebné vziať do úvahy, že vaša sebaanalýza je pre vás relevantná a užitočná len vtedy, ak si stanovíte cieľ. Potrebujete cieľ a najlepšie malý, hmatateľný, postupný cieľ.

Príkladom príšerného cieľa je: „Chcem sa realizovať.“ Prečo? Pretože je to cieľ, ku ktorému nepoznáte cestu. Nemôžete analyzovať svoj deň a povedať: „Približujem sa k nemu alebo sa od neho vzďaľujem,“ pretože o tom nemáte predstavu. Neviete, ako k nemu prídete, a nepoznáte cestu, ktorá k nemu vedie. V podstate je to skvelý cieľ pre život, ale nie pre sebaanalýzu.

Čo je teda dobrým cieľom pre sebaanalýzu? Je to niečo hmatateľné, menšieho charakteru a niečo, čo môžete dosiahnuť v kratšom čase. Povedzme, že chcete rozšíriť svoju schopnosť slúžiť, zapojiť sa do oddanej služby a vaším cieľom je dosiahnuť to tak, že sa stanete lepším hráčom na harmónium a naučíte sa spievať pre Pána. To je príklad, ktorý použijeme v tejto prípadovej štúdii.

Staňte sa pozorovateľom

Po stanovení cieľa je druhým krokom stať sa pozorovateľom. Pri sebaanalýze sa musíte vžiť do úlohy pozorovateľa, pretože len tak môžete byť objektívni. Inak sa budete pozerať na seba a budete si odpúšťať, ospravedlňovať sa, súdiť sa alebo budete voči sebe pri analýze neúprimní. Nikto nechce byť na seba prísny a naozaj povedať veci také, aké sú. Ale keď ide o niekoho iného, nuž, to je jednoduché. Keby ste si robili sebaanalýzu navzájom, bolo by to jednoduchšie.

Je to úžasné, ale je to pravda. Vezmite si partnera, vy analyzujete jeho údaje a on analyzuje vaše. Bolo by ľahké poukázať na všetky chyby, kde urobil chybu, kde by sa mal zlepšiť atď. Ale ak sa pokúsite o takúto úroveň úprimnosti voči sebe, funguje to dôsledne len v jednom smere. A to vtedy, keď sa z vás stane veľký pozorovateľ.

Keď sa vžijete do úlohy pozorovateľa, odstránite seba a poviete si: dnes budem analyzovať deň osoby X alebo osoby Y. Nespájate sa s tým, kto žije deň, s tým, kto koná. To vám umožní analyzovať deň správne, nezaujato, čestne a úprimne. Pozerajte sa naň, akoby ste sledovali film. Ako si dnes počínala táto postava vo filme vo vzťahu k dosiahnutiu svojho cieľa?

Prvým krokom je vytvoriť si cieľ. Pre naše dnešné účely je cieľom stať sa skvelým hráčom na harmónium. Takže teraz je druhým krokom vystúpiť z pozície, v ktorej sa nachádzate, a stať sa pozorovateľom.

Správny filter na meranie vášho pokroku

Čo je tretí krok? Meranie vášho pokroku. Na účely sebaanalýzy nemôžete používať meradlo „dobré“ a „zlé“, pretože dobré a zlé je úplne relatívne. Najlepšia a jediná metóda, ktorú by ste mali používať na filtrovanie svojich každodenných činností pri vykonávaní analýzy, je táto: Pomáha mi to dosiahnuť môj cieľ alebo nie? Na ničom inom nezáleží a nič iné sa nepočíta.

Len tak bude vaša sebaanalýza zbavená posudzovania a sebakritiky. Niečo, čo bežne vnímate ako veľmi dobré, môže byť veľmi neužitočné pre dosiahnutie vášho cieľa. Cieľom, ktorý sme doteraz používali, bolo stať sa dobrým hráčom na harmónium. Možno sa dnes rozhodnete, že budete dve hodiny meditovať, ďalších pár hodín študovať sväté písma, robiť sévu a potom si zacvičíte Babaji Surya Namaskar. To všetko sú veci, o ktorých by ste bežne povedali, že sú dobré. Pomáhajú vám však dosiahnuť váš cieľ stať sa dobrým hráčom na harmónium? Nie, nepomáhajú. V dôsledku toho sa považujú za neužitočné pri dosahovaní vášho cieľa.

Takže užitočné a neužitočné je jediný filter, ktorý potrebujete a mali by ste používať. Vždy bude objektívny vzhľadom na situáciu a prispôsobiteľný okolnostiam. A potom do toho nevstupuje meranie „dobrého a zlého“.

Ak do toho nevstupuje „dobré“ a „zlé“, tak ani posudzovanie. Namiesto toho sa posudzovanie stáva rozlišovaním. Nemusíte sa báť súdiť sami seba, pretože to v skutočnosti nie ste vy. Je to charakter. Je to osoba X.

Po tom, čo si stanovíte cieľ, sa stávate pozorovateľom a analyzujete svoj stav veľmi analyticky, chladne, takmer vedecky. Rozložíte si deň, rozhodnutia, ktoré ste počas neho urobili, a rozdelenie hodín a činností. Viete, čo bolo v ten deň povinné a čo nebolo povinné, čo znamená, že nepovinné veci sú tie, pri ktorých ste mali na výber. Potom použijete filter. Pomohli vám rozhodnutia, ktoré ste urobili, dosiahnuť cieľ alebo nie?

