Veľká časť hinduizmu a následne aj cesty bhakti je o priamych životných skúsenostiach. Praktizujeme meditácie, Atma Kriya Yogu alebo džapu, robíme kírtan a púdžu. Tým sa otvárame prijatiu priamej skúsenosti s Bohom a prebúdzame sa do nášho večného božského vzťahu s Ním.

Štúdium učenia vašej cesty vám pomáha nadviazať s ňou vzťah, pochopiť zážitky a pomáha vám viac sa otvoriť vášmu jedinečnému vzťahu s Bohom. Poskytuje nevyhnutný základ potrebný na správne pochopenie vašich zážitkov a na to, aby ste na duchovnej ceste ostali uzemnení. Správne poznanie je v skutočnosti základom viery a je nevyhnutné na to, aby viera rástla a rozvíjala sa.

Vďaka štúdiu staviate chrám svojej viery na kameni a nie na piesku. Nestačí však len čítať knihy, musíme ich študovať a snažiť sa im čo najlepšie porozumieť. Čítame ich znova a znova, znova a znova uvažujeme nad ich učením a nechávame ich naplniť našu myseľ všetkým, čo je božské.

„Ponorte svoju myseľ do štúdia života svätcov, nechajte sa inšpirovať, aby ste sa transformovali a stali sa im podobnými. Nech cez vás vyžaruje všetko, čo je vo vás. Získajte to hlboké poznanie o samotnej bhakti. Študujte veci, ktoré podporia prebudenie oddanosti vo vašom srdci a vo vašom konaní.“
– Paramahamsa Vishwananda

Ako študovať posvätné knihy

Začnite od základov. Aj keď môžu byť rozdiely v tom, na čo sa zamerať v jednotlivých knihách, základy pre začiatok sú rovnaké. Začnite tým, že pochopíte príbeh. Raz si ho prečítajte len preto, aby ste pochopili, o čo ide. Musíte poznať príbeh skôr, ako budete môcť vyvodiť príslušné ponaučenia. To vám zároveň pomôže osvojiť si príslušný kontext príbehu.

Bhagavad Gítá

V Bhakti Marge je základom našej cesty a filozofie Paramahamsa Vishwananda s podporným textom Bhagavad Gíty. Tento text má v hinduizme najvyššiu autoritu. Nestačí vedieť, čo o ňom hovorí Paramahamsa Vishwananda. Musíte tiež vedieť, čo Krišna hovorí v Gíte a akou cestou premeny vedie Ardžunu. Pozrite sa, ako sú Gurudžího a Krišnovo učenie rovnaké a ako sa navzájom podporujú.

Ako študovať

 1. Prečítajte si ju raz, aby ste porozumeli príbehu.
 2. Prechádzajte kapitolu po kapitole a identifikujte hlavné body, ponaučenia a kľúčové podporné verše. Môžete to robiť so Svámím Revatikaantom na kurze Bhagavad Gíty vo varom Bhakti ID na stránkach bhaktimarga.org, ale dôležité je aj to, aby ste to robili sami a využili svoje vlastné kritické myslenie.
 3. Pri čítaní si položte tieto otázky:
 • Čo povedal Gurudží a zrkadlí to slová Krišnu?
 • Čo toto učenie znamená pre môj život bhaktu? Ako ho môžem prakticky uplatniť na svojej duchovnej ceste a v tom, ako žijem?
 • Čo mám pochopiť o hmotnom svete, Bohu, máji, duši a duchovnej ceste, keď uvažujem nad Krišnovým učením?
 • Ktoré verše podporujú moje závery? Čo povedal Gurudží a tiež to podporuje moje závery?

Šrímad Bhágavatam

Nechajte sa inšpirovať bhaktami. Nie je to nevyhnutne text typu „robte to, čo oni“, ale je to text, ktorý načrtáva rôzne vzťahy, ktoré má Pán so svojím stvorením. Bhágavatam pozostáva z 12 kníh. Prečítajte si komentár Paramahamsu Vishwanandu, ktorý vyberá najdôležitejšie príbehy, prerozpráva ich zrozumiteľným spôsobom a prostredníctvom svojho komentára vám pomôže príbehy správne pochopiť.

Ako študovať

 1. Prečítajte si kľúčové príbehy uvedené v kurze Základné sväté knihy a v Kurze oddaného vo vašom Bhakti ID. Identifikujte hlavné body a ponaučenia.
 2. Prečítajte si Šrímad Bhágavatam s komentárom Paramahamsu Vishwanandu.
 3. Pri čítaní zvážte nasledujúce otázky:
 • Čo ma to učí o bhakti?
 • Čo ma to učí o živote na ceste bhakti?
 • Čo ma inšpiruje a aké kroky môžem na základe tejto inšpirácie podniknúť, aby som sa stal lepším bhaktom?

Guru Gítá

Guru Gítá je tradične šivaistický text, ktorý opisuje vzťah medzi guruom a žiakom. Keďže Hari bhakta sampradája je cestou guru-bhakti a prekrýva guru-bhakti a vaišnavizmus, pochopenie Guru Gíty z pohľadu vaišnavu je pre našu cestu veľmi dôležité. Našťastie nám tento pohľad poskytuje komentár Paramahamsu Vishwanandu.

Pri štúdiu tohto textu zvážte:

 1. Prečítajte si ho raz, aby ste pochopili príbeh.
 2. Prejdite si ho ešte raz a identifikujte hlavné body, ponaučenia a kľúčové podporné verše.
 3. Absolvujte kurz Základné sväté knihy.
 4. Pri čítaní si položte tieto otázky:
 • Čo ma to učí o povahe gurua? Čo povedal Gurudží, čo podporuje moje závery?
 • Čo ma to učí o vzťahu medzi guruom a žiakom?
 • Čo ma to učí o tom, čo môžem urobiť, aby som zlepšil svoju úlohu žiaka a lepšie sa zapojil do vzťahu guru-žiak?

Esenciu Bhagavad Gíty v slovenskom jazyku si môžete kúpiť tu: Bhagavad Gítá Esencia | Bhakti Shop Slovensko