Vezmime si príklad, ako sa stať lepším hráčom na harmónium. Máte jasno vo svojom cieli, stávate sa pozorovateľom a analyzujete svoj deň. Jedným z rozhodnutí, ktoré ste urobili, bolo, že si zacvičíte Babaji Surya Namaskar, budete sa venovať extra dlhým modlitbám alebo meditácii a študovať sväté písma. Tieto rozhodnutia vám nepomohli dosiahnuť váš cieľ, nech už boli akokoľvek prospešné. Urobili ste si teda mentálnu poznámku, že zajtra, keď budete mať na výber, namiesto toho, aby ste robili tieto veci v tom istom pridelenom čase, rozhodnete sa radšej hrať na harmónium.

Zbavte sa svojich očakávaní

Posledným a finálnym bodom je zbaviť sa akýchkoľvek očakávaní, že sa vám tieto ciele skutočne podarí dosiahnuť. Úspech nie je ľudská schopnosť. Úspech nezávisí od ľudských bytostí. Závisí od samotného Pána. Iba On vám môže zabezpečiť úspech a úspech udeľuje iba tým, ktorí si ho zaslúžili úsilím a pokorou.

Chcete dosiahnuť svoje ciele? Jednoducho, vynaložte úsilie a zostaňte pokorní. Neexistuje iný spôsob, ako vám Boh zabezpečí úspech vašich cieľov.

Nájsť sám seba a porozumieť si

Ak sa budete držať týchto cieľov a nebudete mať viacero cieľov súčasne, uvidíte, koľko toho môžete dosiahnuť za krátky čas. Je to najlepší spôsob duchovného riadenia úloh. Ako duchovní praktizujúci totiž často zistíte, že máme príliš veľa vecí, v ktorých sa snažíme byť dobrí, a to súčasne.

Paramahamsa Vishwananda raz povedal: „Všetci sa príliš snažíte byť svätými.“ To je veľmi dôležité. A to je práve ono. Keď si prečítate Bhagavad Gítu, výslovne sa tam uvádza cesta pre toho, kto sa chce stať odovzdaným oddaným Pána. Zahŕňa predovšetkým to, ako sa stať dobrým človekom a ako sa povýšiť z chorého na sattvického, čiže disponujúceho vlastnosťami jemnosti, dobrého správania, osvieteného chápania, čistoty a odpútanosti.

Ako sa môžete stať lepším človekom? Bhagavad Gítá veľmi podrobne opisuje vlastnosti a črty niekoho, kto je dobrou ľudskou bytosťou, v najlepšej pozícii na odovzdanie sa. Vezmite si tieto vlastnosti jednu po druhej a pokúste sa ich uplatniť vo svojom živote. Vezmime si napríklad pravdivosť. Možno je jedným z vašich cieľov byť pravdivý.

Na konci dňa vykonáte sebaanalýzu. Povedali ste dnes nejakú lož? Analyzujete lži a pýtate sa sami seba, čo môžete urobiť, aby ste to zmenili.

Zrekapitulujme si to.

Správna sebaanalýza je jedným z najdôležitejších aspektov každodenného života každého duchovného praktizujúceho. Stačí na to skutočne päť minút. Môžete urobiť viac, ale päť minút je všetko, čo naozaj potrebujete.

Krok 1: Určite si cieľ

Urobte cieľ hmatateľným, malým a postupným, aby sa dal dosiahnuť. Môže to byť krátkodobý cieľ, žiadny problém. Môže to byť niečo hmatateľné, napríklad naučiť sa hrať na hudobný nástroj, spievať bhadžan alebo naučiť sa lepšie robiť púdžu. Môže to byť aj niečo abstraktnejšie, napríklad byť čestnejší alebo dochvíľnejší, sledovať, aké jedlo jete alebo akú hudbu počúvate, prestať klebetiť a podobne. To všetko sú reálne ciele, ktoré vám pomôžu pokročiť smerom k tomu, aby ste sa stali sattvickým človekom, a pripraviť sa na to, aby ste sa stali skutočne odovzdaným.

Všetky ciele, ktoré môžete mať, sa môžu zdať ako neprekonateľná hora. Môže sa to zdať zdrvujúce. Rozdeľte si ich a plňte ich jeden po druhom namiesto toho, aby ste sa ich snažili zvládnuť všetky naraz.

Krok 2: Staňte sa pozorovateľom

Odstráňte sa zo situácie. Staňte sa pozorovateľom. Ak sa stanete pozorovateľom, budete schopní skutočne úprimne zhodnotiť daný deň. Ak sa tak nestane, budete veci maskovať, skrývať a prikrášľovať. Nerobte túto chybu.

Krok 3: Použite filter „užitočné“ alebo „neužitočné“

Tretím krokom je použitie iba filtra „užitočné“ alebo „neužitočné“. Pojmy „dobrý“ a „zlý“ v sebe obsahujú posudzovanie a sú irelevantným spôsobom sebaanalýzy. „Užitočný“ a „neužitočný“ je váš filter a týka sa len vášho cieľa. Odstraňuje prvok posudzovania z vašej sebaanalýzy. A je veľmi užitočný pri určovaní presných rozhodnutí, ktoré musíte pozorovať a ktoré musíte upraviť.

Krok 4: Zbavte sa očakávaní

Nedovoľte, aby ste boli frustrovaní. Nedovoľte si očakávať výsledky alebo úspech. Veríte v ten cieľ. Usilujte sa o ten cieľ. Vyvíjajte úsilie, analyzujte sa a robte správne životné rozhodnutia, aby ste v tom uspeli alebo aby ste sa dostali do pozície, ktorá vás poctí úspechom. A potom vám ho Pán dá, ak je vám určený.

Pamätajte, že nie je na vás, aby ste si úspech zaručili sami.

Päť minút na konci dňa je všetko, čo potrebujete. Ak to dokážete, vaša pýcha a arogancia vo vás nikdy nezapustia korene, pretože ste ostražití.